Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Skarżysku-Kamiennej

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Klub Integracji Społecznej

Klub Senior +

Środowiskowy Dom Samopomocy

Dział Usług Specjalistycznych

Dla niepełnosprawnych

 

 Opublikowano: 07.08.2019

 

 

Numer Postępowania:  Nr. PS.III.271.2.2019

                                                                                                     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

                                                                                                     w Skarżysku-Kamiennej

                                                                                                     ul. Sikorskiego 19

 

 

Zbiorcze zestawienie ofert

w postępowaniu  pn:

 

Usługa wsparcia w zarządzaniu Projektem “ Kreatywnie i skutecznie

 

                                                                             

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

1

B-CONSULTING BARTŁOMIEJ GĘBAROWSKI              35 – 030 RZESZÓW, ul. 3 – GO MAJA 13

6 350,00 zł miesięcznie