Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Skarżysku-Kamiennej

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Klub Integracji Społecznej

Klub Senior +

Sprawozdania finansowe

Dział Usług Specjalistycznych

Dla niepełnosprawnych

Ogłoszenia

Opublikowano: 18.05.2020

 

Informacja o udzieleniu zamówienia

Numer postępowania: PS.271.6.2020

 

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018r.poz.1986 ze zm.), którego przedmiotem jest Świadczenie usług w formie przygotowywania i podawania gorącego posiłku dla osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku -Kamiennej od dnia 01.06.2020 do dnia 31.12.2020

 

Informacja do pobrania (pdf)

 

Opublikowano: 07.05.2020

 

Informacja dla wykonawców

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19 informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania "Świadczenie usług w formie przygotowywania i podawania gorącego posiłku dla osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku -Kamiennej od dnia 01.06.2020 do dnia 31.12.2020"prowadzonym w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) tj. na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 750 000 EURO, Zamawiający wybrał do realizacji ofertę Nr 2: Motel - Restauracja "Ballaton" Centrum Kulturalno Rozrywkowe Chustki 64b 26-500 Szydłowiec

 

Informacja do pobrania (pdf)

 

 

Opublikowano: 05.05.2020

 

 

Informacja o otwarciu ofert

Numer postępowania: PS.271.6.2020

 

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018r.poz.1986 ze zm.), którego przedmiotem jest Świadczenie usług w formie przygotowywania i podawania gorącego posiłku dla osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku -Kamiennej od dnia 01.06.2020 do dnia 31.12.2020

 

Informacja do pobrania (pdf)

 

Opublikowano: 04.05.2020

 

Oferenci uczestniczący w postępowaniu na "Świadczenie usług w formie przygotowywania i podawania gorącego posiłku dla osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku -Kamiennej od dnia 01.06.2020 do dnia 31.12.2020" zainteresowani udziałem online w otwarciu ofert w dniu 05.05.2020 o godz. 12.15 za pomocą teletransmisji proszeni są o zgłoszenie takiej chęci na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 05.05.2020 do godz. 11.00

 

 

Na podany adres email oferenta zostanie przesłany link do teletransmisji online która odbywać się będzie przy pomocy narzędzia Google Hangouts.

 

 

Opublikowano: 27.04.2020

 

OGŁOSZENIE

O ZAMÓWIENIU I ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

 

w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018r.poz.1986 ze zm.), którego przedmiotem jest „Świadczenie usług w formie przygotowywania i podawania gorącego posiłku dla osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku -Kamiennej od dnia 01.06.2020 do dnia 31.12.2020

 

 

Ogłoszenie i SIWZ do pobrania (pdf)

 

 

Opublikowano: 20.03.2020

 

 

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

          Zamówienie na  na „Dostawę i wydawanie posiłków w Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku - Kamiennej”

 

Informacja do pobrania (pdf)

 

 

 

 

Opublikowano: 12.03.2020

 

 

INFORMACJA dla Wykonawców

 

           Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sikorskiego 19 informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert cenowych na „Dostawę i wydawanie posiłków w Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku - Kamiennej”

 

Informacja do pobrania (pdf)

 

 

 

 

Opublikowano: 12.03.2020

 

Informacja o otwarciu ofert

Numer postępowania: PS.IV.271.3.2020

 

„Dostawa i wydawanie posiłków w Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku - Kamiennej” prowadzonym w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z . z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) tj. na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 750 000 EURO

 

 

Informacja do pobrania (pdf)

 

 

 

Opublikowano: 04.03.2020

 

SIWZ

(Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

 

„Dostawa i wydawanie posiłków w Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku - Kamiennej”

 

Prowadzonym w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z . z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

tj. na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 750 000 EURO

 

SIWZ do pobrania (pdf)

 

 

 

Opublikowano: 04.03.2020

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

     

Usługi społeczne w ramach projektu pn.: Kreatywnie i Skutecznie

zamówienie publiczne na „Dostawa i wydawanie posiłków w Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku - Kamiennej”

 

 

Zawiadomienie do pobrania (pdf)

 

 

 

Opublikowano: 28.02.2020

 

Informacja o otwarciu ofert

Numer postępowania: PS.IV.271.2.2020

 

„Dostawa i wydawanie posiłków w Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku - Kamiennej” prowadzonym w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z . z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) tj. na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 750 000 EURO

 

 

Informacja do pobrania (pdf)

 

 

 

Opublikowano: 20.02.2020

 

 

SIWZ

(Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa i wydawanie posiłków w Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku - Kamiennej”

 

Prowadzonym w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z . z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

tj. na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 750 000 EURO

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - do pobrania

 

 

 

 

Opublikowano: 20.02.2020

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

     

Usługi społeczne w ramach projektu pn.: Kreatywnie i Skutecznie

zamówienie publiczne na„Dostawa i wydawanie posiłków w Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku - Kamiennej”

 

Zawiadomienie do pobrania - pdf

 

 

Opublikowano: 12.02.2020

 

SIWZ

(Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

 

„Dostawa i wydawanie posiłków w Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku - Kamiennej”

 

Prowadzonym w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z . z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

tj. na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 750 000 EURO

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - do pobrania

 

 

 

Opublikowano: 24.12.2019

 

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Tytuł zamówienia: Wykonanie usługi pn: "Wsparcie szkoleniowe i doradcze Beneficjentów projektu Kreatywnie i skutecznie - doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy"

 

Otwórz

 

Opublikowano: 20.12.2019

 

 

Informacja

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej w dniu 19.12.2019r. udzielił zamówienia zgodnie z postępowaniem PS.273.9.2019 na schronienie dla osób bezdomnych z terenu gminy Skarżysko-Kamienna oraz schronienie z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu gminy Skarżysko-Kamienna.

 

W 2020r. w/w zamówienie realizować będzie Akademia Innowacji Społecznych Stąporków.

 

 

 

Opublikowano: 17.12.2019:

 

Informacja dla Wykonawców 273.4.19

 

Otwórz

 

Opublikowano: 17.12.2019:

 

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Tytuł zamówienia: Wykonanie usługi pn. „Wsparcie szkoleniowe Beneficjentów projektu Kreatywnie i skutecznie”, znak sprawy: PS.III.271.3.2019

 

Otwórz

 

 

 

 

 

Opublikowano: 05.12.2019:

 

 

Skarżysko-Kamienna, dn. 05.12.2019 r.

 

 

Postępowanie Nr: PS.273.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, informuje, że w postępowaniu PS.273.10.2019 „Dowóz gorących posiłków do domu klienta MOPS Skarżysko – Kamienna w 2020r  wpłynęła 1 oferta:

 1. Restauracja – Hotel „ARAMIS” Bogusława Ciok, ul. Szkolna 13, 26 – 110 Skarżysko – Kamienna za cenę brutto 11,40 zł za 1 posiłek , wartość brutto zamówienia 112 654,80 zł.

Oferta spełnia wymogi opisane w Zaproszeniu do składania ofert i została wybrana do realizacji.

Termin podpisania umowy wyznacza się na 10 grudnia 2019 r w siedzibie Zamawiającego

ul. Sikorskiego 19 Skarżysko – Kamienna pokój Nr 1 ( Sekretariat ) w godzinach  7:30 do 15:30.

 

                                                                                                                  DYREKTOR

                                                                                     Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                       w Skarżysku – Kamiennej

                                                                                                            Marzanna Łasek

 

Opublikowano: 02.12.2019:

 

 

Dokumentacja postępowania z załącznikami

 

Otwórz

 

 

 

 

Opublikowano: 21.11.2019:

 

 

Zapytanie ofertowe na usługę schronienia

 

 

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia Otwórz

 

Druk oferty cenowej schronienie Otwórz

 

Wzór umowy na schronienie Otwórz

 

 

 

 

 

Opublikowano: 02.10.2019:

 

Informacja dla Wykonawców - OTWÓRZ

 

 

 

 

Opublikowano: 27.09.2019:

 

Informacja dotycząca postępowania pn "Wsparcie szkoleniowe Beneficjentów Projektu Kreatywnie i skutecznie"

 

Informacja dotycząca postępowania pn "Wsparcie szkoleniowe Beneficjentów Projektu Kreatywnie i skutecznie"

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne

 

 

 

 

 

Opublikowano: 18.09.2019

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pod nazwą: "Wsparcie szkoleniowe Beneficjentów Projektu Kreatywnie i skutecznie"

 

 

Pobierz

 

 

 

Opublikowano: 20.05.2019

 

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH

 

Gmina Skarżysko – Kamienna, ul. Sikorskiego 18, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna

informuje, że w dniu 06.05.2019 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

pn. „Dostawa artykułów żywnościowych dla MOPS w Skarżysku - Kamiennej”, numer postępowania: Nr. PS.III.271.1.2019.

 

Informacja o wynikach - do pobrania (pdf)

 

 

 

Opublikowano: 07.05.2019

 

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym pn:

 

"Dostawa artykułów żywnościowych dla MOPS w Skarżysku-Kamiennej"

 

Zestawienie do pobrania - pdf

 

 

 

Opublikowano: 26.04.2019

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: „Dostawa produktów spożywczych na potrzeby
prowadzonych stołówek MOPS w Skarżysku - Kamiennej”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

Ogłoszenie o zamówieniu - do pobrania

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - do pobrania

 

Załączniki do SIWZ - do pobrania

 

 

 

 

Opublikowano: 04.02.2019

 

Zaproszenie do składania ofert na

Świadczenie usług schronienia dla mieszkańców gminy Skarżysko – Kamienna

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert - do pobrania (pdf)

 

Druk oferty cenowej - do pobrania (pdf)

 

Wzór umowy - do pobrania (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano: 22.12.2017

Postępowanie Nr: PS.III.273/11/2017

 

Skarżysko-Kamienna, dnia. 22.12.2017 r.

 

 

INFORMACJA o wynikach prowadzonego postępowania na „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Skarżysko – Kamienna”

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sikorskiego 19 informuje, że na zaproszenie do składania ofert cenowych na „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Skarżysko – Kamienna” wpłynęła jedna oferta , którą  złożyło Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Stąporkowie , 26-220 Stąporków , ul. Niekłańska 12 za kwotę brutto 153 300,00 zł . Wartość jednego osobodnia wynosi 28,00 zł, w tym gorącego posiłku 12, 00 zł a  pozostałych kosztów 16 ,00 zł.

Termin podpisania umowy wyznacza się na 28.12.2017r godzina 10:00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej pokój nr 1.

 

                                                                                                    

                                                                                                               DYREKTOR Miejskiego Ośrodka

                                                                                                    Pomocy Społecznej w Skarżysku –Kamiennej

                                                                                                                        Bożena Bętkowska

 

 

 

 

Opublikowano: 22.05.2017

 

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH

 

Gmina Skarżysko – Kamienna, ul. Sikorskiego 18, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna
informuje, że w dniu 08.05.2017 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa artykułów żywnościowych dla MOPS w Skarżysku-Kamiennej”.

 

 

Informacja o wynikach - do pobrania (pdf)

 

 

 

 

 

Opublikowano: 09.05.2017

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

w przetargu nieograniczonym pn:

Dostawa artykułów żywnościowych dla MOPS w Skarżysku - Kamiennej

 

 

Zestawienie ofert - do pobrania (pdf)

 

 

 

 

 

Opublikowano: 28.04.2017

 

 

INFORMACJA

 

dla Wykonawców nr 1

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

 Dostawa artykułów żywnościowych dla MOPS w Skarżysku - Kamiennej

 

 

Informacja do pobrania (pdf)

 

 

 

Opublikowano: 27.04.2017

 

Ogłoszenie nr 75293 - 2017 z dnia 2017-04-27 r.

Skarżysko-Kamienna: Dostawa artykułów żywnościowych dla MOPS w Skarżysku - Kamiennej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

 

Ogłoszenie - do pobrania

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamienia - do pobrania

 

Załączniki do SIWZ - do pobrania

 

 

Opublikowano: 20.09.2016

 

 

Skarżysko – Kamienna, 2016-09-19

PS.273/01/ 7 /2016

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

 

ZAPROSZENIE

do składania ofert na wykonanie mebli biurowych na wymiar

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej, ul. Sikorskiego 19  zaprasza do złożenia  oferty cenowej na wykonanie mebli biurowych w budynku  przy ul. Prusa 3A i Sikorskiego 19  w Skarżysku – Kamiennej  na potrzeby :

 1. Działu Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego ul. Prusa 3A

Zabudowa szaf na dokumenty szt.3 o wymiarach 220 cm dł.  x 300 cm wys. x 50 cm gł., 280 cm x 300 cm x 50 cm,  440 cm x 260 cm x 50 cm . z drzwiami tradycyjnymi.

 1. Administracji

- pok.4

Biurko z miejscem na komputer i półką na klawiaturę , wym. dł 110 cm x szer.55 cm x wys.85 cm kolor olcha  - pok.nr 12

Szafa narożna na dokumenty 100 cm x 100 cm x 200cm , szafa ubraniowa słupek 50 cm x 50 cm x 200 cm , szafka gospodarcza 100 cm x 40 cm x 80 cm , szafka wisząca 100cm x 40 cm x 80 cm.

Podane wyżej wymiary mebli są wielkościami przybliżonymi i mogą ulec zmianie, kolorystyka płyty do uzgodnienia.

 

Przed złożeniem oferty zapraszamy do zapoznania się z pomieszczeniami , do których meble będą przeznaczone celem dokonania pomiarów,  przedstawienia propozycji  materiału,  z którego będą wykonane oraz uzgodnienia wstępnego  projektu. W tym celu należy kontaktować się z zastępcą dyrektora MOPS  - P. Halina Indyka tel. 691 472 812 lub 41 25 29 128 do dnia 23 września 2016r.                                                                           Termin składania ofert ( wzór w załączeniu ) do 28 września 2016r. Termin wykonania zamówienia  do 31 października 2016r.

Z  Wykonawcą , który zrealizuje zamówienie za najniższą cenę i w podanych terminach ,zostanie zawarta umowa , której projekt w załączeniu.

 

Oferta do pobrania - (pdf)

Formularz ofertowy - (pdf)

Wzór umowy - (pdf)

 

Opublikowano: 13.09.2016

Skarżysko- Kamienna , 2016-09-12

PS.273/01/6/2016

 

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac remontowych w Dziennym Środowiskowym Domu Samopomocy w Skarżysku – Kamiennej

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej informuje, że w budynku Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarżysku – Kamiennej, ul. Zielna 12 planuje wykonanie :

 1. Remontu podjazdu dla osób niepełnosprawnych który obejmuje: rozebranie posadzek z płytek ceramicznych z podjazdu, murka oporowego, podejścia i schodów, ułożenie kostki brukowej na podjeździe, wykonanie ręczne tynku mozaikowego ze żwirkami kwarcowymi na murkach oporowych, ułożenie płytek ceramicznych antypoślizgowych mrozoodpornych przed wejściem do budynku
 2. Remont i mycie zadaszenia z płyty poliwęglanowej nad wejściem do budynku, który obejmuje : naprawę oderwanych płyt poliwęglanowych i mycie zadaszenia
 3. Naprawę kostki brukowej przy garażu – demontaż i ponowne ułożenie kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej
 4. Remont  łazienek polegający na: wymianie dwóch  brodzików z tworzywa sztucznego w  łazienkach, uzupełnieniu płytek ceramicznych po wymianie brodzików, naprawie odpływu wody, wymianę syfonów szt.2 i wężyków przy umywalkach szt.6

 

Zainteresowanych wykonaniem wyżej opisanych prac zapraszamy do siedziby Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarżysku – Kamiennej ul. Zielna 12 ( budynek Przychodni Miejskiej przy ul. Zielnej wejście od podwórka) celem zapoznania się z zakresem robót  i  dokonania pomiarów. W sprawie oględzin należy kontaktować się z Kierownikiem DŚDS Panią Bożeną Karpetą tel. 41 25 25 055 w. 21 lub 601153126.

Termin wykonania prac: od podpisania umowy do 31 października 2016r.

Oferty cenowe  wraz z  przedmiarem robót obejmującym wszystkie czynności przy wykonaniu przedmiotu zamówienia należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sikorskiego 19 , pok. Nr 1 do dnia 22 września 2016r.

Z Wykonawcą, który złoży ofertę z najniższą ceną zostanie zawarta umowa, której projekt                     w załączeniu.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U z 29 stycznia 2004 z późn.zm).

Oferta cenowa - do pobrania

Projekt umowy - do pobrania

Opublikowano: 27.05.2016

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 104712-2016 z dnia 2016-04-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skarżysko-Kamienna
Przedmiot zamówienia został określony w Załącznikach od Nr 1a do Nr 1h do SIWZ
Termin składania ofert: 2016-05-09

 


Skarżysko-Kamienna: DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH
Numer ogłoszenia: 59191 - 2016; data zamieszczenia: 27.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 104712 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2525035 w. 41, 43, 2525045, faks 041 2525025.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia został określony w Załącznikach od Nr 1a do Nr 1h do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.10.00.00-9, 03.20.00.00-3, 15.55.00.00-8, 15.81.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Część NR: 1

Nazwa: Artykuły spożywcze

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ALMAX-DYSTRYBUCJA Sp. z.o.o., Panieńszczyzna, 21-002 Jastków, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 51507,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 51257,20

 • Oferta z najniższą ceną: 51257,20 / Oferta z najwyższą ceną: 61319,00

 • Waluta: PLN .

 

Część NR: 2

Nazwa: Mięso, wędliny

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Przetwórstwa Mięsnego - Grzegorz Nowakowski, Dąbrowa 6, 26-332 Sławno, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 84230,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 79505,50

 • Oferta z najniższą ceną: 79505,50 / Oferta z najwyższą ceną: 102179,00

 • Waluta: PLN .

 

Część NR: 3

Nazwa: Drób

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PPHU PUBLIMA Sp. J Lichota&Lichota, ul. Kilińskiego 49, 27-400 Ostrowiec Św., kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21073,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 20851,00

 • Oferta z najniższą ceną: 20851,00 / Oferta z najwyższą ceną: 25746,00

 • Waluta: PLN .

 

Część NR: 4

Nazwa: Warzywa i owoce

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GOSPODARSTWO ROLNE Mariusz Kucięba, Biskupice 27, 28-425 Złota, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 60311,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 51958,00

 • Oferta z najniższą ceną: 51985,00 / Oferta z najwyższą ceną: 62100,00

 • Waluta: PLN .

 

Część NR: 5

Nazwa: Mrożonki

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AKWEN II Wojciech Kamiński, 05-270 Marki Oddział Kielce, ul. Górna 25, 25-415 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 34606,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 36133,00

 • Oferta z najniższą ceną: 36133,00 / Oferta z najwyższą ceną: 43669,00

 • Waluta: PLN .

 

Część NR: 6

Nazwa: Pieczywo

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Piekarnia NOWA, Banedykt Chruzik, Bogumiła Sobala, ul. ponurego 102, 26-110 Skarżysko-Kamienna, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19167,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 18887,00

 • Oferta z najniższą ceną: 18887,00 / Oferta z najwyższą ceną: 35580,00

 • Waluta: PLN .

 

Część NR: 7

Nazwa: Nabiał

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowa STARMLECZ, Adam Tkaczuk, ul. Zgodna 4B, 27-200 Starachowice, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14026,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 13290,00

 • Oferta z najniższą ceną: 13290,00 / Oferta z najwyższą ceną: 13795,00

 • Waluta: PLN .

 

Część NR: 8

Nazwa: Jajka

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • LEFADAR Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, ul. Limanowskiego 39, 26-110 Skarżysko-Kamienna, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3480,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3600,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4560,00

 • Waluta: PLN .

 

 

Opublikowano: 29.04.2016

 

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 104712-2016 z dnia 2016-04-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skarżysko-Kamienna
Przedmiot zamówienia został określony w Załącznikach od Nr 1a do Nr 1h do SIWZ
Termin składania ofert: 2016-05-09


Numer ogłoszenia: 48209 - 2016; data zamieszczenia: 29.04.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 104712 - 2016 data 27.04.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2525035 w. 41, 43, 2525045, fax. 041 2525025.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.4.4).
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.05.2016 godzina 14:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, pokój Nr 1 (Sekretariat)..

