Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Skarżysku-Kamiennej

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Klub Integracji Społecznej

Klub Senior +

Sprawozdania finansowe

Dział Usług Specjalistycznych

Dla niepełnosprawnych

 

Ochrona danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej:

 

Od 25 maja 2018 r. zasady ochrony danych osobowych regulowane są przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazywane również „RODO”).

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

 

Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż przysługują Pani/Panu niżej określone prawa.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna.  

 

Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dane są przetwarzane w celu: realizacji zadań wynikających z przepisów szczegółowych w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, , o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,  o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  oraz w celu archiwalnym zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

 

Dane są również zbierane i wykorzystywane przez Ośrodek dla prowadzonych postępowań administracyjnych, zmierzających do wydania decyzji administracyjnych, w celu przyznania świadczeń, o które Państwo się ubiegają.

 

Okres przechowywania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej jest zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

 

Dane nie będą udostępnione innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy udostępnianie wynika z przepisów prawa.

 

Dane mogą być jednak przekazywane innym podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną MOPS. Dane te przekazywane są na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnych z RODO.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo  dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia  oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Przysługuje Pani/Panu  prawo wniesienia skargi do organu odpowiedzialnego za kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa w zakresie wsparcia, o które Państwo się ubiegają.
Odmowa ich podania wiązać się będzie z brakiem możliwości rozpatrzenia danego wniosku.

 

_______________________________________________________________________

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W MOPS

 

dostępne pod adresem:

 

Klauzule informacyjne