Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Skarżysku-Kamiennej

Kontakt

Opublikowano: 07.06.2018

 

Informacja

o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor ochrony danych

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

 

 

 

            Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 19 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze:  Inspektor ochrony danych w Miejskim  Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej zatrudniona zostanie:

 

1. Pani Sylwia Garbala, zam. Suchedniów.

 

 U Z A S A D N I E N I E

 

            Kandydatka spełniła warunki formalne wymagane na stanowisku Inspektor ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej.

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona przez Komisję Rekrutacyjną wykazała predyspozycje i umiejętności oraz doświadczenie, które pozwolą na prawidłowe wykonanie powierzonych zadań. Pani Sylwia Garbala wykazała się  się szerokim zakresem posiadanej wiedzy, doświadczeniem i znajomością zagadnień z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.

 

 

 

 

                                               Dyrektor

                                                               Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej

                                                               w Skarżysku-Kamiennej

 

                                                               mgr Bożena Bętkowska

 

 

Opublikowano: 07.06.2018

 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI 7

 

                Dot. postępowania o zamówienie publiczne, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa artykułów żywnościowych dla MOPS w Skarżysku - Kamiennej, numer postępowania Nr. PS.III.271.1.2018

 

Firma Almax- Dystrybucja Sp. z o.o. Panieńszczyzna, 21-002 Jastków, odstąpiła od podpisania umowy na cześć 7 (Nabiał) prowadzonego postępowania pn. „Dostawa artykułów żywnościowych dla MOPS w Skarżysku - Kamiennej

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. – dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Część 7, nie złożono żadnej ważnej oferty, dlatego też stosownie do zapisów art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy postępowanie unieważniono.

 

Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”.

 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start"

 

Pobierz(pdf)

 

Wniosek "Dobry Start" : Pobierz

Opublikowano: 06.06.2018 r.

 

Lista osób zakwalifikowanych do konkursu na stanowisko urzędnicze

Inspektor ochrony danych

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

 

1.     Sylwia Garbala, zam. Suchedniów.

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 07 czerwiec 2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 19, pokój    nr 3.

 

Model pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

 

Projekt 2018 (pdf)