 

 

» Modyfikacja SIWZ i UMOWY - rozmiar: 17738 bajtów
Typ pliku: application/octetstream »

Załącznik Nr 4 - Wzór Umowy - rozmiar: 27121 bajtów
Typ pliku: application/octetstream

 

Opublikowano: 27.04.2016

 

Skarżysko-Kamienna: DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH
Numer ogłoszenia: 104712 - 2016; data zamieszczenia: 27.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2525035 w. 41, 43, 2525045, faks 041 2525025.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.skarkam.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia został określony w Załącznikach od Nr 1a do Nr 1h do SIWZ.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.10.00.00-9, 03.20.00.00-3, 15.55.00.00-8, 15.81.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się zmianę asortymentu na równoważny jeżeli na rynku wystąpi niedostępność zaoferowanego asortymentu bez możliwości zmiany ceny. Zamawiający dopuszcza waloryzację zaoferowanej ceny tylko na dostawę mięsa, wędlin i drobiu - waloryzacja cen będzie następowała jeżeli cena artykułu wzrośnie lub zmniejszy się o ponad 5% zaoferowanej ceny jednostkowej artykułu waloryzowanego w oparciu o średnią cenę z dwóch hurtowni oferujących mięso, wędliny i drób. Dobór hurtowni następuje przez wskazanie jednej przez Wykonawcę, drugą wskazuje Zamawiający. Zamawiający dopuszcza waloryzację zaoferowanej ceny na dostawę warzyw i owoców - waloryzacja cen jednostkowych będzie następowała jeżeli cena warzywa lub owocu wzrośnie lub zmniejszy się o ponad 5% zaoferowanej ceny artykułu waloryzowanego w oparciu o aktualną cenę z giełdy owocowo-warzywnej w Rzeszowie lub Warszawa Bronisze.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.skarkam.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, pokój Nr 1 (Sekretariat).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.05.2016 godzina 09:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, pokój Nr 1 (Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Artykuły spożywcze.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa artykułów z grupy ogólnospożywczych..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Mięso, wędliny.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa mięsa.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Drób.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa drobiu.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Warzywa i owoce.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa warzyw i owoców.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 02.20.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Mrożonki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa mrożonek.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pieczywo.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa pieczywa.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Nabiał.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa nabiału.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.55.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Jajka.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa jajek.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

» SIWZ - rozmiar: 38759 bajtów
Typ pliku: application/octetstream
» Załacznik Nr 1a - Artykuły spożywcze - rozmiar: 22011 bajtów
Typ pliku: application/octetstream
» Załacznik Nr 3 - Oświadczenie - rozmiar: 17841 bajtów
Typ pliku: application/octetstream
» Załącznik Nr 1b - Mięso, wędliny - rozmiar: 19242 bajtów
Typ pliku: application/octetstream
» Załącznik Nr 1c - Drób - rozmiar: 18407 bajtów
Typ pliku: application/octetstream
» Załącznik Nr 1d - Warzywa i owoce - rozmiar: 20072 bajtów
Typ pliku: application/octetstream
» Załącznik Nr 1e- Mrożonki - rozmiar: 19173 bajtów
Typ pliku: application/octetstream
» Załącznik Nr 1f - Pieczywo - rozmiar: 18058 bajtów
Typ pliku: application/octetstream
» Załącznik Nr 1g - Nabiał - rozmiar: 18398 bajtów
Typ pliku: application/octetstream
» Załącznik Nr 1h - Jajka - rozmiar: 17909 bajtów
Typ pliku: application/octetstream
» Załącznik Nr 2 - Oferta cenowa - rozmiar: 19617 bajtów
Typ pliku: application/octetstream
» Załącznik Nr 4 - Projekt Umowy - rozmiar: 26707 bajtów
Typ pliku: application/octetstream
» Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowa - rozmiar: 17854 bajtów
Typ pliku: application/octetstream

Opublikowano: 06.05.2015r.

INFORMACJA O WYNIKACH NA ZADANIE NR 8

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul Sikorskiego 19 – jako Zamawiający, informuje, że w podanej wcześniej „Informacji o Wynikach” nastąpiła pomyłka w adresie Wykonawcy, którego oferta uzyskała 100 pkt. Poniżej Zamawiający podaje prawidłowy adres. Za zaistniałą pomyłkę przepraszamy.

 

Zadanie Nr 8 – Jajka.

 

„LEFADAR” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
ul. 3-go Limanowskiego 39.

 

Oferta Nr 21 otrzymała 100 pkt. (wartość brutto: 3.920,00 zł) jedynym kryterium była cena.

Pozostałe oferty ważne i punktacja;

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena

Pkt.

 

7

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe, „POLARIS”, Małgorzata Gruszczyńska, ul. Żołnierska 20a, 52-800 Kalisz.

 

5.460,00 zł

 

72

 

8

„TABAKA”, Marek Giemza, 27-400 Ostrowiec Św.,
ul. Siennieńska 139.

 

5.320,00 zł

 

74

 

11

„ALMAX-DYSTRYBUCJA” Sp. z.o.o.,
Panieńszczyzna, 21-002 Jastków.

 

5.880,00 zł

 

67

 

W związku z art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy umowa z wymienionym Wykonawcą zostanie podpisana 06.05.2015 r.

 

 

 

Opublikowano: 06.05.2015r.

INFORMACJA O WYNIKACH

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul Sikorskiego 19 -  informuje, że w dniu 05.05.2015 r. o godzinie 09:15 dokonano otwarcia ofert w postępowaniu nr  PS.III.341/02/1/2015 w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę produktów spożywczych. Badanie ofert zakończono w dniu 06.05.2015 r. o godzinie 08:00.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

 

Informacja o wynikach - do pobrania (pdf)

 

Skarżysko-Kamienna, dn. 29.04.2015 r.

 

Postępowanie Nr: PS.III.341/02/1/2015

 

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 19, jako Zamawiający w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę produktów spożywczych” informuje, że w przedmiotowej sprawie wpłynęły dwa zapytania o tej samej treści:

Dotyczy Zadania Nr 1:

„Uprzejmie proszę o możliwość zmiany gramatur artykułów wymienionych w zapotrzebowaniu tj. majonez 375 g, musztarda 200 ml, przyprawa do zup w płynie 1l, na gramaturę jaka występuje najczęściej stosowana przez producentów tj.: majonez 600 ml, chrzan 300 ml, przyprawa do zup w płynie 0,9 l, musztarda 185 ml”.

Zgodnie z art. 38, ust. 2 – ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie.

Zamawiający w Zadaniu Nr 1 – dopuszcza podanie przez Wykonawcę innej gramatury niż podana w Załączniku Nr 1a do SIWZ. Towar o innej gramaturze zaoferowany przez Wykonawcę, ma być przeliczony do gramatury podanej przez Zamawiającego.

 

Skarżysko-Kamienna, dn. 29.04.2015 r.

 

Postępowanie Nr: PS.III.341/02/1/2015

 

 

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 19, jako Zamawiający w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę produktów spożywczych” informuje, że w przedmiotowej sprawie wpłynęło zapytanie o treści:

Dotyczy Zadania Nr 1:

„Czy przy posiadaniu towaru w innych opakowaniach można przeliczyć wartość opakowania do gramatury podanej przez Zamawiającego.

Poz. 1 – Barszcz biały 60 g

Poz. 13 – Liść Laurowy 5 g

Poz. 15 – Majonej 630 g

Poz. 35 – Pieprz ziołowy 20 g

Poz. 19 – Musztarda 180 g

Poz. 7 – Groch łuskany 400 g.

Zgodnie z art. 38, ust. 2 – ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie.

Zamawiający w Zadaniu Nr 1 – dopuszcza podanie przez Wykonawcę innej gramatury niż podana w Załączniku Nr 1a do SIWZ. Towar o innej gramaturze zaoferowany przez Wykonawcę, ma być przeliczony do gramatury podanej przez Zamawiającego.

 

Opublikowano: 23.04.2015r.

 

Numer ogłoszenia: 57637 - 2015; data zamieszczenia: 23.04.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 56517 - 2015 data 22.04.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2525035 w. 41, 43, 2525045, fax. 041 2525025.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2).
 • W ogłoszeniu jest: Zakończenie: 31.05.2015 r..
 • W ogłoszeniu powinno być: Zakończenie: 30.06.2016 r..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Część 1.
 • W ogłoszeniu jest: 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie 31.05.2015 r..
 • W ogłoszeniu powinno być: 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie 31.05.2016 r..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Część 2.
 • W ogłoszeniu jest: 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie 30.06.2015 r..
 • W ogłoszeniu powinno być: 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie 30.06.2016 r..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Część 3.
 • W ogłoszeniu jest: 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie 31.05.2015 r..
 • W ogłoszeniu powinno być: 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie 31.05.2016 r..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Część 4.
 • W ogłoszeniu jest: 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie 31.05.2015 r..
 • W ogłoszeniu powinno być: 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie 31.05.2016 r..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Część 5.
 • W ogłoszeniu jest: 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie 31.05.2015 r..
 • W ogłoszeniu powinno być: 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie 31.05.2016 r..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Część 6.
 • W ogłoszeniu jest: 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie 31.05.2015 r..
 • W ogłoszeniu powinno być: 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie 31.05.2016 r..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Część 7.
 • W ogłoszeniu jest: 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie 31.05.2015 r..
 • W ogłoszeniu powinno być: 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie 31.05.2016 r..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Część 8.
 • W ogłoszeniu jest: 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie 31.05.2015 r..
 • W ogłoszeniu powinno być: 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie 31.05.2016 r..

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.2).
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zakończenie: 30.06.2016 r..

 

Opublikowano: 22.04.2015r.

Skarżysko-Kamienna: DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH
Numer ogłoszenia: 56517 - 2015; data zamieszczenia: 22.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2525035 w. 41, 43, 2525045, faks 041 2525025.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.skarkam.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia został określony w Załącznikach od Nr 1a do Nr 1h do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.10.00.00-9, 03.20.00.00-3, 15.55.00.00-8, 15.81.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymagane.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się zmianę asortymentu na równoważny jeżeli na rynku wystąpi niedostępność zaoferowanego asortymentu bez możliwości zmiany ceny. Zamawiający dopuszcza waloryzację zaoferowanej ceny tylko na dostawę mięsa, wędlin i drobiu - waloryzacja cen będzie następowała jeżeli cena artykułu wzrośnie lub zmniejszy się o ponad 5% zaoferowanej ceny jednostkowej artykułu waloryzowanego w oparciu o średnią cenę z dwóch hurtowni oferujących mięso, wędliny i drób. Dobór hurtowni następuje przez wskazanie jednej przez Wykonawcę, drugą wskazuje Zamawiający. Zamawiający dopuszcza waloryzację zaoferowanej ceny na dostawę warzyw i owoców - waloryzacja cen jednostkowych będzie następowała jeżeli cena warzywa lub owocu wzrośnie lub zmniejszy się o ponad 5% zaoferowanej ceny artykułu waloryzowanego w oparciu o aktualną cenę z giełdy owocowo-warzywnej w Rzeszowie lub Warszawa Bronisze.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.skarkam.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna, pokój Nr 1 (Sekretariat)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.05.2015 godzina 09:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna, pokój Nr 1 (Sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Artykuły spożywcze.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa artykułów z grupy ogólnospożywczych.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Mięso, wędliny.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa mięsa..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Drób.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa drobiu..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Warzywa i owoce.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa warzyw i owoców..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 02.20.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Mrożonki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa mrożonek..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pieczywo.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa pieczywa..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Nabiał.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa nabiału..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.55.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Jajka.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa jajek..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - do pobrania

Załacznik Nr 1a - Artykuły spożywcze.pdf

Załącznik Nr 1b - Mięso, wędliny.pdf

Załącznik Nr 1c - Drób.pdf

Załącznik Nr 1d - Warzywa i owoce.pdf

Załącznik Nr 1e- Mrożonki.pdf

Załącznik Nr 1f - Pieczywo.pdf

Załącznik Nr 1g - Nabiał.pdf

Załącznik Nr 1h - Jajka.pdf

Załącznik Nr 2 - Oferta cenowa.pdf

Załacznik Nr 3 - Oświadczenie.pdf

Załącznik Nr 4 - Projekt Umowy.pdf

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowa.pdf

 

 

 

 

Skarżysko-Kamienna , dn. 25.02.2015 r.

 

 

 

Opublikowano: 26.09.2014r.

Postępowanie Nr: PS.III.341/01/13/2014

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 19 jako Zamawiający w przedmiotowym Postępowaniu Nr: PS.III.341/01/13/2014 - informuje, że na Zaproszenie do składania ofert cenowych na zorganizowanie kursu języka angielskiego dla 15 uczestników projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS II” odpowiedziało trzech Wykonawców:

 1. Oferta Nr 1 - „English Assistant”, Mateusz Dąbrowski, 26-110 Skarżysko-Kamienna,

ul. Żeromskiego 46A/8 - za cenę 3.144,25 zł.

 1. Oferta Nr 2 – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, Centrum Kształcenia Zawodowego w Skarżysku-Kamiennej, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Metalowców 54 - za cenę: 5.415,00 zł.
 2. Oferta Nr 3 – Akademia Przedsiębiorczości Sp. z.o.o., 27-200 Starachowice, ul. Zgodna 2, Oddział: 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Rzemieślnicza 5 – za cenę: 5.925,00 zł.

 

OFERTA NAJKORZYSTNIEJSZA

Jako najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający wybiera Ofertę Nr 2, tj.: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, Centrum Kształcenia Zawodowego w Skarżysku-Kamiennej, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Metalowców 54 za cenę: 5.415,00 zł.

 

UZASADNIENIE WYBORU

W ofercie z najniższą ceną, tj. Oferta Nr 1: „English Assistant”, Mateusz Dąbrowski, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Żeromskiego 46A/8 - za cenę 3.144,25 zł, Zamawiający stwierdził brak podpisu Wykonawcy na złożonej ofercie. W związku z powyższym, Zamawiający uznał ofertę za nieważną
i odrzucił z w/w postępowania.

Zamawiający jednocześnie informuje, ze z wyłonionym Wykonawcą zostanie podpisana umowa. Termin i miejsce podpisania umowy: siedziba Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 19 – Sekretariat (Pokój Nr 1), w dniu: 29.09.2014 r.
o godzinie 10.00.

Kierownik ZAMAWIAJĄCEGO

DYREKTOR MOPS

mgr Bożena Bętkowska

 

Opublikowano: 19.09.2014r.

 

Postępowanie Nr: PS.III.341/01/13/2014

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul Sikorskiego 19
w związku z realizacją projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS II”, współfinansowanego
w ramach Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwraca się
ponownie z prośbą o przedstawienie ofert cenowej dotyczącej zorganizowania kursu języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym dla 15 uczestników w/w projektu na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.  Liczba osób jest liczbą szacunkową i może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Zamawiający zapłaci za faktyczną liczbę osób biorących udział w kursie.

Zaproszenie do dkładania ofert cenowych - do pobrania

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Wzór umowy

Załącznik Nr 3 - Szczegółowa kalkulacja zaoferowanej ceny

 

 

 

Opublikowano: 19.09.2014r.

Skarżysko-Kamienna, dn. 19.09.2014 r.

 

Postępowanie Nr: PS.III.341/01/12/2014

 

 

Unieważnienie postępowania

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul Sikorskiego 19 jako Zamawiający w Postępowaniu Nr: PS.III.341/01/12/2014, ze względu na brak zapisu - wskazania miejsca odbywania się kursu języka angielskiego - w Zaproszeniu do składania ofert cenowych na zorganizowanie kursu języka angielskiego dla uczestników projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS II”, współfinansowanego w ramach Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, unieważnia w/w postępowanie.

 

 

Kierownik Zamawiającego

Dyrektor MOPS

mgr Bożena Bętkowska

 

 

Opublikowano: 11.09.2014r.

 

Postępowanie Nr: PS.III.341/01/12/2014

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul Sikorskiego 19
w związku z realizacją projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS II”, współfinansowanego
w ramach Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwraca
się z prośbą o przedstawienie kalkulacji dotyczącej zorganizowania kursu języka angielskiego
na poziomie średniozaawansowanym dla 15 uczestników w/w projektu.  Kurs ma być przeprowadzony w okresie od podpisania umowy do dnia 12 grudnia 2014 roku w wymiarze 35h.

 

Zaproszenie do składania ofert - do pobrania

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Wzór umowy

 

 

Opublikowano: 09.09.2014r.

Skarżysko-Kamienna, dnia. 09.09.2014 r.

 

Postępowanie Nr: PS.III.341/01/11/2014

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i terminie podpisania umowy

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku - Kamiennej,
ul. Sikorskiego 19 informuje, że na zaproszenie do składania ofert cenowych
na malowanie pomieszczeń w Dziennym Środowiskowym Domu Samopomocy w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Zielnej 12, odpowiedziało trzech Wykonawców:

1)     Firma Remontowo-Budowlana „GROSBUD”, Jacek Grosicki, 25-150 Kielce,
ul. Barwinek 13/126;

2)     Agencja Zarządzania Nieruchomościami, 25-017 Kielce, ul. Paderewskiego 11;

3)     Zakład Remontowo-Budowlany, Marek Szaniawski, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
ul. Sikorskiego 19.

 

W wyniku prowadzonego postępowania wybrano Wykonawcę, którym jest firma:

Agencja Zarządzania Nieruchomościami, 25-017 Kielce, ul. Paderewskiego 11
którego oferta była najkorzystniejsza pod względem ceny.

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa w dniu 11.09.2014 roku
o godzinie 12.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sikorskiego 19.

 

 

 

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

 

Dyrektor MOPS

mgr Bożena Bętkowska

 

Opublikowano: 01.09.2014r.

 

Postępowanie Nr: PS.III.341/01/11/2014

 

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty na malowanie pomieszczeń Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarżysku – Kamiennej przy ul. Zielnej 12.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej, ul. Sikorskiego 19 zwraca się z prośbą o przedłożenie oferty cenowej na malowanie pomieszczeń Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarżysku – Kamiennej przy
ul. Zielnej 12.

 

Zaproszenie do pobrania - pdf

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

 

Opublikowano: 17.07.2014r.

 

Zaproszenie do składania ofert na realizację zabiegów rehabilitacyjnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, jako realizator projektu systemowego pod nazwą „Nowe Szanse w MOPS II”, realizowanego w ramach Działania 7.1, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na usługę wykonania zabiegów rehabilitacyjnych dla uczestników w/w projektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Zaproszenia.

 

Zaproszenie do składania ofert - do pobrania (pdf)

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia - do pobrania (pdf)

Załącznik nr 2 - karta zabiegów rehabilitacyjnych - do pobrania (pdf)

Załącznik nr 3 - wzór oferty cenowej - do pobrania (pdf)

Załącznik nr 4 - projekt umowy - do pobrania (pdf)

 

 

 

Opublikowano: 11.06.2014r.

