Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Skarżysku-Kamiennej

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Klub Integracji Społecznej

Klub Senior +

Środowiskowy Dom Samopomocy

Dział Usług Specjalistycznych

Dla niepełnosprawnych

 

Dział Usług Specjalistycznych

 

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych jest jedną z form pomocy społecznej, wynikającą z przepisów Ustawy o pomocy społecznej, Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego  oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

 Dział Usług Specjalistycznych świadczy pomoc osobom z problemami zdrowia psychicznego. Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są w środowisku osoby chorej. Usługi te mają przede wszystkim na celu udzielanie psychologiczno – pedagogicznego wsparcia osobom z objawami psychotycznymi i ich rodzinom, prowadzenie treningów umiejętności społecznych, usprawnianie fizyczne poprzez zabiegi rehabilitacyjnej ćwiczenia w domu klienta, udział w różnych formach zajęć o charakterze integracyjnym.

 

Celem usług jest:

·         uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,

·         pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia,

·         rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu,

·         wsparcie w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych,

·         zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych.

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

 

Osoby korzystające z usług specjalistycznych zobowiązane są do wnoszenia odpłatności, zgodnie z obowiązującą stawką za godzinę (ustalona na podstawie Rozp. MPS z 22.09.2005 r.), która jest zależna od wysokości otrzymywanego dochodu.

Od 01 stycznia 2020 r. pełna odpłatność za 1 godzinę usług specjalistycznych wynosi 35,35 zł.

 

 

 

 

DZIAŁ USŁUG SPECJALISTYCZNYCH

 

ul.Zielna 12

26-110 Skarżysko-Kamienna

 (PIĘTRO pokój nr 4, 11 i 12)

 

TELEFON   41/2525055

Nr kom.: 785 183 410

 

 

 

 

 

Od 01.12.2019 r. zmiana adresu:

 

Pl. Floriański 1

26-110 Skarżysko-Kamienna

(III PIĘTRO pokój nr 312,313,314,315)