Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Skarżysku-Kamiennej

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Klub Integracji Społecznej

Klub Senior +

Środowiskowy Dom Samopomocy

Dział Usług Specjalistycznych

Dla niepełnosprawnych

Klub Senior +

 Klub Senior + przy ul. Norwida 17 funkcjonuje od listopada 2017 roku, natomiast rok później – w listopadzie 2018 został otwarty drugi Klub Senior + przy ul. Rynek 12. Oba kluby prowadzone są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej, zgodnie z zasadami Programu Wieloletniego Senior + na lata 2015-2020. Uczestnikiem zajęć Klubu może być osoba, która skończyła 60 lat i jest nieaktywna zawodowo. Kluby cieszą się dużym zainteresowaniem wśród Seniorów. W każdym z nich zostały utworzone po dwie grupy uczestników, które naprzemiennie co drugi dzień spotykają się na zajęciach prowadzonych przez Klub.

            Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/26/2019 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 28 marca 2019 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior + przy ulicy Norwida 17 i Rynek 12 w Skarżysku – Kamiennej, podstawowy zakres usług świadczonych w Klubie Senior + obejmuje usługi:

    v  socjalne (bez posiłku)

v        edukacyjne

v  kulturalno-oświatowe

v  aktywności ruchowej lub kinezyterapii

v  sportowo-rekreacyjne

v  terapii zajęciowej

v  aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy)

 

Wszystkie zajęcia prowadzone w Klubie są dobrowolne, dostosowane do możliwości zdrowotnych i predyspozycji uczestników Klubu Senior + w Skarżysku – Kamiennej.

 

 

Klub Senior + ul. Norwida 17 tel.   41 24 18 062

Godziny otwarcia:                             poniedziałek – piątek od 8:00 do 14:00

 

Klub Senior + ul. Rynek 12    tel.   690 956 167

Godziny otwarcia                              poniedziałek – piątek od 8:30 do 14:30