 

Skarżysko-Kamienna: Dostawa produktów spożywczych
Numer ogłoszenia: 125567 - 2014; data zamieszczenia: 11.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 97371 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2525035 w. 41, 43, 2525045, faks 041 2525025.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów spożywczych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia, został określony w Załącznikach od Nr 1a do Nr 1h do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.10.00.00-9, 15.55.00.00-8, 15.81.00.00-9, 03.20.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Artykuły spożywcze

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ALMAX-DYSTRYBUCJA Sp. z.o.o., Panieńszczyzna, 21-002 Jastków, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 72122,72 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 73546,20

 • Oferta z najniższą ceną: 73546,20 / Oferta z najwyższą ceną: 160360,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: Mięso, wędliny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KRAK-MIĘS, ul. Makuszyńskiego 2A, 31-752 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 113975,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 112964,00

 • Oferta z najniższą ceną: 112964,00 / Oferta z najwyższą ceną: 115810,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3

Nazwa: Drób

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KRAK-MIĘS, ul. Makuszyńskiego 2A, 31-752 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 37065,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 34044,00

 • Oferta z najniższą ceną: 34044,00 / Oferta z najwyższą ceną: 45092,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4

Nazwa: Warzywa i owoce

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Sprzedaż Warzyw i Owoców HURT-DETAL, ul. 3-go Maja 277, 26-110 Skarżysko-Kamienna, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 91394,52 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 76944,00

 • Oferta z najniższą ceną: 76944,00 / Oferta z najwyższą ceną: 76944,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5

Nazwa: Mrożonki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • INTERPOLAR, ul. Wiejska 55, 25-319 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 55338,15 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 49125,00

 • Oferta z najniższą ceną: 49125,00 / Oferta z najwyższą ceną: 57948,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 6

Nazwa: Pieczywo

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Piekarnia NOWA, ul. Ponurego 102, 26-110 Skarżysko-Kamienna, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 33009,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 29876,00

 • Oferta z najniższą ceną: 29876,00 / Oferta z najwyższą ceną: 46466,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 7

Nazwa: Nabiał

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • STARMLECZ, ul. Zgodna 4b, 27-200 Starachowice, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20317,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 19238,00

 • Oferta z najniższą ceną: 19238,00 / Oferta z najwyższą ceną: 22586,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 8

Nazwa: Jajka

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LEFADAR, Limanowskiego 39, 26-110 Skarżysko-Kamienna, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4263,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3920,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3920,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5880,00

 • Waluta: PLN.

 

 

 

Opublikowano: 21.05.2014r.

 

Egz.nr 17

INFORMACJA O WYNIKACH

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul Sikorskiego 19 -  informuje, że w dniu 21.05.2014 r. o godzinie 08:00 dokonano otwarcia ofert w postępowaniu
nr PS.III.341/02/1/2014 w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę produktów spożywczych”. Badanie ofert zakończono w dniu 19.05.2013 r. o godzinie 09:00.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. - dalej ustawy) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

 

Zadanie Nr 1 – Artykuły spożywcze

 

„ALMAX – DYSTRYBUCJA”, Sp. z.o.o. Panieńszczyzna, 21-002 Jastków

Oferta Nr 6 otrzymała 100 pkt (wartość brutto: 73.546,20 zł)
jedynym kryterium była cena.

W związku z art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy umowa z wymienionym Wykonawcą zostanie podpisana po 21.05.2014 r.

Pozostałe oferty ważne i punktacja;

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena

Pkt.

 

 

3

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe, Michał Kaczmarczyk, Leszczyny 97 A, 26-008 Górno

 

 

160.360,00 zł

 

 

46

 

 

5

 

 

„ALMARK” Banaś Marek i Inni, Spółka Jawna,
ul. Zwycięzców 1 B, 26-110 Skarżysko-Kamienna

 

 

100.882,00 zł

 

 

73

 

 

14

 

P.W.”MAT”, Marzena Tkaczuk, 27-200 Starachowice,
ul. Zgodna 4B

 

 

73.733,00 zł

 

 

99

 

Zadanie Nr 2 – Mięso, wędliny

„KRAK – MIĘS” – Jarosław Naruszewicz, 31-752 Kraków, ul. Makuszyńskiego 2 A

Oferta Nr 9 otrzymała 100 pkt (wartość brutto: 112.964,00 zł)
jedynym kryterium była cena.

W związku z art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy umowa z wymienionym Wykonawcą zostanie podpisana po 21.05.2014 r.

Pozostałe oferty ważne i punktacja;

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena

Pkt.

 

 

7

 

Zakład Przetwórstwa Mięsnego – Grzegorz Nowakowski, Dąbrowa 6, 26-332 Sławno

 

 

115.810,00 zł

 

 

98

 

Zadanie Nr 3– Drób

 

„KRAK-MIĘS”, Jarosław Naruszewicz, 31-752 Kraków, ul. Makuszyńskiego 2A

Oferta Nr 9 otrzymała 100 pkt (wartość brutto: 34.044,00 zł)
jedynym kryterium była cena.

W związku z art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy umowa z wymienionym Wykonawcą zostanie podpisana po 21.05.2014 r.

Pozostałe oferty ważne i punktacja;

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena

Pkt.

 

 

7

 

 

Zakład Przetwórstwa Mięsnego, Grzegorz Nowakowski,

26-332 Sławno, Dąbrowa 6

 

 

45.092,00 zł

 

 

76

 

 

Zadanie Nr 4 – Warzywa i owoce

 

Sprzedaż Warzyw i Owoców „HURT-DETAL”, Zbigniew Wałachnia, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 3-go Maja 277

Oferta Nr 10 otrzymała 100 pkt (wartość brutto: 76.944,00 zł)
jedynym kryterium była cena.

 

 

W związku z art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy umowa z wymienionym Wykonawcą zostanie podpisana po 21.05.2014 r.

Zadanie Nr 5 – Mrożonki

 

„INTERPOLAR” – Robert Pytel, Ewa Pytel, Sp. Jawna, 25-319 Kielce, ul. Wiejska 55

Oferta Nr 11 otrzymała 100 pkt (wartość brutto: 49.125,00 zł)
jedynym kryterium była cena.

W związku z art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy umowa z wymienionym Wykonawcą zostanie podpisana po 21.05.2014 r.

Pozostałe oferty ważne i punktacja;

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena

Pkt.

 

 

2

 

„AKWEN II” – Wojciech Kamiński, 05-270 Marki,
ul. Ciurlionisa 4, Oddział Kielce: 25-415 Kielce,
ul. Górna 25

 

 

49.932,00 zł

 

 

98

 

 

8

 

 

„TOMWIT” Spółka Jawna, Witold Święcicki, Mariusz Święcicki, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
ul. 3-go Maja 108 A

 

 

57.948,00 zł

 

 

85

 

 

13

 

PPHU „PINGWINEK”, J. Świercz, A. Świercz, Spółka Jawna, 25-320 Kielce, ul. Domaszowska 94

 

 

52.793,00 zł

 

 

93

 

Zadanie Nr 6 – Pieczywo

Piekarnia „NOWA” – Benedykt Chruzik, Bogumiła Sobala,
26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Ponurego 102

Oferta Nr 4 otrzymała 100 pkt (wartość brutto: 29.876,00 zł zł)
jedynym kryterium była cena.

W związku z art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy umowa z wymienionym Wykonawcą zostanie podpisana po 26.05.2014 r.

Oferty odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy:

NUMER

OFERTY

WYKONAWCA

POWÓD ODRZUCENIA

 

 

1

 

FPU „NATEX” – Sylwia Graniczka, Złotniki 308 A, 39-300 Mielec

 

W złożonej ofercie, zgodnie z zapisem w SIWZ ( pkt 12.1 ) , Wykonawca w załączonej szczegółowej charakterystyce oferowanego przedmiotu zamówienia nie podał nazwy producenta.

 

 

16

 

Zakład Produkcji Artykułów Spożywczych „MISTER”, Karol Binkowski, Ryszard Binkowski, Spółka Jawna, Zakład Pracy Chronionej, 26-006 Nowa Słupia, Jeziorko 99c

 

 

 

W złożonej ofercie, zgodnie z zapisem w SIWZ ( pkt 12.1 ) , Wykonawca w załączonej szczegółowej charakterystyce oferowanego przedmiotu zamówienia nie podał nazwy producenta.

 

Zadanie Nr 7 – Nabiał

Firma Handlowa „STARMLECZ” – Adam Tkaczuk,

27-200 Starachowice, ul. Zgodna 4b

Oferta Nr 15 otrzymała 100 pkt (wartość brutto: 19.238,00 zł)
jedynym kryterium była cena.

 

W związku z art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy umowa z wymienionym Wykonawcą zostanie podpisana po 21.05.2014 r.

Pozostałe oferty ważne i punktacja;

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena

Pkt.

 

 

5

 

„ALMARK” Banaś Marek i Inni, Spółka Jawna,
ul. Zwycięzców 1 B, 26-110 Skarżysko-Kamienna

 

 

20.190,00 zł

 

 

95

 

6

 

 

„ALMAX – DYSTRYBUCJA”, Sp. z.o.o.
Panieńszczyzna, 21-002 Jastków

 

 

22.586,00 zł

 

 

85

Zadanie Nr 8 – Jajka

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LEFADAR”, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
ul. Limanowskiego 39

Oferta Nr 12 otrzymała 100 pkt (wartość brutto: 3.920,00 zł)
jedynym kryterium była cena.

W związku z art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy umowa z wymienionym Wykonawcą zostanie podpisana po 21.05.2013 r.

Pozostałe oferty ważne i punktacja;

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena

Pkt.

 

6

 

„ALMAX – DYSTRYBUCJA”, Sp. z.o.o.
Panieńszczyzna, 21-002 Jastków

 

 

5.040,00 zł

 

 

78

 

 

15

 

 

Firma Handlowa „STARMLECZ” – Adam Tkaczuk,

27-200 Starachowice, ul. Zgodna 4b

 

 

 

5.880,00 zł

 

 

67

 

 

Wyk. w 19 egz.

 

Egz. Nr 1-16 Wykonawcy

Egz. Nr 17 Strona internetowa

Egz. Nr 18  a/a

Egz. Nr 19 Tablica ogłoszeń

 

 

Opublikowano: 13.05.2014r.

 

 

Postępowanie Nr: PS.III.341/02/1/2014

 

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 19 jako Zamawiający w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę produktów spożywczych”, informuje, że przedmiotowej sprawie wpłynęło zapytanie o treści:

„Proszę o wyjaśnienie do zadania nr 5: mrożonki

 • Pozycja nr 11 załącznika nr 1e do SIWZ:

Czy filet z morszczuka ma być z glazurą czy bez glazury (SHP) oraz czy ma być ze skórą czy bez skóry?

Zgodnie z art. 38, ust.1, pkt.1 i ust. 2 – ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie.

Dotyczy Poz. 11 w Załączniku Nr 1e do SIWZ:

„Ryba mrożona filet typu Morszczuk - (bez skóry, bez glazury)”.

 

Opublikowano: 07.05.2014r.

 

Skarżysko-Kamienna: DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH
Numer ogłoszenia: 97371 - 2014; data zamieszczenia: 07.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2525035 w. 41, 43, 2525045, faks 041 2525025.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.skarkam.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia, został określony w Załącznikach od Nr 1a do Nr 1h do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.10.00.00-9, 15.55.00.00-8, 15.81.00.00-9, 03.20.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile umocowanie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się zmianę asortymentu na równoważny jeżeli na rynku wystąpi niedostępność zaoferowanego asortymentu bez możliwości zmiany ceny. Zamawiający dopuszcza waloryzację zaoferowanej ceny tylko na dostawę mięsa, drobiu i wędlin - waloryzacja cen będzie następowała jeżeli cena artykułu wzrośnie lub zmniejszy się o ponad 5 % zaoferowanej ceny jednostkowej artykułu waloryzowanego w oparciu o średnią cenę z dwóch hurtowni oferujących mięso, drób i wędliny. Dobór hurtowni następuje przez wskazanie jednej przez Wykonawcę, drugą wskazuje Zamawiający. Zamawiający dopuszcza waloryzację zaoferowanej ceny na dostawę warzyw i owoców - waloryzacja cen jednostkowych będzie następowała jeżeli cena warzywa lub owocu wzrośnie lub zmniejszy się o ponad 5% zaoferowanej ceny artykułu waloryzowanego w oparciu o aktualną cenę z giełdy owocowo-warzywnej w Rzeszowie lub Warszawa Bronisze.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.skarkam.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna, pokój Nr 1 (sekretariat)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.05.2014 godzina 09:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna, pokój Nr 1 (sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Artykuły spożywcze.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa artykułów z grupy ogólnospożywczych.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Mięso, wędliny.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: sukcesywna dostawa mięsa.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Drób.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: sukcesywna dostawa drobiu.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Warzywa i owoce.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: sukcesywna dostawa warzyw i owoców.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 02.20.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Mrożonki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: sukcesywna dostawa mrożonek.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pieczywo.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: sukcesywna dostawa pieczywa.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Nabiał.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: sukcesywna dostawa nabiału.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.55.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Jajka.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: sukcesywna dostawa jajek.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - do pobrania

 

Opublikowano: 02.01.2014r.

 

Skarżysko-Kamienna: USŁUGA RESTAURACYJNA POLEGAJĄCA NA PRZYGOTOWANIU I DOSTAWIE GORĄCYCH POSIŁKÓW DO DOMU KLIENTA MOPS
Numer ogłoszenia: 67 - 2014; data zamieszczenia: 02.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 267307 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2525035 w. 41, 43, 2525045, faks 041 2525025.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA RESTAURACYJNA POLEGAJĄCA NA PRZYGOTOWANIU I DOSTAWIE GORĄCYCH POSIŁKÓW DO DOMU KLIENTA MOPS.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi restauracyjnej w zakresie przygotowania, dowozu i wydania gorących posiłków dla 30 klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej w miejscu ich zamieszkania. Gorący posiłek to obiad składający się z: zupy, drugiego dania i kompotu. Zamawiający informuje, że przy dostawie posiłków stosuje prawo opcji, co oznacza, że podana ilość osób jest wielkością maksymalną, którą należy przyjąć do obliczenia oferty cenowej. Gwarantowana liczba osób, którym posiłek będzie dowożony to 60% ilości wskazanej powyżej. Obiad musi być pełny i zawierać co najmniej 120 g mięsa i 500 ml zupy. W 7-mio dniowym cyklu żywienia nie mogą powtarzać się te same dania, w szczególności ten sam rodzaj mięsa. Raz w tygodniu dopuszczalny jest obiad bezmięsny. Kaloryczność jednego posiłku powinna wynosić minimum 1500 kalorii. Wyprodukowanie i dostawa obiadów musi być zgodna z Zaleceniami i Normami Instytutu Żywności i Żywienia. Podczas realizacji zamówienia o zawartości menu decyduje Wykonawca. Wartość posiłku zgodna ze średnim kosztem przygotowania i dostawy 1 posiłku wykazanego w Załączniku Nr 2 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.52.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AKCES TM Sp.z.o.o, ul. Rwaństa 7, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 125497,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 89790,00

 • Oferta z najniższą ceną: 79790,00 / Oferta z najwyższą ceną: 134685,00

 • Waluta: PLN.

 

Opublikowano: 27.12.2013r.

 

Egz.nr 4

 

INFORMACJA  O WYNIKACH

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul Sikorskiego 19 -  informuje, że w dniu 19.12.2013 r. o godzinie 09:15 dokonano otwarcia ofert w postępowaniu nr  PS.III.341/02/8/2013 w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługę restauracyjną polegającą na przygotowaniu i dostawie gorących posiłków do domu klienta MOPS”. Badanie ofert zakończono w dniu 24.12.2013 r. o godzinie 09:00.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

 

„AKCES TM” Sp. z.o.o.
26-600 Radom, ul. Rwańska 7

Oferta Nr 1 otrzymała 100 pkt. (wartość brutto: 89.790,00 zł) jedynym kryterium była cena.

 

W związku z art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy umowa z wymienionym Wykonawcą zostanie podpisana
w dniu 31.12.2013 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Zamawiającego, tj., w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 19 – Sekretariat.

 

Pozostałe oferty ważne i punktacja:

Nr Oferty

Nazwa Wykonawcy

Punktacja

2

Hotel „PARADISO”, Pan Piotr Ziółkowski

26-130 Suchedniów, ul. Harcerska 12

72 pkt.

3

PHU „OLIWIER”, Pani Anna Głowacka

25-432 Kielce, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 125A

67 pkt.

 

 

Wyk. w 6 egz.

Egz. Nr 1 -3 Wykonawcy

Egz. Nr 4 strona internetowa

Egz. Nr 5  a/a

Egz. Nr 6 Tablica ogłoszeń

 

 

Opublikowano: 10.12.2013r.

 

Skarżysko-Kamienna: USŁUGA RESTAURACYJNA POLEGAJĄCA NA PRZYGOTOWANIU I DOSTAWIE GORĄCYCH POSIŁKÓW DO DOMU KLIENTA MOPS
Numer ogłoszenia: 267307 - 2013; data zamieszczenia: 10.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2525035 w. 41, 43, 2525045, faks 041 2525025.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.skarkam.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA RESTAURACYJNA POLEGAJĄCA NA PRZYGOTOWANIU I DOSTAWIE GORĄCYCH POSIŁKÓW DO DOMU KLIENTA MOPS.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi restauracyjnej w zakresie przygotowania, dowozu i wydania gorących posiłków dla 30 klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej w miejscu ich zamieszkania. Gorący posiłek to obiad składający się z: zupy, drugiego dania i kompotu. Zamawiający informuje, że przy dostawie posiłków stosuje prawo opcji, co oznacza, że podana ilość osób jest wielkością maksymalną, którą należy przyjąć do obliczenia oferty cenowej. Gwarantowana liczba osób, którym posiłek będzie dowożony to 60% ilości wskazanej powyżej. Obiad musi być pełny i zawierać co najmniej 120 g mięsa i 500 ml zupy. W 7-mio dniowym cyklu żywienia nie mogą powtarzać się te same dania, w szczególności ten sam rodzaj mięsa. Raz w tygodniu dopuszczalny jest obiad bezmięsny. Kaloryczność jednego posiłku powinna wynosić minimum 1500 kalorii. Wyprodukowanie i dostawa obiadów musi być zgodna z Zaleceniami i Normami Instytutu Żywności i Żywienia. Podczas realizacji zamówienia o zawartości menu decyduje Wykonawca. Wartość posiłku zgodna ze średnim kosztem przygotowania i dostawy 1 posiłku wykazanego w Załączniku Nr 2 do SIWZ..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje wykonania zamówień uzupełniających do 50% zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.52.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.01.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ Uwaga! Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda od wykonawcy jeżeli korzysta on z zasobów podmiotu trzeciego: 1) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy - dokumentów, o których mowa w pkt. 7.2.4; 2) Ponadto należy przedłożyć dokumenty; a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku wykazania się doświadczeniem i wiedzą innego podmiotu wykonawca jest zobowiązany udowodnić, że wykonawca ten będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu zamówienia. Jeżeli wykonawca przedstawia kserokopię dokumentów odnoszących się do tych podmiotów to za zgodność z oryginałem potwierdza wykonawca lub ten podmiot

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.skarkam.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Sikorskiego 19 w Skarżysku-Kamiennaj, pokój Nr 1 ( sekretariat ).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.12.2013 godzina 09:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Sikorskiego 19 w Skarżysku-Kamiennaj, pokój Nr 1 ( sekretariat ).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz

Załącznik Nr 1 - Oświadczenia

Załącznik Nr 2 - Druk oferty cenowej

Załącznik Nr 3 - Projekt umowy

Załącznik Nr 4 - Indywidualna karta odbioru posiłków

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie

 

 

 

Opublikowano: 15.11.2013r.

 

PS.III.341/01/10/2013

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku - Kamiennej, ul Sikorskiego 19 -  informuje, że w dniu 15.11.2013 r. o godzinie 10:00, dokonano otwarcia ofert w postępowaniu Nr: PS.III.341/01/10/2013 na „Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Zielnej 12 w Skarżysku – Kamiennej” Postepowanie o udzielenie zamówienia prowadzone było na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 Euro obowiązującym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wpłynęło 9 ofert:

1. „KLIMAWENTECH”, 25-756 Kielce, ul. Barytowa 2/13.

2. „KLIMAT” – Agnieszka Domagalska, Adam Domagalski, 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 33 A.

3. „KLIMASKO” – Robert Szmit, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Legionów 52.

4. „JCklima” – Jacek Cukrowski, 26-200 Końskie, ul. Polna 13A/9.

5. „CLIMAX - Paweł Kwiatkowski, 25-225 Kielce, ul. Gen. Grota-Roweckiego 10.

6. „BIUREX”, 25-528 Kielce, ul. Zagnańska 84.

7. PPHU „EMATEK” – Marcin Wróbel, 26-600 Radom, ul. Chrobrego 48/57.

8. „MPM – KLIM” – Maciej Wojciechowski, Łódź, ul. Bednarskiego 40/10.

