Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Skarżysku-Kamiennej

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Klub Integracji Społecznej

Klub Senior +

Sprawozdania finansowe

Dział Usług Specjalistycznych

Dla niepełnosprawnych

KLAUZULA INFORMACYJNA DO ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
W SKARŻYSKU- KAMIENNEJ

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej informuje, że:

1.   Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19.

2.    Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 41 25 29 111.

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: przyznania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, realizacji zadań Administratora związanych z działalnością socjalną.

4.     Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

5.      Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.

6.   Dane przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa w zakresie niezbędnym do realizacji określonych celów do jakich zostały zebrane, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej.

7.     . Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

a)      dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art.15-17 RODO,  

b)      ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art.18 RODO,

c)      wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.       W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 7 a,b,c – należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych lub Inspektorem Ochrony Danych.

9.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.