Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Skarżysku-Kamiennej

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Klub Integracji Społecznej

Klub Senior +

Środowiskowy Dom Samopomocy

Dział Usług Specjalistycznych

Dla niepełnosprawnych

Numer Postępowania: Nr. PS.III.271.2.2019

 

 Skarżysko – Kamienna, dnia 09.08.2019 r.

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH

 

 

Gmina Skarżysko – Kamienna, ul. Sikorskiego 18, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna informuje, że w dniu 07.08.2019 r. o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert w  postępowaniu o zamówienie publiczne  pn. „Usługa wsparcia w zarządzaniu Projektem „Kreatywnie i skutecznie” numer postępowania: Nr. PS.III.271.2.2019.

Wpłynęła 1 oferta , złożona przez B-Consulting, Bartłomiej Gębarowski, 35 – 030 Rzeszów, ul. 3-go Maja 13  kwota brutto 6 350,00 zł miesięcznie .

Po dokonaniu otwarcia oferty  Zamawiający przystąpił do badania i oceny , które zakończono w dniu 09.08.2019 r. o godz. 10:00.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. - dalej ustawy) Zamawiający informuje, że
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferta jest  ważna i otrzymała 100 pkt.

Termin podpisania umowy wyznacza się na  22.08.2019r  w siedzibie Zamawiającego – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Skarżysko – Kamienna , ul. Sikorskiego 19 w godzinach pracy Ośrodka.

 

Wyk. w 4 egz.:

1.     Egz. nr 1 -  Wykonawca

2.     Egz. nr 2 – Strona internetowa

3.     Egz. nr 3 – Tablica ogłoszeń

4. Egz. nr 4 – a/a