9. Agencja Zarządzania Nieruchomościami, Krzysztof Kaleta, Kielce, ul. Paderewskiego 11/ok. 10.

 

Spośród otrzymanych ofert, Zamawiający jako najkorzystniejsza wybrał ofertę firmy:

Agencja Zarządzania Nieruchomościami, Krzysztof Kaleta, Kielce, ul. Paderewskiego 11/ok. 10.

W/w Wykonawca, jako jedyny zaoferował klimatyzację wymaganą przez Zamawiającego.

Umowa z w/w Wykonawcą zostanie podpisana w dniu: 18.11.2013 r.

 

 

Kierownik Zamawiającego

Dyrektor MOPS – Bożena Bętkowska

 

 

Opublikowano: 08.11.2013r.

 

PS.III.341/01/06/2013

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku - Kamiennej, ul Sikorskiego 19 -  informuje, że w dniu 08.11.2013 r. o godzinie 09:00, dokonano otwarcia ofert w postępowaniu Nr: PS.III.341/01/09/2013 na „Dostawę pieca konwekcyjno-parowego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej””. Postepowanie o udzielenie zamówienia prowadzone było na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 Euro obowiązującym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wpłynęła jedna oferta:

1. „DOSTAR” S.M., Sławomir Martyka, 25-620 Kielce, ul. Kolberga 17.

Umowa z w/w Wykonawcą zostanie podpisana w dniu: 12.11.2013 r.

 

 

Kierownik Zamawiającego

Dyrektor MOPS – Bożena Bętkowska

Opublikowano: 06.11.2013r.

 

 

Zaproszenie do składania oferty

na montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy
przy ul. Zielnej 12 w Skarżysku - Kamiennej.

 

Zaproszenie do składania ofert - pobierz

Załącznik Nr 1  - „Charakterystyka przedmiotu zamówienia” - pobierz

Załącznik Nr 2 – „Oferta cenowa” – wzór - pobierz

Załącznik Nr 3 – „Projekt umowy dostawy” - pobierz

 

 

Opublikowano: 24.10.2013r.

 

 

PS.III.341/01/06/2013

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku - Kamiennej, ul Sikorskiego 19 -  informuje, że w dniu 15.10.2013 r. o godzinie 09:00, dokonano otwarcia ofert w postępowaniu Nr: PS.III.341/01/06/2013 na „Dostawę urządzeń gastronomicznych i przyborów kuchennych”. Postepowanie o udzielenie zamówienia prowadzone było na podstawie art. 4,
pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 907) zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 Euro obowiązującym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wpłynęły trzy oferty:

1. „AASPEN” GRUPA, 26-600 Radom, ul. Kozienicka 205/1.

2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe, „ROB-BIS” – Robert Buczek,
26-110 Skarżysko – Kamienna, ul. 1-go Maja 36.

3. „DOSTAR” S.M., Sławomir Martyka, 25-620 Kielce, ul. Kolberga 17.

Zamawiający podpisał umowy z następującymi Wykonawcami:

Zadanie Nr 2 - „DOSTAR” S.M., Sławomir Martyka, 25-620 Kielce, ul. Kolberga 17.

Zadanie Nr 3 - „AASPEN” GRUPA, 26-600 Radom, ul. Kozienicka 205/1.

 

Zadanie Nr 1 zostało unieważnione. Postępowanie na Zadanie Nr 1 zostanie powtórnie

przeprowadzone w celu wyłonienia Wykonawcy.

 

 

Opublikowano: 08.10.2013r.

 

Skarżysko-Kamienna: USŁUGA POLEGAJĄCA NA DOSTAWIE I MONTAŻU PLATFORMY SCHODOWEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W DZIENNYM ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W SKARŻYSKU - KAMIENNEJ
Numer ogłoszenia: 409046 - 2013; data zamieszczenia: 08.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 192967 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2525035 w. 41, 43, 2525045, faks 041 2525025.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA POLEGAJĄCA NA DOSTAWIE I MONTAŻU PLATFORMY SCHODOWEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W DZIENNYM ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W SKARŻYSKU - KAMIENNEJ.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż platformy schodowej o torze krzywoliniowym dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z konstrukcją i balustradą. Platforma zamontowana będzie wzdłuż schodów w budynku Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Zielnej 12 w Skarżysku - Kamiennej. Platforma powinna być wykonana zgodnie z Dyrektywą maszynową 2006/42/WE, powinna posiadać świadectwo badania typu WE oraz deklarację zgodności wg Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ - Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.31.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Garaventa Lift Polska Sp. z o.o., Ul. Międzyleska 4, 50-514 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 73170,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 72816,00

 • Oferta z najniższą ceną: 72816,00 / Oferta z najwyższą ceną: 95571,00

 • Waluta: PLN.

 

Opublikowano: 02.10.2013r.

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

na wykonanie naświetla okiennego i malowania pomieszczeń w Dziennym Środowiskowym Domu Samopomocy w Skarżysku – Kamiennej przy ul. Zielnej 12

 

Zaproszenie - do pobrania pdf

Załącznik Nr 1 - Wzór oferty cenowej - do pobrania pdf

Załącznik Nr 2 - Wzór umowy - do pobrania pdf

 

Opublikowano: 02.10.2013r.

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kamiennej ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko - Kamienna 4, informuje, że w dniu 02.10.2013 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługę polegającą na dostawie i montażu platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w Dziennym Środowiskowym Domu Samopomocy w Skarżysku - Kamiennej”, numer postępowania: PS.III.341/02/7/2013.


Informacja o wynikach - do pobrania (pdf)

 

Opublikowano: 23.09.2013r.

Skarżysko-Kamienna: USŁUGA POLEGAJĄCA NA DOSTAWIE I MONTAŻU PLATFORMY SCHODOWEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W DZIENNYM ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W SKARŻYSKU - KAMIENNEJ
Numer ogłoszenia: 192967 - 2013; data zamieszczenia: 23.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2525035 w. 41, 43, 2525045, faks 041 2525025.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.skarkam.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA POLEGAJĄCA NA DOSTAWIE I MONTAŻU PLATFORMY SCHODOWEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W DZIENNYM ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W SKARŻYSKU - KAMIENNEJ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż platformy schodowej o torze krzywoliniowym dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z konstrukcją i balustradą. Platforma zamontowana będzie wzdłuż schodów w budynku Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Zielnej 12 w Skarżysku - Kamiennej. Platforma powinna być wykonana zgodnie z Dyrektywą maszynową 2006/42/WE, powinna posiadać świadectwo badania typu WE oraz deklarację zgodności wg Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ - Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.31.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie - Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług. Warunkiem udziału w postępowaniu jest udokumentowanie wykonania, co najmniej jednego zamówienia obejmującego wykonanie dostawy i montażu platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych o wartości min. 70.000,00 PLN.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykaz wykonanych usług zgodnie z postawionym warunkiem - Załącznik Nr 5 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Określa projekt umowy jako Załącznik Nr 4 do SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.skarkam.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, pokój nr 1 ( sekretariat )..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.10.2013 godzina 09:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, pokój nr 1 ( sekretariat )..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - do pobrania

Załączniki do SIWZ - do pobrania

 

Opublikowano: 15.07.2013r.

 

Skarżysko-Kamienna: Organizacja kursów prawa jazdy w ramach realizacji projektu Nowe Szanse w MOPS współfinansowanego ze środków EFS
Numer ogłoszenia: 143039 - 2013; data zamieszczenia: 15.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 128875 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2525035 w. 41, 43, 2525045, faks 041 2525025.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja kursów prawa jazdy w ramach realizacji projektu Nowe Szanse w MOPS współfinansowanego ze środków EFS.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem prowadzonego postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie kursów prawa jazdy: 1. Kurs prawa jazdy kat. B - 23 osoby 2. Jazdy doszkalające - 6 osób 3. Kwalifikacja wstępna przyspieszona do przewozu rzeczy - 1 osoba Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 1..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.12.00-0, 80.42.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt systemowy Nowe Szanse w MOPS..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ośrodek Szkolenia Kierowców, Marcin Jedliński, ul. Piłsudskiego 19/5, 26-110 Skarżysko-Kamienna, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 39500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 34390,00

 • Oferta z najniższą ceną: 33570,00 / Oferta z najwyższą ceną: 34390,00

 • Waluta: PLN.

 

 

Opublikowano: 12.07.2013r.

 

Egz. Nr…

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul Sikorskiego 19 -  informuje, że w dniu 09.07.2013 r. o godzinie 09:15 dokonano otwarcia ofert w postępowaniu
nr PS.III.341/02/6/2013 w trybie przetargu nieograniczonego na „Organizację kursów na prawo jazdy w ramach realizacji projektu „Nowe Szanse w MOPS” współfinansowanego ze środków EFS”. Badanie ofert zakończono w dniu 12.07.2013 r. o godzinie 12:00.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. - dalej ustawy) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

 

Ośrodek Szkolenia Kierowców „KAJETAN.PL”,
26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Piłsudskiego 19/5

Oferta Nr 1 otrzymała 83 pkt (wartość brutto: 34.390,00 zł)
gdzie kryterium była cena oraz doświadczenie.

W związku z art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy umowa z wymienionym Wykonawcą zostanie podpisana po 12.07.2013 r.

Pozostałe oferty ważne i punktacja;

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena

Pkt.

 

2

 

„EL-TRANS”, Piotr Matysiak, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 1-Go Maja 65

 

33.570,00 zł

 

76

 

 

 

Wyk. w 5 egz.

Egz. Nr 1-2 Wykonawcy

Egz. Nr 3 Strona internetowa

Egz. Nr 4  a/a

Egz. Nr 5 Tablica ogłoszeń

 

 

 

Opublikowano: 05.07.2013r.

 

Skarżysko-Kamienna: DOSTAWA MIĘSA I WĘDLIN DO MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
Numer ogłoszenia: 134957 - 2013; data zamieszczenia: 05.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 111751 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2525035 w. 41, 43, 2525045, faks 041 2525025.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA MIĘSA I WĘDLIN DO MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia, został określony w Załączniku Nr 1 do SIWZ: a) Zamawiający informuje, że przy dostawie będących przedmiotem zamówienia stosuje prawo opcji, oznacza to, że podane ilości są wielkościami maksymalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. Zamawiający, będzie odbierał artykuły sukcesywnie w miarę potrzeb. Natomiast gwarantowana ilość artykułów, które zostaną odebrane to 50% artykułów wymienionych w Załączniku Nr 1 do SIWZ. b) Wszelkie użyte, nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informacje uściślającą, wiążącą dla Wykonawcy. Dopuszcza się artykuły równoważne, artykuł równoważny musi spełniać walory jakościowe produktu wskazanego.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mięs i wędlin wymienionych w Załączniku Nr 1 do siedziby Zamawiającego przy ul. Sikorskiego 19 oraz stołówki przy ul. Staffa 21 A w Skarżysku-Kamiennej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Masarski, Henryka Zychowicz, ul. Kościelna 14, 26-021 Daleszyce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 104404,93 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 109596,00

 • Oferta z najniższą ceną: 109596,00 / Oferta z najwyższą ceną: 120089,00

 • Waluta: PLN.

 

 

Opublikowano: 05.07.2013r.

Nr Postępowania: PS.III.341/02/6/2013

Skarżysko-Kamienna, dnia 05.07.2013 r.

 

INFORMACJA

dla Wykonawców

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Organizację kursów prawa jazdy
w ramach realizacji projektu „Nowe Szanse w MOPS” współfinansowanego ze środków EFS”.

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38, ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) modyfikuje treść SIWZ.

 

1. Ppkt. 3.1. SIWZ po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

3.1. Przedmiotem prowadzonego postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego
na przeprowadzenie kursów prawa jazdy:

 1. Kurs prawa jazdy kat. B                                                -    23 osoby
 2. Jazdy doszkalające                                                       -       6 osób
 3. Kwalifikacja wstępna przyspieszona do przewozu rzeczy –      1 osoba

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 1.

 

 

 

2. Załącznik Nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

 

 

Jazdy doszkalające

 

Z jazd doszkalających na kategorię „B”, skorzysta 6 osób: z czego 5 osób w wymiarze po 10 godzin, 1 osoba – 20 godzin. W przypadku tej grupy należy uwzględnić koszt jednego egzaminu zewnętrznego.

 

Opublikowano: 05.07.2013r.

 

Numer ogłoszenia: 134589 - 2013; data zamieszczenia: 05.07.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 128875 - 2013 data 01.07.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2525035 w. 41, 43, 2525045, fax. 041 2525025.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
 • W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotem prowadzonego postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie kursów prawa jazdy: 1. Kurs prawa jazdy kat. B - 23 osoby 2. Jazdy doszkalające - 5 osoby 3. Kwalifikacja wstępna przyspieszona do przewozu rzeczy - 1 osoba. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 1..
 • W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotem prowadzonego postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie kursów prawa jazdy: 1. Kurs prawa jazdy kat. B - 23 osoby 2. Jazdy doszkalające - 6 osób 3. Kwalifikacja wstępna przyspieszona do przewozu rzeczy - 1 osoba Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 1..

 

 

Opublikowano: 03.07.2013r.

 

Skarżysko-Kamienna: ZORGANIZOWANIE WYCIECZEK NA POTRZEBY PROJEKTU NOWE SZANSE W MOPS REALIZOWANEGO PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
Numer ogłoszenia: 131459 - 2013; data zamieszczenia: 03.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 114747 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2525035 w. 41, 43, 2525045, faks 041 2525025.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZORGANIZOWANIE WYCIECZEK NA POTRZEBY PROJEKTU NOWE SZANSE W MOPS REALIZOWANEGO PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania: 1) Pięciu wycieczek 1-dniowych do Kazimierza Dolnego nad Wisłą w dniach 15-19.07.2013 r., dla uczestników projektu systemowego Nowe Szanse w MOPS i ich rodzin. Usługa realizowana będzie ze środków EFS w ramach POKL, Poddziałanie 7.1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że do w/w postępowania stosuje się prawo opcji do ilości uczestników określonych w Załączniku Nr 1 - Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, oznacza to, że podane ilości osób są wielkościami maksymalnymi, a Zamawiający gwarantuje zapłatę za minimum 70% przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że w każdej z planowanych wycieczek weźmie udział minimum 70% liczby uczestników wskazanych na każdą z wycieczek. Do wyceny w formularzu ofertowym należy przyjąć ilość osób wskazaną w Załączniku Nr 1 - Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Wszystkie ogólne wymagania Zamawiającego dotyczące organizacji wszystkich pięciu wycieczek, opisane zostały w Załączniku Nr 1a do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.10.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Usługa realizowana będzie ze środków EFS w ramach POKL, Poddziałanie 7.1.1. , projekt systemowy Nowe Szanse w MOPS..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TT RICARDO Junior, Sp.z.o.o., ul. Emilii Plater 12/15, 00-669 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 29280,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 27936,00

 • Oferta z najniższą ceną: 27936,00 / Oferta z najwyższą ceną: 40320,00

 • Waluta: PLN.

 

Opublikowano: 02.07.2013r.

 

Nr Postępowania: PS.III.341/02/6/2013

Skarżysko-Kamienna, dnia 02.07.2013 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Organizację kursów prawa jazdy w ramach realizacji projektu „Nowe Szanse w MOPS” współfinansowanego ze środków EFS”.

Zamawiający działając na podstawie art. 38, ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) modyfikuje treść SIWZ.

1. Ppkt. 7.2.1. SIWZ po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

 

7.2.1posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 

Na potwierdzenie należy złożyć:

 

 • Oświadczenie o posiadaniu uprawnień na realizację szkoleń z zakresu prawa jazdy na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej.

 

 

2. Ppkt. 7.2.3.1 SIWZ po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

 

 

7.2.3.1 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia ( przez doświadczenie należy rozumieć udział, jako wykładowca/trener w jednym zakończonym szkoleniu grupowym) oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami - Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niż;

 

 

Lp.

 

Nazwa szkolenia

 

 

Wymagania minimalne kadry dydaktycznej

Kursy prawa jazdy

1

Prawo jazdy kat. B

3 instruktorów z uprawnieniami do szkolenia w zakresie prawa jazdy kat. B, z minimum 3-letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu szkolenia na Kierowcę kat. B, posiadające doświadczenie w prowadzeniu szkoleń na prawo jazdy kat. B.

3

Kwalifikacje wstępne przyśpieszone do przewozu rzeczy

1 trener-wykładowca z uprawnieniami do szkolenia w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej do przewozu rzeczy z minimum 3 – letnim doświadczeniem.

 

2. Ppkt. 7.2.3.2 SIWZ po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

 

7.2.3.2   wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami;

 

 

Lp.

 

Nazwa szkolenia

Wymagania minimalne

w wykazie poza informacją o podstawie dysponowana, należy podać;

Kursy prawa jazdy

 

1

 

Prawo jazdy kat. B

 

3 pojazdy do szkolenia w zakresie prawa jazdy kat. B

(typ, marka samochodu i numery rejestracyjne).

3

Kwalifikacje wstępne przyśpieszone do przewozu rzeczy

1 pojazd do szkolenia w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej do przewozu rzeczy, typ, marka samochodu, nr rejestracyjny , zaświadczenie o spełnianiu wymogów technicznych do kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej do przewozu rzeczy.

Ogólny wymóg dysponowania salami do prowadzenia zajęć na kursach został określony w warunkach ogólnych i w oparciu o te zasady Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w formie wykazu następujące informacje: adres lokalu  ze wskazaniem prawa do jego dysponowania, wskazanie ilości sal do zajęć z ilością miejsc, ilość pomieszczeń socjalnych oraz ilość WC. (minimalne wymagania lokalowe to: dwie sale dydaktyczne, każda z sal dla minimum 10 osób, jedno pomieszczenie gospodarcze, dwa sanitariaty WC.

Wykonawca jeżeli nie posiada własnej bazy lokalowej jest zobowiązany przedłożyć przed podpisaniem umowy dokument (np.; umowa najmu), że będzie dysponował tymi zasobami przez cały okres realizacji zamówienia.

 

2. Załącznik Nr 1 do SIWZ po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

 

 

Kwalifikacje wstępne przyspieszone do przewozu rzeczy

 

Przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej do przewozu rzeczy
dla 1 osoby zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego, Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 15 kwietnia 2004 roku w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących przewóz osób lub przewóz rzeczy (Dz. U. Nr 122, poz. 1269). Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań lekarskich i psychologicznych dla uczestnika kursu. Po ukończeniu szkolenia, uczestnik przystąpi do egzaminu państwowego, opłaconego przez Wykonawcę

 

Termin realizacji umowy najpóźniej 30 dni od podpisania umowy do 10 grudnia 2013 r.

 

 

 

Opublikowano: 02.07.2013r.

 

Numer ogłoszenia: 130803 - 2013; data zamieszczenia: 02.07.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 128875 - 2013 data 01.07.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2525035 w. 41, 43, 2525045, fax. 041 2525025.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.1).
 • W ogłoszeniu jest: Oświadczenia o posiadaniu zezwolenia na realizacje szkoleń z zakresu prawa jazdy..
 • W ogłoszeniu powinno być: Oświadczenie o posiadaniu uprawnień na realizację szkoleń z zakresu prawa jazdy na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3).
 • W ogłoszeniu jest: Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami..
 • W ogłoszeniu powinno być: Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Prawo jazdy kat. B: 3 pojazdy do szkolenia w zakresie prawa jazdy kat. B (typ, marka samochodu i numery rejestracyjne). Kwalifikacje wstępne przyśpieszone do przewozu rzeczy: 1 pojazd do szkolenia w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej do przewozu rzeczy, typ, marka samochodu, nr rejestracyjny , zaświadczenie o spełnianiu wymogów technicznych do kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej do przewozu rzeczy..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4).
 • W ogłoszeniu jest: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia ( przez doświadczenie należy rozumieć udział, jako wykładowca/trener w jednym zakończonym szkoleniu grupowym) oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami - Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niż: Prawo jazdy kat. B - 3 instruktorów z uprawnieniami do szkolenia w zakresie prawa jazdy kat. B, z minimum 3-letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu szkolenia na Kierowcę kat. B, posiadające doświadczenie w prowadzeniu szkoleń na prawo jazdy kat. B..
 • W ogłoszeniu powinno być: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia ( przez doświadczenie należy rozumieć udział, jako wykładowca/trener w jednym zakończonym szkoleniu grupowym) oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami - Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niż: Prawo jazdy kat. B - 3 instruktorów z uprawnieniami do szkolenia w zakresie prawa jazdy kat. B, z minimum 3-letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu szkolenia na Kierowcę kat. B, posiadające doświadczenie w prowadzeniu szkoleń na prawo jazdy kat. B. Kwalifikacje wstępne przyśpieszone do przewozu rzeczy: 1 trener-wykładowca z uprawnieniami do szkolenia w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej do przewozu rzeczy z minimum 3 - letnim doświadczeniem..

