Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Skarżysku-Kamiennej

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Klub Integracji Społecznej

Klub Senior +

Sprawozdania finansowe

Dział Usług Specjalistycznych

Dla niepełnosprawnych

 

 

Obowiązek informacyjny dla Osób odbywających praktykę studencką/zawodową lub staż w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej
ul. Sikorskiego 19

 

 

INFORMACJA DLA OSÓB ODBYWAJĄCYCH PRAKTYKĘ STUDENCKĄ/ZAWODOWĄ LUB STAŻ
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:

 

 

1. Administrator danych osobowych:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

 

 

2. Inspektor Ochrony Danych:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan się skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe: adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 41 25 29 111

 

 

3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej może przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe w celach:

 

  1. przeprowadzenia rekrutacji na praktykę lub staż – na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

  2. związanych z realizacją praktyki lub stażu – na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 

 

4. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych:

 

 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:

 

- pracownikom i współpracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych osób odbywających praktykę lub staż w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej w związku z wykonywaniem obowiązków,

 

 

- dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych);

 

 

- podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

  

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym
i organizacji międzynarodowych.

 

 

6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 

 

W przypadku negatywnego rozpatrzenia Pani/Pana podania o przyjęcie na praktykę lub staż, Pani/ Pana podanie zostanie zniszczone po upływie trzech miesięcy.

 

W przypadku przyjęcia na praktykę lub staż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji związanej z odbywaniem praktyki lub stażu.

 

 

7. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych, ograniczenia przetwarzania, prawo
do cofnięcia wyrażonych zgód na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

 

Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

9. Obowiązek podania danych:

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału
w procesie rekrutacji oraz realizacji praktyki lub stażu.
Niepodanie powyższych danych może być przyczyną odmowy przyjęcia na praktykę lub staż.

 

 

10. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

 

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani /Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.

    ….......................................................................

 

(data i podpis praktykanta/stażysty)

 

 

Pobierz klauzulę informacyjną w pliku pdf POBIERZ