Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Skarżysku-Kamiennej

Dział Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego w Skarżysku-Kam.

ul.Prusa 3A

26-110 Skarżysko-Kam.

 

Telefony:

Kierownik – (041) 25 29 120

Punkt przyjmowania wniosków –(041) 25 29 122

oraz  (0-41) 25 29 121,   25 29 123

fax – (041) 25 29 120

 

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek : 8:30 – 16:00

wtorek, czwartek, piątek : 8:30 - 15:30

środa : 7:30 – 11:00