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: ..
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: ..

 

Opublikowano: 01.07.2013r.

Skarżysko-Kamienna: Organizacja kursów prawa jazdy w ramach realizacji projektu Nowe Szanse w MOPS współfinansowanego ze środków EFS
Numer ogłoszenia: 128875 - 2013; data zamieszczenia: 01.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2525035 w. 41, 43, 2525045, faks 041 2525025.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.skarkam.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja kursów prawa jazdy w ramach realizacji projektu Nowe Szanse w MOPS współfinansowanego ze środków EFS.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotem prowadzonego postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie kursów prawa jazdy: 1. Kurs prawa jazdy kat. B - 23 osoby 2. Jazdy doszkalające - 5 osoby 3. Kwalifikacja wstępna przyspieszona do przewozu rzeczy - 1 osoba Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 1..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 9.1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67, ust. 1, pkt. 6 ustawy do 50% zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.12.00-0, 80.42.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenia o posiadaniu zezwolenia na realizacje szkoleń z zakresu prawa jazdy.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli złoży wykaz wszystkich najważniejszych wykonanych w tym okresie usług, a w ramach tych usług wykonał minimum:3 szkolenia grupowe - Prawo jazdy kat. B. Szkolenie grupowe to szkolenia dla minimum 10 osób. Wymagana sumaryczna wartość wszystkich wykazanych szkoleń: minimum 30 tysięcy złotych.Do pozycji wykazu dotyczących opisanych wyżej szkoleń należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia ( przez doświadczenie należy rozumieć udział, jako wykładowca/trener w jednym zakończonym szkoleniu grupowym) oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami - Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niż: Prawo jazdy kat. B - 3 instruktorów z uprawnieniami do szkolenia w zakresie prawa jazdy kat. B, z minimum 3-letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu szkolenia na Kierowcę kat. B, posiadające doświadczenie w prowadzeniu szkoleń na prawo jazdy kat. B.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca musi posiadać nie mniej niż - 10 tysięcy PLN własnych środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości. Jeżeli wykonawca, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt. 7.2.4 dotyczącej tych podmiotów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o posiadaniu aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych wydane przez Wojewódzki Urząd Pracy. Oświadczenia o posiadaniu zezwolenia do realizacji kursów prawa jazdy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - Doświadczenie - 30

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z zapisami w SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.skarkam.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, Pokój Nr 1 (sekretariat), 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 19..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.07.2013 godzina 09:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, Pokój Nr 1 (sekretariat), 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 19..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Nowe Szanse w MOPS współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - do pobrania

 

 

Opublikowano: 27.06.2013r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul Sikorskiego 19 -  informuje, że w dniu 24.06.2013 r. o godzinie 09:15 dokonano otwarcia ofert w postępowaniu
nr PS.III.341/02/4/2013 w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę mięsa i wędlin do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej”. Badanie ofert zakończono w dniu 28.06.2013 r. o godzinie 09:00.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. - dalej ustawy) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

 

Mięso, wędliny

 

Zakład Masarski, Henryka Zychowicz, 26-021 Daleszyce, ul. Kościelna 14

Oferta Nr 4 otrzymała 100 pkt (wartość brutto: 109.596,00 zł)
jedynym kryterium była cena.

W związku z art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy umowa z wymienionym wykonawcą zostanie podpisana po 02.07.2013 r.

 

Pozostałe oferty ważne i punktacja;

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena

Pkt.

 

1

Zakład Przetwórstwa Mięsnego, Grzegorz Nowakowski,
26-332 Sławno, Dąbrowa 6

 

112.112,00 zł

 

97,76

 

2

„KRAK-MIĘS” Jarosław Naruszewicz,
31-752 Kraków, ul. Makuszyńskiego 2A

 

114.576,00 zł

 

95,65

 

3

Zakład Produkcji Masarskiej, Jerzy Sperczyński, Zdzisław Furmanek, 26-065 Piekoszów, Rykoszyn 72

 

120.550,00 zł

 

90,91

 

 

 

 

 

 

 

Wykonawcy wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24, ust. 2, pkt. 4 ustawy:

 

Nr Oferty

Wykonawca

Powód wykluczenia

 

 

5

 

 

Firma Handlowo-Usługowa,
„ŁAKOMCOWIE ZPM”,
Franciszek Łakomiec,
26-110 Skarżysko-Kamienna,
ul. Niepodległości 5

 

Wykonawca wezwany został do uzupełnienia brakujących dokumentów, tj. podpisanego oświadczenia z art. 24, ust. 2, pkt. 1 ustawy
o niepodleganiu wykluczenia z postępowania. Wykonawca nie złożył w/w dokumentu
w wyznaczonym terminie.

 

 

Wyk. w 8 egz.

Egz. Nr 1-5 Wykonawcy

Egz. Nr 6 Strona internetowa

Egz. Nr 7  a/a

Egz. Nr 8 Tablica ogłoszeń

 

 

Opublikowano: 27.06.2013r.

Skarżysko-Kamienna, dn. 27.06.2013 r.

 

Egz. nr 8

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul Sikorskiego 19 -  informuje, że w dniu 26.06.2013 r. o godzinie 09:15 dokonano otwarcia ofert w postępowaniu
nr PS.III.341/02/5/2013 w trybie przetargu nieograniczonego na „Zorganizowanie wycieczek na potrzeby projektu „Nowe Szanse w MOPS” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej”. Badanie ofert zakończono w dniu 26.06.2013 r. o godzinie 12:00.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. - dalej ustawy) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

 

T.T.”RICARDO Junior”, Sp. Z.o.o.,00-669 Warszawa, ul. Emilii Plater 12/15

Oferta Nr 3 otrzymała 100 pkt (wartość brutto: 27.936,00 zł)
jedynym kryterium była cena.

W związku z art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy umowa z wymienionym wykonawcą zostanie podpisana po 28.06.2013 r.

Pozostałe oferty ważne i punktacja;

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena

Pkt.

 

1

 

Biuro Usług Turystycznych „WEKTUR”, 26-400 Przysucha, ul. Krakowska 11

 

32.256,00 zł

 

86,61

 

 

2

 

Biuro Podróży „PRIMA TOUR s.c.”, 25-008 Kielce,
ul. Staszica 1/205

 

 

40.320,00 zł

 

 

69,29

 

 

4

 

Biuro Turystyczno-Usługowe „DELFIN”,
Katarzyna Chuchmała, 27-400 Ostrowiec Św.,
ul. Sienkiewicza 65/15

 

 

29.342,00 zł

 

 

95,21

 

 

5

 

 

Magdalena Siśkiewicz, „NEW CHALLENGE”, 30-363 Kraków, ul. Rydlówka 5/113

 

28.425,00 zł

 

 

98,28

 

 

6

 

„POLONIA TRAVEL”, Biuro Podróży, Maciej Kurkowski,

02-206 Warszawa, ul. Zadumana 1”A”, lok. 39,

 

39.456,00 zł

 

 

70,80

 

 

 

7

 

„MARGO TRAVEL”, Małgorzata Hałuszczak-Sowa,
50-349 Wrocław, ul. Sienkiewicza 73/1.

 

 

30.495,00 zł

 

 

92

 

 

 

Wyk. w 10 egz.

Egz. Nr 1-7 Wykonawcy

Egz. Nr 8 Strona internetowa

Egz. Nr 9  a/a

Egz. Nr 10 Tablica ogłoszeń

 

 

 

opublikowano: 17.06.2013r.

 

 

Skarżysko-Kamienna: ZORGANIZOWANIE WYCIECZEK NA POTRZEBY PROJEKTU NOWE SZANSE W MOPS REALIZOWANEGO PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
Numer ogłoszenia: 114747 - 2013; data zamieszczenia: 17.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2525035 w. 41, 43, 2525045, faks 041 2525025.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.skarkam.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZORGANIZOWANIE WYCIECZEK NA POTRZEBY PROJEKTU NOWE SZANSE W MOPS REALIZOWANEGO PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania: pięciu wycieczek 1-dniowych do Kazimierza Dolnego nad Wisłą w dniach 15-19.07.2013 r., dla uczestników projektu systemowego Nowe Szanse w MOPS i ich rodzin. Usługa realizowana będzie ze środków EFS w ramach POKL, Poddziałanie 7.1.1..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje wykonanie zamówień uzupełniających do 50% zamówienia podstawowego polegające na organizacji wycieczek.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.10.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 19.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykaz wykonanych usług zgodnie z postawionym warunkiem - Załącznik Nr 5 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający ma prawo dokonania zmiany terminu wycieczki za zgodą Wykonawcy oraz innych zmian w zakresie organizowanych wycieczek, wyjazdu jeżeli wystąpiły z przyczyn, których nie można było przewidzieć na dzień wszczęcia postępowania, a rozwiązanie zamienne jest korzystne dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.skarkam.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, Pokój Nr 1 ( sekretariat)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.06.2013 godzina 09:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, Pokój Nr 1 ( sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Usługa realizowana będzie ze środków EFS w ramach POKL, Poddziałanie 7.1.1..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - do pobrania

 

opublikowano: 14.06.2013r.

 

Skarżysko-Kamienna: DOSTAWA MIĘSA I WĘDLIN DO MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
Numer ogłoszenia: 111751 - 2013; data zamieszczenia: 14.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2525035 w. 41, 43, 2525045, faks 041 2525025.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.skarkam.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA MIĘSA I WĘDLIN DO MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia, został określony w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile umocowanie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się zmianę asortymentu na równoważny jeżeli na rynku wystąpi niedostępność zaoferowanego asortymentu bez możliwości zmiany ceny. Zamawiający dopuszcza waloryzację zaoferowanej ceny tylko na dostawę mięsa i wędlin - waloryzacja cen będzie następowała jeżeli cena artykułu wzrośnie lub zmniejszy się o ponad 5 % zaoferowanej ceny jednostkowej artykułu waloryzowanego w oparciu o średnią cenę z dwóch hurtowni oferujących mięso i wędliny. Dobór hurtowni następuje przez wskazanie jednej przez Wykonawcę, drugą wskazuje Zamawiający.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.skarkam.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, Pokój Nr 1 (sekretariat).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.06.2013 godzina 09:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, Pokój Nr 1 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - do pobrania

 

opublikowano: 14.06.2013r.

 

Skarżysko-Kamienna: DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH
Numer ogłoszenia: 111723 - 2013; data zamieszczenia: 14.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 78633 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2525035 w. 41, 43, 2525045, faks 041 2525025.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia, został określony w Załącznikach od Nr 1a do Nr 1c do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.10.00.00-9, 15.81.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 2

Nazwa: Mrożonki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AKWEN II, Wojciech Kamiński, ul. Górna 25, 25-415 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 65800,35 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 58300,00

 • Oferta z najniższą ceną: 58300,00 / Oferta z najwyższą ceną: 72530,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3

Nazwa: Pieczywo

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Produkcji Artykułów Spożywczych MISTER, Karol Binkowski, Ryszard Binkowski, Jeziorko 99c, 26-006 Nowa Słupia, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32561,76 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 32780,00

 • Oferta z najniższą ceną: 32780,00 / Oferta z najwyższą ceną: 39098,00

 • Waluta: PLN.

 

opublikowano: 06.06.2013r.

 

Skarżysko-Kamienna: DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH
Numer ogłoszenia: 101103 - 2013; data zamieszczenia: 06.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 169716 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2525035 w. 41, 43, 2525045, faks 041 2525025.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów wymienionych w Załącznikach od Nr 1a do Nr 1h do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.10.00.00-9, 03.20.00.00-3, 15.55.00.00-8, 15.81.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Artykuły spożywcze

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ARCZI - Artur Jaroszkiewicz, ul. Międzyrzecka 15a/4, 21-400 Łuków, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 71747,71 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 72404,30

 • Oferta z najniższą ceną: 72404,30 / Oferta z najwyższą ceną: 97852,50

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3

Nazwa: Drób

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KRAK-MIĘS Jarosław Naruszewicz, ul. Makuszyńskiego 2A, 31-752 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 39864,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 38010,00

 • Oferta z najniższą ceną: 38010,00 / Oferta z najwyższą ceną: 45530,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4

Nazwa: Warzywa i owoce

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Sprzedaż Warzyw i Owoców HURT-DETAL, Zbigniew Wałachnia, ul. 3-go Maja 277, 26-110 Skarżysko-Kamienna, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 75410,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 78304,00

 • Oferta z najniższą ceną: 78304,00 / Oferta z najwyższą ceną: 78304,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 7

Nazwa: Nabiał

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ALMARK Banaś Marek i Inni, Spółka Jawna, ul. Zwycięzców 1B, 26-110 Skarżysko-Kamienna, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21568,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 22668,00

 • Oferta z najniższą ceną: 21182,00 / Oferta z najwyższą ceną: 22668,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 8

Nazwa: Jajka

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LEFADAR,, ul. Limanowskiego 39, 26-110 Skarżysko-Kamienna, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4466,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4200,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7000,00

 • Waluta: PLN.

 

opublikowano: 27.05.2013r.

INFORMACJA O WYNIKACH

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul Sikorskiego 19 -  informuje, że w dniu 27.05.2013 r. o godzinie 09:15 dokonano otwarcia ofert w postępowaniu
nr PS.III.341/02/3/2013 w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę produktów spożywczych”. Badanie ofert zakończono w dniu 27.05.2013 r. o godzinie 11:00.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. - dalej ustawy) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

 

Zadanie Nr 1 – Mięso, wędliny

 

Zakład Produkcji Masarskiej, Jerzy Sperczyński, Zdzisław Furmanek,
26-065 Piekoszów, Rykoszyn 72

Oferta Nr 6 otrzymała 100 pkt (wartość brutto: 103.820,00 zł)
jedynym kryterium była cena.

W związku z art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy umowa z wymienionym wykonawcą zostanie podpisana po 28.05.2013 r.

 

Zadanie Nr 2– Mrożonki

 

„AKWEN II” – Wojciech Kamiński, 05-270 Marki, ul. Ciurlionisa 4

Oddział Kielce: 25-415 Kielce, ul. Górna 25

Oferta Nr 4 otrzymała 100 pkt (wartość brutto: 58.300,00 zł)
jedynym kryterium była cena.

W związku z art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy umowa z wymienionym wykonawcą zostanie podpisana po 28.05.2013 r.

Pozostałe oferty ważne i punktacja;

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena

Pkt.

 

8

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „MARK” M. i K. Szczęsny, Spółka Jawna,
26-634 Gózd, ul. Radomska 43

 

72.530,00 zł

 

80

 

Zadanie Nr 3 – Pieczywo

 

Zakład Produkcji Artykułów Spożywczych „MISTER”,
Karol Binkowski, Ryszard Binkowski, Sp. Jawna, Zakład Pracy Chronionej,
26-006 Nowa Słupia, Jeziorko 99c

Oferta Nr 7 otrzymała 100 pkt (wartość brutto: 32.780,00 zł)
jedynym kryterium była cena.

 

W związku z art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy umowa z wymienionym wykonawcą zostanie podpisana po 28.05.2013 r.

 

Pozostałe oferty ważne i punktacja;

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena

Pkt.

 

1

 

Stanisława Dziewit, 39-331 Chorzelów 84

 

39.098,00 zł

 

84

2

„MŁYN MALINIE” DZIEWIT, Sp. z.o.o., 39-331 Chorzelów, Malinie 375A

 

33.096,00 zł

 

99

3

„MŁYN MALINIE” DZIEWIT, Sp. Jawna , 39-331 Chorzelów, Malinie 375

 

34.804,00 zł

 

94

5

Piekarnia „NOWA”, Chruzik Benedykt, Sobala Bogumiła, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Ponurego 102

 

33.160,00 zł

 

98

 

 

Wyk. w 11 egz.

Egz. Nr 1-8 Wykonawcy

Egz. Nr 9 Strona internetowa

Egz. Nr 10  a/a

Egz. Nr 11 Tablica ogłoszeń

 

opublikowano: 16.05.2013r.

 

Skarżysko-Kamienna: Dostawa produktów spożywczych
Numer ogłoszenia: 78633 - 2013; data zamieszczenia: 16.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2525035 w. 41, 43, 2525045, faks 041 2525025.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.skarkam.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów spożywczych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia, został określony w Załącznikach od Nr 1a do Nr 1c do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.10.00.00-9, 15.81.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile umocowanie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się zmianę asortymentu na równoważny jeżeli na rynku wystąpi niedostępność zaoferowanego asortymentu bez możliwości zmiany ceny. Zamawiający dopuszcza waloryzację zaoferowanej ceny tylko na dostawę mięsa i wędlin - waloryzacja cen będzie następowała jeżeli cena artykułu wzrośnie lub zmniejszy się o ponad 5 % zaoferowanej ceny jednostkowej artykułu waloryzowanego w oparciu o średnią cenę z dwóch hurtowni oferujących mięso i wędliny. Dobór hurtowni następuje przez wskazanie jednej przez Wykonawcę, drugą wskazuje Zamawiający.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.skarkam.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna, pokój nr 1 (sekretariat)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.05.2013 godzina 09:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna, pokój nr 1 (sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Mięso, wędliny.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: sukcesywna dostawa mięsa.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Mrożonki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: sukcesywne dostawy produktów wymienionych w tytule zadania.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pieczywo.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: sukcesywne dostawy produktów wymienionych w tytule zadania.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - do pobrania

 

 

 

Opublikowano: 15.05.2013

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul Sikorskiego 19 -  informuje, że w dniu 10.05.2013 r. o godzinie 09:15 dokonano otwarcia ofert w postępowaniu
nr PS.III.341/02/2/2013 w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę produktów spożywczych”. Badanie ofert zakończono w dniu 15.05.2013 r. o godzinie 11:10.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. - dalej ustawy) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

 

Zadanie Nr 1 – Artykuły spożywcze

 

„ARCZI” – Artur Jaroszkiewicz, 21-400 Łuków, ul. Międzyrzecka 15a/4

Oferta Nr 15 otrzymała 100 pkt (wartość brutto: 72.404,30 zł)
jedynym kryterium była cena.

W związku z art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy umowa z wymienionym wykonawcą zostanie podpisana po 20.05.2013 r.

Pozostałe oferty ważne i punktacja;

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena

Pkt.

 

 

5

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS”, Małgorzata Gruszczyńska, 62-800 Kalisz, ul. Żołnierska 20a.

 

 

72.468,40 zł

 

 

99

 

 

9

 

 

„ALMAX-DYSTRYBUCJA”, Sp. z.o.o., 21-002 Jastków, Panieńszczyzna

 

77.930,80 zł

 

93

 

 

11

 

 

„UNIMA” Sp. z.o.o. w Warszawie, Hurtownia Artykułów Spożywczych, 65-142 Zielona Góra, ul. Zdrojowa 4

 

 

81.452,20 zł

 

 

89

 

 

17

 

„ŁĘSKI I ŁĘSKI” Spółka Cywilna, 25-370 Kielce,
ul. Żeromskiego 38

 

 

97.852,50 zł

 

 

74

 

 

19

 

P.W.”MAT”, Marzena Tkaczuk, 27-200 Starachowice,
ul. Zgodna 4B

 

 

88.608,00 zł

 

 

82

 

Zadanie Nr 3– Drób

 

„KRAK-MIĘS”, Jarosław Naruszewicz, 31-752 Kraków, ul. Makuszyńskiego 2A

Oferta Nr 8 otrzymała 100 pkt (wartość brutto: 38.010,00 zł)
jedynym kryterium była cena.

W związku z art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy umowa z wymienionym wykonawcą zostanie podpisana po 20.05.2013 r.

Pozostałe oferty ważne i punktacja;

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena

Pkt.

 

12

 

„ALBO” Spółka z.o.o., 26-600 Radom, ul. Lubelska 65

 

39.604,00 zł

 

96

 

 

13

 

 

Zakład Produkcji Masarskiej, J. Sperczyński, Z. Furmanek, Sp. Jawna, 26-065 Piekoszów, Rykoszyn 72

 

 

45.530,00 zł

 

 

83

 

 

14

 

 

Zakład Przetwórstwa Mięsnego, Grzegorz Nowakowski,

26-332 Sławno, Dąbrowa 6

 

 

44.352,00 zł

 

 

86

 

 

Zadanie Nr 4 – Warzywa i owoce

 

Sprzedaż Warzyw i Owoców „HURT-DETAL”, Zbigniew Wałachnia, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 3-go Maja 277

Oferta Nr 20 otrzymała 100 pkt (wartość brutto: 78.304,00 zł)
jedynym kryterium była cena.

 

 

W związku z art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy umowa z wymienionym Wykonawcą zostanie podpisana po 20.05.2013 r.

 

 

 

 

 

 

Zadanie Nr 7 – Nabiał

„ALMARK” Banaś Marek i Inni, Spółka Jawna,
26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Zwycięzców 1B

Oferta Nr 10 otrzymała 100 pkt (wartość brutto: 22.668,00 zł)
jedynym kryterium była cena.

 

Oferty odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy:

NUMER

OFERTY

WYKONAWCA

POWÓD ODRZUCENIA

 

 

19

 

P.W.”MAT”, Marzena Tkaczuk, 27-200 Starachowice,
ul. Zgodna 4B

 

W złożonej ofercie, zgodnie z zapisem w SIWZ ( pkt 12.1 ) , Wykonawca w załączonej szczegółowej charakterystyce oferowanego przedmiotu zamówienia nie podał nazwy producenta.

 

Zadanie Nr 8 – Jajka

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LEFADAR”, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Limanowskiego 39

Oferta Nr 7 otrzymała 100 pkt (wartość brutto: 4.200,00 zł)
jedynym kryterium była cena.

W związku z art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy umowa z wymienionym wykonawcą zostanie podpisana po 20.05.2013 r.

Pozostałe oferty ważne i punktacja;

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena

Pkt.

 

5

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS”, Małgorzata Gruszczyńska, 62-800 Kalisz, ul. Żołnierska 20a.

 

 

7.000,00 zł

 

 

60

 

 

19

 

 

P.W.”MAT”, Marzena Tkaczuk, 27-200 Starachowice,
ul. Zgodna 4B

 

 

6.720,00 zł

 

 

63

 

 

Wyk. w 16 egz.

Egz. Nr 1-13 Wykonawcy

Egz. Nr 14 Strona internetowa

Egz. Nr 15  a/a

Egz. Nr 16 Tablica ogłoszeń

 

 

Opublikowano: 14.05.2013

 

Skarżysko-Kamienna, dnia 14.05.2013 r.

Postępowanie Nr: PS.III.341/02/2/2013

Egz. 12

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul Sikorskiego 19 -  informuje, że w dniu 10.05.2013 r. o godzinie 09:15 dokonano otwarcia ofert w postępowaniu
nr PS.III.341/02/2/2013 w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę produktów spożywczych.

Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia w następujących zadaniach przeznaczył kwoty:

Zadanie Nr 2 Mięso i wędliny – 104.209,60 zł.

Zadanie Nr 5 Mrożonki – 65.846,00 zł.

Zadanie Nr 6 Pieczywo – 33.099,00 zł.

 

 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. - dalej ustawy), na w/w zadania postępowanie unieważnia się.

 

Zadanie Nr 2 – Mięso i wędliny

 

Oferty ważne w postępowaniu unieważnionym na podstawie art. 93, ust.1, pkt.4.

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

8

„KRAK-MIĘS”, Jarosław Naruszewicz, ul. Makuszyńskiego 2A, 31-752 Kraków.

12

„ALBO” Sp. z.o.o., ul. Lubelska 65, 26-600 Radom.

13

Zakład Produkcji Masarskiej, J. Sperczyński, Z. Furmanek, Rykoszyn 72, 26-065 Piekoszów.

14

Zakład Przetwórstwa Mięsnego, Grzegorz Nowakowski, Dąbrowa 6, 26-332 Sławno.

 

 

Zadanie Nr 5 – Mrożonki

 

Oferty ważne w unieważnionym postępowaniu na podstawie art. 93, ust.1, pkt.4.

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

4

„PROAGRA”, Jarosław Kryca, Rogów 42, 28-520 Opatowiec.

16

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „MARK” M. i K. Szczęsny, Spółka Jawna,
ul. Radomska 43, 26-634 Gózd.

Zadanie Nr 6 – Pieczywo

 

Oferty ważne w unieważnionym postępowaniu na podstawie art. 93, ust.1, pkt.4.

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

1

„MŁYN MALINIE” DZIEWIT, Sp. z.o.o., Malinie 375A, 39-331 Chorzelów.

2

„MŁYN MALINIE” DZIEWIT Spółka Jawna, Malinie 375, 39-331 Chorzelów.

3

STANISŁAWA DZIEWIT, 39-331 Chorzelów 84.

6

Piekarnia „NOWA”, Chruzik Benedykt, Sobala Bogumiła,
ul. Ponurego 102, 26-110 Skarżysko-Kamienna

18

Zakład Produkcji Artykułów Spożywczych „MISTER”, K. Binkowski, R. Binkowski, Spółka Jawna, Zakład Pracy Chronionej, Jeziorko 99c, 26-006 Nowa Słupia

 

 

Wyk. w 14 egz.

 

Egz. Nr 1-11 Wykonawcy.

Egz. Nr 12 Strona internetowa.

Egz. Nr 13  a/a.

Egz. Nr 14 Tablica ogłoszeń.

 

Opublikowano: 29.04.2013

 

Skarżysko-Kamienna: Dostawa produktów spożywczych
Numer ogłoszenia: 169716 - 2013; data zamieszczenia: 29.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2525035 w. 41, 43, 2525045, faks 041 2525025.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.skarkam.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów spożywczych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia, został określony w Załącznikach od Nr 1a do Nr 1h do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.10.00.00-9, 03.20.00.00-3, 15.55.00.00-8, 15.81.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile umocowanie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się zmianę asortymentu na równoważny jeżeli na rynku wystąpi niedostępność zaoferowanego asortymentu bez możliwości zmiany ceny. Zamawiający dopuszcza waloryzację zaoferowanej ceny tylko na dostawę mięsa, drobiu i wędlin - waloryzacja cen będzie następowała jeżeli cena artykułu wzrośnie lub zmniejszy się o ponad 5 % zaoferowanej ceny jednostkowej artykułu waloryzowanego w oparciu o średnią cenę z dwóch hurtowni oferujących mięso, drób i wędliny. Dobór hurtowni następuje przez wskazanie jednej przez Wykonawcę, drugą wskazuje Zamawiający. Zamawiający dopuszcza waloryzację zaoferowanej ceny na dostawę warzyw i owoców - waloryzacja cen jednostkowych będzie następowała jeżeli cena warzywa lub owocu wzrośnie lub zmniejszy się o ponad 5% zaoferowanej ceny artykułu waloryzowanego w oparciu o aktualną cenę z giełdy owocowo-warzywnej w Rzeszowie lub Warszawa Bronisze.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.skarkam.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna, pokój nr 1 (Sekretariat)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.05.2013 godzina 09:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna, pokój nr 1 (Sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Artykuły spożywcze.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa artykułów z grupy ogólnospożywczych..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Mięso, wędliny.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: sukcesywna dostawa mięsa..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Drób.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: sukcesywne dostawy mięsa drobiowego..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Warzywa i owoce.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: sukcesywne dostawy produktów wymienionych w tytule zadania..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 02.20.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Mrożonki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: sukcesywne dostawy produktów wymienionych w tytule zadania..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pieczywo.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: sukcesywne dostawy produktów wymienionych w tytule zadania..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Nabiał.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: sukcesywne dostawy produktów wymienionych w tytule zadania..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.55.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Jajka.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: sukcesywne dostawy produktów wymienionych w tytule zadania..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - do pobrania (pdf)

 

Opublikowano: 12.03.2013

 

Skarżysko-Kamienna: ZORGANIZOWANIE WYCIECZEK NA POTRZEBY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
Numer ogłoszenia: 98538 - 2013; data zamieszczenia: 12.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 53696 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2525035 w. 41, 43, 2525045, faks 041 2525025.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZORGANIZOWANIE WYCIECZEK NA POTRZEBY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania: 1) Wycieczki 3-dniowej do Lwowa w dniach 31 maj - 02 czerwiec 2013 roku, dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej i ich uprawnionych członków rodzin finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2) Wycieczki 1-dniowej do Łańcuta w dniu 20 czerwca 2013 roku dla domowników Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy i uczestników zajęć organizowanych w ramach realizowanego projektu Nowe Szanse w MOPS, finansowanej ze środków przeznaczonych na bieżącą działalność DŚDS i realizację Programów Aktywności Lokalnej w/w projektu. Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 zadania, których szczegółowy opis zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do SIWZ: Zadanie Nr 1- Wycieczka 3-dniowa do Lwowa. Zadanie Nr 2- Wycieczka 1-dniowa do Łańcuta..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.10.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: projektu Nowe Szanse w MOPS, realizacja Programów Aktywności Lokalnej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Wycieczka 3-dniowa do Lwowa

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo STANPOL, Pan Stanisław Przytuła, ul. Stefanii Pawlak 3, 21-010 Łęczna, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 25894,31 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 29302,00

 • Oferta z najniższą ceną: 29302,00 / Oferta z najwyższą ceną: 48843,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: Wycieczka 1-dniowa do Łańcuta

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.H.U. EWWATOUR, Pani Ewa Warszawa, ul. Wrzosowa 11/1, 26-110 Skarżysko-Kamienna, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4552,85 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4890,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4890,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6265,00

 • Waluta: PLN.

 

Opublikowano: 22.02.2013

 

 

Egz. 11

Skarżysko-Kamienna, dnia 22.03.2013 r.

Postępowanie Nr: PS.III.341/02/1/2013

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19 – informuje, że w dniu 19.02.2013 roku o godzinie 09:00, dokonano otwarcia ofert
w Postępowaniu Nr: PS.III.341/02/1/2013 w trybie przetargu nieograniczonego
na „Zorganizowanie wycieczek na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej”. Badanie ofert zakończono w dniu 22.02.2013 roku o godzinie 12:15.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowienia art. 92, ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dokonano:

 

Zadanie Nr 1 – Wycieczka 3-dniowa do Lwowa – najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

Stanisław Przytuła – Przedsiębiorstwo „STANPOL”

21-010 Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 3

 

Ofert Nr 10 otrzymała 92,21 pkt. ( wartość brutto: 29.302,00 zł ) gdzie kryterium oceny ofert były:

Cena – 45,21 pkt.

Warunki zakwaterowania – 17 pkt.

Wyżywienie – 30 pkt.

 

Pozostałe oferty i ważna punktacja:

Nr Oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena

Pkt. za cenę

Pkt. za warunki zakwaterowania

Pkt.  za wyżywienie

Pkt. ogółem

 

1

„ANAS” Sp.z.o.o.
20-016 Lublin,
ul. Narutowicza 61

 

37.975,00 zł

 

34,89 pkt.

 

20 pkt.

 

15 pkt.

 

69,89 pkt.

 

 

2

P.H.U.EWWATOUR,
Ewa Warszawa,
26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Wrzosowa 11/1

 

 

27.195,00 zł

 

 

48,72 pkt.

 

 

5 pkt.

 

 

30 pkt.

 

 

 

83,72 pkt.

 

 

3

Biuro Usług Turystycznych „ADALBERT” 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
ul. Iłżecka 71 d

 

 

36.750,00 zł

 

 

36,05 pkt.

 

 

12 pkt.

 

 

26 pkt.

 

 

74,05 pkt.

 

4

Biuro Turystyczne „SOBÓTKA”
53-030 Wrocław,
ul. Przyjaźni 67/8

 

31.458,00 zł

 

42,11 pkt.

 

12 pkt.

 

7 pkt.

 

61,11 pkt.

 

5

Biuro Usługowo Turystyczne „ATLANTIC” 35-073 Rzeszów, Pl. Wolności 12

 

26.500,00 zł

 

50 pkt.

 

11 pkt.

 

25 pkt.

 

86 pkt.

-

6

-

Magdalena Siśkiewicz, „NEW CHALLENGE” 30-363 Kraków,
ul.Rydlówka 5/113

-

41.932,38 zł

-

31,59 pkt.

 

-

6 pkt.

 

-

23 pkt.

-

60,59 pkt.

 

7

Biuro Podróży „WADI” 43-300 Bielsko-Biała,
ul. Kowalska 61

 

48.843,00 zł

 

 

27,12 pkt.

 

11 pkt.

 

24 pkt.

 

62,12 pkt.

 

 

 

8

Biuro Podróży „WADI” „QUAND” Biuro Turystyczne 22-600 Tomaszów Lubelski,
ul. Zamojska 2

 

 

29.155,00 zł

 

 

45,44 pkt.

 

 

11 pkt.

 

 

30 pkt.

 

 

86,44

pkt.

 

Oferta odrzucona na podstawie art. 89, ust. 1, pkt. 2 ustawy:

 

Nr Oferty

Wykonawca

Powód odrzucenia

 

9

 

„HARCTUR” Sp.z.o.o. 31-130 Kraków,
ul. Kremerowska 17

W złożonej ofercie na Zadanie Nr 1, Wykonawca w Załączniku Nr 7 nie określił  zestawu obiadowego jaki oferuje w związku z czym, złożona oferta nie odpowiada treści SIWZ.

 

W związku z art. 92, ust. 1, pkt. 4, umowa z wymienionym Wykonawcą zostanie podpisana w dniu 04.03.2013 r.

 

Zadanie Nr 2 – Wycieczka 1-dniowa do Łańcuta – najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

 

P.H.U.EWWATOUR, Ewa Warszawa
26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Wrzosowa 11/1

 

Ofert Nr 2 otrzymała 100 pkt. ( wartość brutto: 4.890,00 zł ) gdzie jedynym kryterium oceny była cena.

 

 

Pozostałe oferty i ważna punktacja:

 

Nr Oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena

Pkt.

7

Biuro Podróży „WADI”

43-300 Bielsko-Biała, ul. Kowalska 61

5.695,00 zł

85,86

8

„QUAND” Biuro Turystyczne
22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Zamojska 2

5.426,00 zł

90,12

9

„HARCTUR” Sp.z.o.o.
31-130 Kraków, ul. Kremerowska 17

6.125,00 zł

79,84

 

 

 

Wykonawcy wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24, ust. 2, pkt. 4 ustawy:

 

Nr Oferty

Wykonawca

Powód wykluczenia

 

3

 

Biuro Usług Turystycznych „ADALBERT” 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
ul. Iłżecka 71 d

Wykonawca wezwany został do uzupełnienia brakujących dokumentów, tj. wykazu wykonanych usług na Zadanie Nr 2 oraz dołączonych referencji. Wykonawca nie złożył w/w dokumentów w wyznaczonym terminie.

6

Magdalena Siśkiewicz, „NEW CHALLENGE”
30-363 Kraków, ul. Rydlówka 5/113

Wykonawca wezwany został do uzupełnienia brakujących dokumentów, tj. wykazu wykonanych usług na Zadanie Nr 2 oraz dołączonych referencji. Wykonawca nie złożył w/w dokumentów w wyznaczonym terminie.

 

W związku z art. 92, ust. 1, pkt. 4, umowa z wymienionym Wykonawcą zostanie podpisana w dniu 04.03.2013 r.

 

Wyk. w egz.:

 

Egz. 1-10 – Wykonawcy

Egz. 11 – Strona internetowa

Egz. 12 – Tablica ogłoszeń

Egz. 13 – a/a

 

 

 

Opublikowano: 08.02.2013

Skarżysko-Kamienna: ZORGANIZOWANIE WYCIECZEK NA POTRZEBY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
Numer ogłoszenia: 53696 - 2013; data zamieszczenia: 08.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2525035 w. 41, 43, 2525045, faks 041 2525025.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.skarkam.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZORGANIZOWANIE WYCIECZEK NA POTRZEBY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania: 1) Wycieczki 3-dniowej do Lwowa w dniach 31 maj - 02 czerwiec 2013 roku, dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej i ich uprawnionych członków rodzin finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2) Wycieczki 1-dniowej do Łańcuta w dniu 20 czerwca 2013 roku dla domowników Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy i uczestników zajęć organizowanych w ramach realizowanego projektu Nowe Szanse w MOPS, finansowanej ze środków przeznaczonych na bieżącą działalność DŚDS i realizację Programów Aktywności Lokalnej w/w projektu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.10.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 31.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz wykonanych usług związanych z organizacją wycieczek w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania dla przynajmniej 3 zakończonych wycieczek, w których uczestniczyło po min. 30 osób w każdej o sumarycznej wartości; dla Zadania Nr 1 - 60.000.00 PLN, Zadania Nr 2 - 15.000,00 PLN.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta cenowa przygotowana zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku Nr 3 do SIWZ. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Szczegółowy opis warunków zakwaterowania oferowany przez Wykonawcę, do oferty należy dołączyć zdjęcia oferowanego hotelu wraz ze zdjęciami pokoi - Załącznik Nr 6 do SIWZ. Dotyczy tylko Zadania Nr 1. Szczegółowy opis wyżywienia ( śniadania, obiadu, obiadokolacji w tym jednej uroczystej z potrawami ukraińskimi ) - Załącznik Nr 7 do SIWZ. Dotyczy tylko Zadania Nr 1.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.skarkam.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 19.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.02.2013 godzina 08:45, miejsce: siedzibie Zamawiającego, tj. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 19.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Współfinansowano przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wycieczka 3-dniowa do Lwowa.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wycieczki 3-dniowej do Lwowa w dniach 31 maj - 02 czerwiec 2013 roku, dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej i ich uprawnionych członków rodzin finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.10.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 31.05.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 50
  • 2. Warunki zakwaterowania - 20
  • 3. Wyżywienie - 30

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: wycieczka 1 - dniowa do Łańcuta.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wycieczki 1-dniowej do Łańcuta w dniu 20 czerwca 2013 roku dla domowników Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy i uczestników zajęć organizowanych w ramach realizowanego projektu Nowe Szanse w MOPS, finansowanej ze środków przeznaczonych na bieżącą działalność DŚDS i realizację Programów Aktywności Lokalnej w/w projektu..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.10.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 20.06.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - do pobrania

Załącznik Nr 5 - do pobrania

Załącznik Nr 6 - do pobrania

Załącznik Nr 7 - do pobrania

 

Opublikowano: 07.01.2013

 

Skarżysko-Kamienna: Usługę restauracyjną polegającą na przygotowaniu i dostawie gorących posiłków do domu klienta MOPS
Numer ogłoszenia: 7890 - 2013; data zamieszczenia: 07.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 501936 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2525035 w. 41, 43, 2525045, faks 041 2525025.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługę restauracyjną polegającą na przygotowaniu i dostawie gorących posiłków do domu klienta MOPS.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi restauracyjnej w zakresie przygotowania, dowozu i wydania gorących posiłków dla 30 klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej w miejscu ich zamieszkania. Gorący posiłek to obiad składający się z: zupy, drugiego dania i kompotu. Zamawiający informuje, że przy dostawie posiłków stosuje prawo opcji, co oznacza, że podana ilość osób jest wielkością maksymalną, którą należy przyjąć do obliczenia oferty cenowej. Gwarantowana liczba osób, którym posiłek będzie dowożony to 60% ilości wskazanej powyżej. Obiad musi być pełny i zawierać co najmniej 120 g mięsa i 500 ml zupy. W 7-mio dniowym cyklu żywienia nie mogą powtarzać się te same dania, w szczególności ten sam rodzaj mięsa. Raz w tygodniu dopuszczalny jest obiad bezmięsny. Kaloryczność jednego posiłku powinna wynosić minimum 1200 kalorii. Wyprodukowanie i dostawa obiadów musi być zgodna z Zaleceniami i Normami Instytutu Żywności i Żywienia. Podczas realizacji zamówienia o zawartości menu decyduje Wykonawca. Wartość posiłku zgodna ze średnim kosztem przygotowania i dostawy 1 posiłku wykazanego w Załączniku Nr 2 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.52.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Hotel Paradiso, Pan Piotr Ziółkowski, ul. Harcerska 12, 26-130 Suchedniów, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 125710,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 136875,00

 • Oferta z najniższą ceną: 136875,00 / Oferta z najwyższą ceną: 164031,00

 • Waluta: PLN.

 

Opublikowano: 21.12.2012

INFORMACJA  O WYNIKACH

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul Sikorskiego 19 -  informuje, że w dniu 20.12.2012 r. o godzinie 11:15 dokonano otwarcia ofert w postępowaniu nr  PS.III.341/02/5/2012 w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługę restauracyjną polegającą na przygotowaniu i dostawie gorących posiłków do domu klienta MOPS”. Badanie ofert zakończono w dniu 21.12.2012 r. o godzinie 09:00.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

 

Hotel „Paradiso”, Pan Piotr Ziółkowski
26-130 Suchedniów, ul. Harcerska 12

Oferta Nr 1 otrzymała 100 pkt. (wartość brutto: 136.875,00 zł) jedynym kryterium była cena.

 

W związku z art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy umowa z wymienionym Wykonawcą zostanie podpisana
w dniu 31.12.2012 r. o godzienie 9:00 w siedzibie Zamawiającego, tj., w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 19 – Sekretariat.

 

Pozostałe oferty ważne i punktacja:

Nr Oferty

Nazwa Wykonawcy

Punktacja

2

Restauracja „Finezja” – Pan Tomasz Nowocień,
26-110 skarżysko-Kamienna, ul. Tysiąclecia 18/06

89 pkt.

3

P.H. L&I, Pani Lidia Śliż, Restauracja „RETRO”,
26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Moniuszki 26

83 pkt.

 

 

 

Opublikowano: 11.12.2012

 

Skarżysko-Kamienna: USŁUGA RESTAURACYJNA POLEGAJĄCA NA PRZYGOTOWANIU I DOSTAWIE GORĄCYCH POSIŁKÓW DO DOMU KLIENTA MOPS
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2525035 w. 41, 43, 2525045, faks 041 2525025.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.skarkam.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA RESTAURACYJNA POLEGAJĄCA NA PRZYGOTOWANIU I DOSTAWIE GORĄCYCH POSIŁKÓW DO DOMU KLIENTA MOPS.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi restauracyjnej w zakresie przygotowania, dowozu i wydania gorących posiłków dla 30 klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej w miejscu ich zamieszkania. Gorący posiłek to obiad składający się z: zupy, drugiego dania i kompotu. Zamawiający informuje, że przy dostawie posiłków stosuje prawo opcji, co oznacza, że podana ilość osób jest wielkością maksymalną, którą należy przyjąć do obliczenia oferty cenowej. Gwarantowana liczba osób, którym posiłek będzie dowożony to 60% ilości wskazanej powyżej. Obiad musi być pełny i zawierać co najmniej 120 g mięsa i 500 ml zupy. W 7-mio dniowym cyklu żywienia nie mogą powtarzać się te same dania, w szczególności ten sam rodzaj mięsa. Raz w tygodniu dopuszczalny jest obiad bezmięsny. Kaloryczność jednego posiłku powinna wynosić minimum 1200 kalorii. Wyprodukowanie i dostawa obiadów musi być zgodna z Zaleceniami i Normami Instytutu Żywności i Żywienia. Podczas realizacji zamówienia o zawartości menu decyduje Wykonawca. Wartość posiłku zgodna ze średnim kosztem przygotowania i dostawy 1 posiłku wykazanego w Załączniku Nr 2 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje wykonania zamówień uzupełniających do 50% zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.52.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.01.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Nie wymagane.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.skarkam.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kamiennej ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko Kamienna, godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2012 godzina 11:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kamiennej ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko Kamienna, ofertę należy złożyć w sekretariacie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - do pobrania (pdf)

Załącznik Nr 1 - Oświadczenia - do pobrania (pdf)

Załącznik Nr 2 - Druk oferty cenowej - do pobrania (pdf)

Załącznik Nr 3 - Projekt umowy - do pobrania (pdf)

Załącznik Nr 4 - Indywidualna karta odbioru posiłków - do pobrania (pdf)

 

Opublikowano: 12.07.2012

 

Skarżysko-Kamienna: Organizacja kursów w ramach realizacji projektu Nowe Szanse w MOPS współfinansowanego ze środków EFS.
Numer ogłoszenia: 248142 - 2012; data zamieszczenia: 12.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 206168 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2525035 w. 41, 43, 2525045, faks 041 2525025.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja kursów w ramach realizacji projektu Nowe Szanse w MOPS współfinansowanego ze środków EFS..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 3.1. Przedmiotem prowadzonego postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie kursów: Zadanie nr 1: Kursy prawa jazdy. 1. Kurs prawa jazdy kat. B - 20 osób 2. Kurs prawa jazdy kat. C - 3 osoby 3. Jazdy doszkalające 10 godzin - 1 osoba Zadanie nr 2: Kursy językowe. 1. Język angielski 54 osoby 2. Język niemiecki 8 osób.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.12.00-0, 80.58.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt systemowy Nowe Szanse w MOPS.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Kursy prawa jazdy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ośrodek Szkolenia Kierowców Kajetan.pl, Pan Marcin Jedliński,, ul. Piłsudskiego 19/5, 26-110 Skarżysko-Kamienna, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 36000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 31518,00

 • Oferta z najniższą ceną: 31518,00 / Oferta z najwyższą ceną: 33686,70

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: Kursy językowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • English Assistant, Pan Mateusz Dąbrowski, ul. Żeromskiego 46A/8, 26-110 Skarżysko-Kamienna, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 69440,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 35850,00

 • Oferta z najniższą ceną: 35850,00 / Oferta z najwyższą ceną: 56420,00

 • Waluta: PLN.

 

Opublikowano: 09.07.2012

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul Sikorskiego 19 -  informuje, że w dniu 27.06.2012 r. o godzinie 09:10 dokonano otwarcia ofert w postępowaniu nr  PS.III.341/02/4/2012 w trybie przetargu nieograniczonego na „Organizację kursów w ramach realizacji projektu „Nowe Szanse w MOPS” współfinansowanego ze środków EFS”. Badanie ofert zakończono w dniu 03.07.2012 r. o godzinie 15:00.

 

Informacja do pobrania - pdf

 

Opublikowano: 04.07.2012

INFORMACJA O WYNIKACH

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul Sikorskiego 19 -  informuje, że w dniu 27.06.2012 r. o godzinie 09:10 dokonano otwarcia ofert w postępowaniu nr  PS.III.341/02/4/2012 w trybie przetargu nieograniczonego na „Organizację kursów w ramach realizacji projektu „Nowe Szanse w MOPS” współfinansowanego ze środków EFS”. Badanie ofert zakończono w dniu 03.07.2012 r. o godzinie 15:00.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. - dalej ustawy) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

 

Informacja do pobrania - pdf

 

Opublikowano: 26.06.2012

INFORMACJA  dla Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
„Organizację kursów w ramach realizacji projektu „Nowe Szanse w MOPS”
współfinansowanego ze środków EFS”.

Zamawiający działając na podstawie art. 38, ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – modyfikuje treść SIWZ.

 

Modyfikacja SIWZ - do pobrania

 

Opublikowano: 18.06.2012

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mops.skarkam.pl


Skarżysko-Kamienna: Organizacja kursów w ramach realizacji projektu Nowe Szanse w MOPS współfinansowanego ze środków EFS
Numer ogłoszenia: 206168 - 2012; data zamieszczenia: 18.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2525035 w. 41, 43, 2525045, faks 041 2525025.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.skarkam.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja kursów w ramach realizacji projektu Nowe Szanse w MOPS współfinansowanego ze środków EFS.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem prowadzonego postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie kursów: Zadanie nr 1: Kursy prawa jazdy. Kurs prawa jazdy kat. B - 20 osób. Kurs prawa jazdy kat. C - 3 osoby. Jazdy doszkalające 10 godzin - 1 osoba. Zadanie nr 2: Kursy językowe Język angielski 54 osoby. Język niemiecki 8 osób..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67, ust. 1, pkt. 6 ustawy do 50% zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.12.00-0, 80.58.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie, że Wykonawca posiada aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych wydane przez Wojewódzki Urząd Pracy. Oświadczenia o posiadaniu zezwolenia na realizacje szkoleń z zakresu prawa jazdy.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć; Wykaz wykonanych usług szkoleniowych w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich daty i miejsca. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykonał do każdego z zadań co najmniej po 3 zakończone szkolenia o wartości 10 000 PLN, każda , odpowiadające rodzajom szkoleń wymienionych w pkt. 3.1 w każdym z zadań na które składana jest oferta. Do każdej pozycji wykazu musi być załączony dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami; w wykazie poza informacją o podstawie dysponowana, należy podać; Zadanie 1: Kursy prawa jazdy 1. Prawo jazdy kat. B 2 pojazdy do szkolenia w zakresie prawa jazdy kat. B (typ, marka samochodu i numery rejestracyjne). 2. Prawo jazdy kat. C 1 pojazd do szkolenia w zakresie prawa jazdy kat. C+E (typ, marka samochodu i nr rejestracyjny). Zadanie 2: Kursy językowe 1. Język angielski 3 sale wykładowe z minimum 10 miejscami, wyposażone w miejsca siedzące, ławki/stoliki, sprzęt audiowizualny, flipcharty, tablice szkolne lub magnetyczne. Sale muszą spełniać warunki BHP. 2. Język niemiecki 2 sale wykładowe z minimum 10 miejscami, wyposażone w miejsca siedzące, ławki/stoliki, sprzęt audiowizualny, flipcharty, tablice szkolne lub magnetyczne. Sale muszą spełniać warunki BHP. Ogólny wymóg dysponowania salami do prowadzenia zajęć na kursach został określony w warunkach ogólnych i w oparciu o te zasady Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w formie wykazu następujące informacje: adres lokalu i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych ze wskazaniem prawa do jego dysponowania, wskazanie ilości sal do zajęć z ilością miejsc, ilość pomieszczeń socjalnych oraz ilość WC. (minimalne wymagania lokalowe to; dla zadania 1 dwie sale dydaktyczne każda z sal dla minimum 10 osób jedno pomieszczenie gospodarcze, dwa sanitariaty WC dla zadania 2 trzy sale dydaktyczne każda z sal dla minimum 10 osób jedno pomieszczenie gospodarcze, dwa sanitariaty WC Wykonawca jeżeli nie posiada własnej bazy lokalowej jest zobowiązany przedłożyć przed podpisaniem umowy dokument (np.; umowa najmu), że będzie dysponował tymi zasobami przez cały okres realizacji zamówienia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia ( przez doświadczenie należy rozumieć udział, jako wykładowca/trener w jednym zakończonym szkoleniu grupowym) oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami - Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niż; Wymagania minimalne kadry dydaktycznej Zadanie 1: Kursy prawa jazdy 1. Prawo jazdy kat. B 3 instruktorów z uprawnieniami do szkolenia w zakresie prawa jazdy kat. B, z minimum 3-letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu szkolenia na Kierowcę kat. B, posiadające doświadczenie w prowadzeniu szkoleń na prawo jazdy kat. B. Jedna z wymienionych osób musi posiadać uprawnienia pedagogiczne. 2. Prawo jazdy kat. C 2 instruktorów z uprawnieniami do szkolenia w zakresie prawa jazdy kat. C, z minimum 3-letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu szkolenia na Kierowcę kat. C, posiadające doświadczenie w prowadzeniu szkoleń na prawo jazdy kat. C . Jedna z wymienionych osób musi posiadać uprawnienia pedagogiczne. Zadanie 2: Kursy językowe 1. Język angielski 2 osoby posiadające: wykształcenie wyższe, uprawnienia do nauki języka angielskiego, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu podanego w SIWZ dotyczącego danego szkolenia, które muszą posiadać uprawnienia pedagogiczne. 2. Język niemiecki 1 osoba posiadająca: wykształcenie wyższe, uprawnienia do nauki języka niemieckiego, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu podanego w SIWZ dotyczącego danego szkolenia, która musi posiadać uprawnienia pedagogiczne.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej posiadanie minimum dla Zadania Nr 1: 10 tys. PLN, dla Zadania Nr 2: 10 tys. PLN lub zdolność kredytową Wykonawcy w tej samej wysokości, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - Doświadczenie - 30

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z zapisami SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.skarkam.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kamiennej ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko - Kamienna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.06.2012 godzina 08:30, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kamiennej ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko - Kamienna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt NOWE SZANSE W MOPS współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Kursy prawa jazdy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Kurs prawa jazdy kat. B - 20 osób 2. Kurs prawa jazdy kat. C - 3 osoby 3. Jazdy doszkalające 10 godzin - 1 osoba.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.12.00-0, 80.58.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
  • 1. Cena - 70
  • 2. Doświadczenie - 30

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kursy językowe..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Język angielski 54 osoby. 2. Język niemiecki 8 osób..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.12.00-0, 80.58.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
  • 1. Cena - 70
  • 2. Doświadczenie - 30

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - do pobrania

 

 

Opublikowano: 13.06.2012

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 164306-2012 z dnia 2012-05-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skarżysko-Kamienna
Przedmiot zamówienia został określony w Załącznikach od Nr 1a do Nr 1e do SIWZ.
Termin składania ofert: 2012-05-29


Skarżysko-Kamienna: DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH
Numer ogłoszenia: 199060 - 2012; data zamieszczenia: 13.06.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 164306 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2525035 w. 41, 43, 2525045, faks 041 2525025.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów wymienionych w załącznikach od Nr 1a do Nr 1d do siedziby Zamawiającego przy ul. Sikorskiego 19 i stołówkę przy ul. Staffa 21A..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.10.00.00-9, 15.81.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLARIS, Małgorzata Gruszczyńska,, ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 80823,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 72151,20
 • Oferta z najniższą ceną: 72151,20 / Oferta z najwyższą ceną: 102093,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: MIĘSO I WĘDLINY

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Produkcji Masarskiej, Jerzy Sperczyński, Zdzisław Furmanek, Rykoszyn 72, 26-065 Piekoszów, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 102871,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 101605,00
 • Oferta z najniższą ceną: 101605,00 / Oferta z najwyższą ceną: 114312,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 3

Nazwa: MROŻONKI

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PROAGRA, Jarosław Kryca, Rogów 42, 28-520 Opatowiec, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 61259,44 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 61026,00
 • Oferta z najniższą ceną: 61026,00 / Oferta z najwyższą ceną: 67105,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 4

Nazwa: PIECZYWO

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Piekarnia NOWA, Chruzik Benedykt, Sobala Bogumiła, ul. Ponurego 102, 26-110 Skarżysko-Kamienna, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40687,24 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 31790,00
 • Oferta z najniższą ceną: 31790,00 / Oferta z najwyższą ceną: 40816,00
 • Waluta: PLN.

 

Opublikowano: 04.06.2012

 

Skarżysko-Kamienna: DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH
Numer ogłoszenia: 185670 - 2012; data zamieszczenia: 04.06.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 144432 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2525035 w. 41, 43, 2525045, faks 041 2525025.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów wymienionych w załącznikach od nr 1a do nr 1h do siedziby Zamawiającego przy ul. Sikorskiego 19 i stołówkę przy ul. Staffa 21 A..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.10.00.00-9, 03.20.00.00-3, 15.55.00.00-8, 15.81.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 3

Nazwa: DRÓB

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ALBO Sp. z.o.o., Ryszard Drozdowski, ul. Lubelska 65, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 35690,70 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 36792,00

 • Oferta z najniższą ceną: 36792,00 / Oferta z najwyższą ceną: 45664,50

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4

Nazwa: WARZYWA I OWOCE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Sprzedaż Warzyw i Owoców HURT-DETAL, ul. 3-Go Maja 277, 26-110 Skarżysko-Kamienna, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 82360,19 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 72120,00

 • Oferta z najniższą ceną: 72120,00 / Oferta z najwyższą ceną: 72120,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 7

Nazwa: NABIAŁ

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.W.MAT, Marzena Tkaczuk, ul. Zgodna 4B, 27-200 Starachowice, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21057,41 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 21301,90

 • Oferta z najniższą ceną: 21301,90 / Oferta z najwyższą ceną: 21301,90

 • Waluta: PLN.

Część NR: 8

Nazwa: JAJA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LEFADAR, Iwona Górzyńska, ul. Limanowskiego 39, 26-110 Skarżysko-Kamienna, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5818,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4200,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4200,00

 • Waluta: PLN.

 

 

 

Opublikowano: 01.06.2012

INFORMACJA O WYNIKACH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul Sikorskiego 19 -  informuje, że w dniu 29.05.2012 r. o godzinie 09:10 dokonano otwarcia ofert w postępowaniu nr  PS.III.341/02/3/2012 w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę produktów spożywczych. Badanie ofert zakończono w dniu 01.06.2012 r. o godzinie 10:00.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. - dalej ustawy) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

Informacja o wynikach - do pobrania (pdf)

Opublikowano: 24.05.2012

 

Postępowanie Nr: PS.III.341/02/3/2012

 

 

 

 

 

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 19, jako Zamawiający w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę produktów spożywczych” informuje, że w przedmiotowej sprawie wpłynęło zapytanie o treści:

 

Pytanie dotyczy artykułu nr 4, tj. kotlet rybny w zadaniu nr 3 – mrożonki. Czy chodzi Państwu o kotlet rybny panierowany czy bez panierki?

 

Zgodnie z art. 38, ust. 1, pkt.1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający

udziela odpowiedzi na zadane pytania.

 

W Zadaniu Nr 3 – Mrożonki, w pozycji nr 4 - Mrożonki, Zamawiającemu chodziło o kotlet

rybny, mrożony, panierowany.

 

Opublikowano: 24.05.2012

 

 

Postępowanie Nr: PS.III.341/02/3/2012

 

 

 

 

 

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 19, jako Zamawiający w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę produktów spożywczych” informuje, że w przedmiotowej sprawie wpłynęło zapytanie o treści:

 

Pytanie dotyczy artykułu nr 9, tj. paprykarz w zadaniu nr 3 – mrożonki. Czy chodzi Państwu o paprykarz mrożony warzywny czy paprykarz w puszce typu „szczeciński”?

 

Zgodnie z art. 38, ust. 1, pkt.1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający

udziela odpowiedzi na zadane pytania.

 

W Zadaniu Nr 3 – Mrożonki, w pozycji nr 9 – Paprykarz, Zamawiającemu chodziło o paprykarz

mrożony warzywny.

 

Opublikowano: 23.05.2012

 

 

Postępowanie Nr: PS.III.341/02/3/2012

 

 

 

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 19, jako Zamawiający w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę produktów spożywczych” informuje, że w przedmiotowej sprawie wpłynęło zapytanie o treści:

 

 1. Czy w zadaniu 1 w pozycji 3 chrzan tarty Zamawiający zgodzi się zaoferowanie gramatury 280 g i przeliczenie ilości do 268 szt ?
 2. Czy w zadaniu 1 w pozycji 14 Majonez Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie gramatury 750 g i przeliczenie ilości do 27 szt ?
 3. Czy w zadaniu 1 w pozycji 20 olej Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pojemności 0,9l i przeliczenie ilości do 1222 szt ?
 4. Czy w zadaniu 1 w pozycji 26 sałatka szwedzka oraz  pozycji 28 surówka z czerwonej kapusty Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie gramatury 880g i przeliczenie ilości do 1534 szt ?
 5. Czy w zadaniu 1 w pozycji 10 przyprawa do zup Zamawiający dopuści każdą przyprawę do zup , czy tez tak jak oryginalna Vegeta przyprawa musi zawierać minimum 15,2 % warzyw suchych ?
 6. Prosimy o informację czy w pozycjach 2,7,9,17,25 i 27 zadania nr 1, nieistotna jest dla Zamawiającego gramatura pojedynczego opakowania? Czy zamawiający dopuszcza dostawy w workach 25 kg ?

 

Zgodnie z art. 38, ust. 1, pkt.1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania.

 

Dotyczy punktów: 1, 2, 3, 4, 5.

Zamawiający, wyraża zgodę na dostawę asortymentu w gramaturach przedstawionych
w pkt. 1-5.

 

Dotyczy punktu 6.

Zamawiający nie dopuszcza dostawy w workach 25 kg. W tych pozycjach, istotna jest gramatura pojedynczego opakowania, które nie może przekraczać 1 kg.

 

Opublikowano: 22.05.2012

Skarżysko-Kamienna, dn. 22.05.2012 r.

INFORMACJA  dla Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
„DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH”

Zamawiający działając na podstawie art. 38, ust. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – modyfikuje treść SIWZ.

 

Informacja dla Wykonawców - do pobrania

 

Opublikowano: 21.05.2012

 

Skarżysko-Kamienna: DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH
Numer ogłoszenia: 164306 - 2012; data zamieszczenia: 21.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2525035 w. 41, 43, 2525045, faks 041 2525025.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.skarkam.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia został określony w Załącznikach od Nr 1a do Nr 1e do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.10.00.00-9, 15.81.00.00-9, 15.11.21.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymagane.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile umocowanie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się zmianę asortymentu na równoważny jeżeli na runku wystąpi niedostępność zaoferowanego asortymentu bez możliwości zmiany ceny; Zamawiający dopuszcza waloryzację zaoferowanej ceny tylko na dostawę mięsa, drobiu i wędlin - waloryzacja cen będzie następowała jeżeli cena artykułu wzrośnie lub zmniejszy się o ponad 5 % zaoferowanej ceny jednostkowej artykułu waloryzowanego w oparciu o średnią cenę z dwóch hurtowni oferujących mięso, drób i wędliny. Dobór hurtowni następuje przez wskazanie jednej przez Wykonawcę drugą wskazuje Zamawiający.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.skarkam.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna, pokój nr 1 (sekretariat)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.05.2012 godzina 08:30, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna, pokój nr 1 (sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Artykuły spożywcze.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa artykułów z grupy ogólnospożywczych.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Mięso, wędliny.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: sukcesywna dostawa mięsa, wędlin z wieprzowiny i wołowiny.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Drób.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: sukcesywne dostawy mięsa drobiowego.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.21.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Mrożonki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: sukcesywne dostawy produktów wymienionych w tytule zadania.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pieczywo.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: sukcesywne dostawy produktów wymienionych w tytule zadania.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - do pobrania

 

Opublikowano: 18.05.2012

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul Sikorskiego 19 -  informuje, że w dniu 18.05.2012 r. o godzinie 09:10 dokonano otwarcia ofert w postępowaniu nr  PS.III.341/02/2/2012 w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę produktów spożywczych. Badanie ofert zakończono w dniu 18.05.2012 r. o godzinie 11:00.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. - dalej ustawy) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

 

Zadanie Nr 4 – Warzywa i owoce

 

Sprzedaż Warzyw i Owoców „HURT-DETAL”, P. Zbigniew Wałachnia,
26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 3-go Maja 277

Oferta Nr 12 otrzymała 100 pkt (wartość brutto: 72.120,00 zł) jedynym kryterium była cena.

W związku z art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy umowa z wymienionym wykonawcą zostanie podpisana po 20.05.2012 r.

 

 

Zadanie Nr 7 – Nabiał

 

P.W. „MAT” – Pani Marzena Tkaczuk

27-200 Starachowice, ul. Zgodna 4b

Oferta Nr 14 otrzymała 100 pkt (wartość brutto: 21.301,90 zł) jedynym kryterium była cena.

W związku z art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy umowa z wymienionym wykonawcą zostanie podpisana po 20.05.2012 r.

 


Zadanie Nr 8 – Jaja

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LEFADAR”

26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Limanowskiego 39

Oferta Nr 8 otrzymała 100 pkt (wartość brutto: 4.200,00 zł) jedynym kryterium była cena.

 

Pozostałe oferty ważne i punktacja;

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena

Pkt.

 

 

14

 

„P.W. „MAT” – Pani Marzena Tkaczuk27-200 Starachowice,
ul. Zgodna 4b

 

 

 

5.320,00 zł

 

 

79

 

Oferty odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy:

NUMER

OFERTY

WYKONAWCA

POWÓD ODRZUCENIA

 

 

5

 

Gospodarstwo Rolno-Handlowe „FERMA DROBIU”, P. Ewa Ładak, Tychów Nowy 109,
27-220 Mirzec

 

 

W złożonej ofercie, zgodnie z zapisem w SIWZ ( pkt 12.1 ) , Wykonawca w załączonej szczegółowej charakterystyce oferowanego przedmiotu zamówienia nie podał nazwy producenta.

 

 

17

Gospodarstwo Rolno-Handlowe „FERMA DROBIU”, P. Henryk Niewczas, Tychów Nowy 60,

27-220 Mirzec

 

W złożonej ofercie, zgodnie z zapisem w SIWZ ( pkt 12.1 ) , Wykonawca w załączonej szczegółowej charakterystyce oferowanego przedmiotu zamówienia nie podał nazwy producenta.

 

W związku z art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy umowa z wymienionym Wykonawcą zostanie podpisana po 23.05.2012 r.

 

Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia w następujących zadaniach przeznaczył kwoty:

Zadanie Nr 1 Artykuły spożywcze – 84.555,63 zł

Zadanie Nr 2 Mięso i wędliny – 103.950,43 zł

Zadanie Nr 3 Drób – 37.475,25 zł

Zadanie Nr 5 Mrożonki – 62.269,26 zł

Zadanie Nr 6 Pieczywo – 32.208,59 zł.

 

 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. - dalej ustawy), na w/w zadania postępowanie unieważnia się.

 

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowienia art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. - dalej ustawy) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dokonano;

 

Zadanie Nr 1 – Artykuły spożywcze

 

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy:

NUMER

OFERTY

 

WYKONAWCA

POWÓD ODRZUCENIA

 

 

4

ALMAX-DYSTRYBUCJA Sp.z.o.o Panieńszczyzna, 21-002 Jastków

 

 

W złożonej ofercie, zgodnie z zapisem w SIWZ ( pkt 12.1 ), Wykonawca w załączonej szczegółowej charakterystyce oferowanego przedmiotu zamówienia nie podał nazwy producenta.

 

 

11

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS”,
P. Małgorzata Gruszczyńska,
62-800 Kalisz, ul. Żołnierska 20a

 

 

W złożonej ofercie, zgodnie z zapisem w SIWZ ( pkt 12.1), Wykonawca w załączonej szczegółowej charakterystyce oferowanego przedmiotu zamówienia nie podał nazwy producenta.

 

Oferty ważne w unieważnionym postępowaniu na podstawie art. 93, ust.1, pkt.4.

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

14

P.W. „MAT”, P. Marzena Tkaczuk

27-200 Starachowice, ul. Zgodna 4b

16

P.H.U. „TERM”, P. Konrad Karbowniczek

27-400 Ostrowiec Św., ul. Zagłoby 32.

 

Zadanie Nr 2 – Mięso i wędliny

 

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy:

NUMER

OFERTY

 

WYKONAWCA

POWÓD ODRZUCENIA

 

 

9

„KRAK-MIĘS”,
P. Jarosław Naruszewicz

31-752 Kraków,
ul. Makuszyńskiego 2A

 

 

W złożonej ofercie, zgodnie z zapisem w SIWZ ( pkt 12.1 ), Wykonawca w załączonej szczegółowej charakterystyce oferowanego przedmiotu zamówienia nie podał nazwy producenta.

 

 

10

„ALBO” Sp.z.o.o.

26-600 Radom, ul. Lubelska 65

 

 

W złożonej ofercie, zgodnie z zapisem w SIWZ ( pkt 12.1), Wykonawca w załączonej szczegółowej charakterystyce oferowanego przedmiotu zamówienia nie podał nazwy producenta.

 

 

11

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS”,
P. Małgorzata Gruszczyńska,
62-800 Kalisz, ul. Żołnierska 20a

 

 

W złożonej ofercie, zgodnie z zapisem w SIWZ ( pkt 12.1 ), Wykonawca w załączonej szczegółowej charakterystyce oferowanego przedmiotu zamówienia nie podał nazwy producenta. Wykonawca pomyłkowo wpisał w Zadaniu Nr 2, kwotę jaką zamierzał zaoferować na Zadanie Nr 8.

 

 

13

Zakład Produkcji Masarskiej

Jerzy Sperczyński, Zdzisław Furmanek sp.j.

26-065 Piekoszów, Rykoszyn 72

 

 

W złożonej ofercie, zgodnie z zapisem w SIWZ ( pkt 12.1), Wykonawca w załączonej szczegółowej charakterystyce oferowanego przedmiotu zamówienia nie podał nazwy producenta.

 

Oferty ważne w postępowaniu unieważnionym na podstawie art. 93, ust.1, pkt.4.

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

6

Zakład Przetwórstwa Mięsnego, P. Grzegorz Nowakowski

26-332 Sławno, Dąbrowa 6

 

Zadanie Nr 3 – Drób

 

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy:

NUMER

OFERTY

 

WYKONAWCA

POWÓD ODRZUCENIA

 

 

9

„KRAK-MIĘS”,
P. Jarosław Naruszewicz

31-752 Kraków,
ul. Makuszyńskiego 2A

 

 

W złożonej ofercie, zgodnie z zapisem w SIWZ ( pkt 12.1 ), Wykonawca w załączonej szczegółowej charakterystyce oferowanego przedmiotu zamówienia nie podał nazwy producenta.

 

 

10

„ALBO” Sp.z.o.o.

26-600 Radom, ul. Lubelska 65

 

 

W złożonej ofercie, zgodnie z zapisem w SIWZ ( pkt 12.1), Wykonawca w załączonej szczegółowej charakterystyce oferowanego przedmiotu zamówienia nie podał nazwy producenta.

 

 

13

Zakład Produkcji Masarskiej

Jerzy Sperczyński, Zdzisław Furmanek sp.j.

26-065 Piekoszów, Rykoszyn 72

 

 

W złożonej ofercie, zgodnie z zapisem w SIWZ ( pkt 12.1), Wykonawca w załączonej szczegółowej charakterystyce oferowanego przedmiotu zamówienia nie podał nazwy producenta.

 

Oferty ważne w postępowaniu unieważnionym na podstawie art. 93, ust.1, pkt.4.

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

6

Zakład Przetwórstwa Mięsnego, P. Grzegorz Nowakowski

26-332 Sławno, Dąbrowa 6

 

Zadanie Nr 5 – Mrożonki

 

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy:

NUMER

OFERTY

 

WYKONAWCA

POWÓD ODRZUCENIA

 

 

1

AKWEN II, P. Wojciech Kamiński, 05-270 Marki, ul. Ciurlionisa 4, Oddział Kielce, ul. Górna 25

 

 

W złożonej ofercie, zgodnie z zapisem w SIWZ ( pkt 12.1 ), Wykonawca w załączonej szczegółowej charakterystyce oferowanego przedmiotu zamówienia nie podał nazwy producenta.

 

 

7

Zakłady Produkcji Spożywczej „AMBI”
M. Karkut i Wspólnicy – sp.j.
41-902 Bytom, ul. Składowa 11, Oddział Kielce, ul. H. Bosaka 1

 

 

W złożonej ofercie, zgodnie z zapisem w SIWZ ( pkt 12.1), Wykonawca w załączonej szczegółowej charakterystyce oferowanego przedmiotu zamówienia nie podał nazwy producenta.

 

Oferty ważne w unieważnionym postępowaniu na podstawie art. 93, ust.1, pkt.4.

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

16

P.H.U. „TERM”, P. Konrad Karbowniczek

27-400 Ostrowiec Św., ul. Zagłoby 32.

 

Zadanie Nr 6 – Pieczywo

 

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy:

NUMER

OFERTY

 

WYKONAWCA

POWÓD ODRZUCENIA

 

 

2

Stanisława Dziewit

39-331 Chorzelów 84

 

W złożonej ofercie, zgodnie z zapisem w SIWZ ( pkt 12.1 ), Wykonawca w załączonej szczegółowej charakterystyce oferowanego przedmiotu zamówienia nie podał nazwy producenta.

 

 

3

„Młyn Malinie”

Dziewit Sp.J.

39-331 Chorzelów, Malinie 375

 

W złożonej ofercie, zgodnie z zapisem w SIWZ ( pkt 12.1), Wykonawca w załączonej szczegółowej charakterystyce oferowanego przedmiotu zamówienia nie podał nazwy producenta.

 

 

15

Zakład Produkcji Artykułów Spożywczych

MISTER

Karol Binkowski, Ryszard Binkowski Sp.J.

Zakład Pracy Chronionej

26-006 Nowa Słupia, Jeziorko 99c

 

W złożonej ofercie, zgodnie z zapisem w SIWZ ( pkt 12.1), Wykonawca w załączonej szczegółowej charakterystyce oferowanego przedmiotu zamówienia nie podał nazwy producenta.

 

 

 

Opublikowano: 09.05.2012

 

Postępowanie Nr: PS.III.341/02/2/2012

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 19 jako Zamawiający w prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na  „Dostawę artykułów spożywczych” informuje, że w przedmiotowej sprawie wpłynęło zapytanie  o treści:

 1. Czy w zadaniu 1 w pozycji 3 chrzan tarty Zamawiający zgodzi się zaoferowanie gramatury 280 g i przeliczenie ilości do 268 szt ?
 2. Czy w zadaniu 1 w pozycji 14 Majonez Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie gramatury 750 g i przeliczenie ilości do 34 szt ?
 3. Czy w zadaniu 1 w pozycji 20 olej Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pojemności 0,9l i przeliczenie ilości do 1111 szt ?
 4. Czy w zadaniu 1 w pozycji 26 sałatka szwedzka oraz pozycji 28 surówka z czerwonej kapusty Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie gramatury 880g i przeliczenie ilości do 1534 szt ?
 5. Prosimy o informację czy w pozycjach 1,7,9,17,25 i 27 zadania nr 1, nieistotna jest dla Zamawiającego gramatura pojedynczego opakowania? Czy zamawiający dopuszcza dostawy w workach 25 kg ?

Zgodnie z art. 38, ust.1, pkt. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Dotyczy punktów 1,2, 3, 4 .

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę asortymentu  w  gramaturach przedstawionych  w pkt. 1 – 4.

Dotyczy punktu 5.

Zamawiający nie dopuszcza dostawy w workach 25 kg. W tych pozycjach istotna jest gramatura pojedynczego opakowania, które nie może przekraczać 1kg.

 

Opublikowano: 08.05.2012

Skarżysko-Kamienna: DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH

Numer ogłoszenia: 144432 - 2012; data zamieszczenia: 08.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2525035 w. 41, 43, 2525045, faks 041 2525025.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.skarkam.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia został określony w Załącznikach od Nr 1a do Nr 1h do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.10.00.00-9, 03.20.00.00-3, 15.55.00.00-8, 15.81.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile umocowanie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się zmianę asortymentu na równoważny jeżeli na runku wystąpi niedostępność zaoferowanego asortymentu bez możliwości zmiany ceny; Zamawiający dopuszcza waloryzację zaoferowanej ceny tylko na dostawę mięsa, drobiu i wędlin - waloryzacja cen będzie następowała jeżeli cena artykułu wzrośnie lub zmniejszy się o ponad 5 % zaoferowanej ceny jednostkowej artykułu waloryzowanego w oparciu o średnią cenę z dwóch hurtowni oferujących mięso, drób i wędliny. Dobór hurtowni następuje przez wskazanie jednej przez Wykonawcę drugą wskazuje Zamawiający. Zamawiający dopuszcza waloryzację zaoferowanej ceny na dostawę warzyw i owoców - waloryzacja cen jednostkowych będzie następowała jeżeli cena warzywa lub owocu wzrośnie lub zmniejszy się o ponad 5 % zaoferowanej ceny artykułu waloryzowanego w oparciu o aktualną cenę z giełdy owocowo-warzywnej w Rzeszowie lub Warszawie Bronisze.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.skarkam.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kamiennej ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko - Kamienna, pokój nr 1 (Sekretariat)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.05.2012 godzina 08:30, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kamiennej ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko - Kamienna, pokój nr 1 (Sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Artykuły spożywcze.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa artykułów z grupy ogólnospożywczych.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Mięso, wędliny.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: sukcesywna dostawa mięsa, wędlin z wieprzowiny i wołowiny.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Drób.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: sukcesywne dostawy mięsa drobiowego.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Warzywa i owoce.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: sukcesywne dostawy produktów wymienionych w tytule zadania.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.20.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Mrożonki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: sukcesywne dostawy produktów wymienionych w tytule zadania.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pieczywo.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: sukcesywne dostawy produktów wymienionych w tytule zadania.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Nabiał.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: sukcesywne dostawy produktów wymienionych w tytule zadania.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.55.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Jajka.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: sukcesywne dostawy produktów wymienionych w tytule zadania.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - do pobrania

Opublikowano: 05.04.2012

Skarżysko-Kamienna: ZORGANIZOWANIE WYCIECZEK NA POTRZEBY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
Numer ogłoszenia: 107252 - 2012; data zamieszczenia: 05.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 66450 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2525035 w. 41, 43, 2525045, faks 041 2525025.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZORGANIZOWANIE WYCIECZEK NA POTRZEBY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania: 1) Wycieczki do Wiednia w dniach 08-10.06.2012 r., dla pracowników MOPS i ich uprawnionych członków rodzin finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2) Wycieczki 2-dniowej do Iwonicza Zdroju dla domowników Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy i uczestników zajęć klubowych organizowanych w ramach realizowanego projektu Nowe Szanse w MOPS, finansowanej ze środków przeznaczonych na bieżącą działalność DŚDS i realizację Programów Aktywności Lokalnej w/w projektu. 3) Pięć wycieczek 1-dniowych do Bałtowa dla uczestników projektu Nowe Szanse w MOPS i ich rodzin. Zadanie finansowane ze środków przeznaczonych na realizację projektu Nowe Szanse w MOPS..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.10.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Nowe Szanse w MOPS.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Wycieczka 3-dniowa do Wiednia

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRZEDSIĘBIORSTWO STANPOL,, UL. STEFANII PAWLAK 3, 21-010 ŁĘCZNA, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40955,28 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 38935,00
 • Oferta z najniższą ceną: 38935,00 / Oferta z najwyższą ceną: 68594,65
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: Wycieczka 2-dniowa do Iwonicza Zdroju

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH WEKTUR, UL. KRAKOWSKA 11, 26-400 PRZYSUCHA, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10406,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 11600,00
 • Oferta z najniższą ceną: 11600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 16280,00
 • Waluta: PLN.

 

 

Opublikowano: 22.03.2012

INFORMACJA O WYNIKACH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sikorskiego 19 – informuje, że w dniu 14.03.2012 roku o godzinie 10:15, dokonano otwarcia ofert
w Postępowaniu Nr: PS.III.341/02/1/2012 w trybie przetargu nieograniczonego
na „Zorganizowanie wycieczek na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skarżysku – Kamiennej”. Badanie ofert zakończono w dniu 22.03.2012 roku
o godzinie 9:00.

Informacja do pobrania - pdf

Opublikowano: 09.03.2012

Nr Postępowania: PS.III.341/02/1/2012

Skarżysko-Kamienna, dnia 09.03.2012 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zorganizowanie wycieczek na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej”.

Zamawiający działając na podstawie art. 38, ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) modyfikuje treść SIWZ.

1. Ppkt. 7.2.2. SIWZ po modyfikacji przyjmuje brzmienie

7.2.2 posiadania wiedzy i doświadczenia:

Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz wykonanych usług związanych z organizacją wycieczek w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania dla przynajmniej 3 zakończonych wycieczek, w których uczestniczyło po min. 30 osób w każdej o sumarycznej wartości; dla zadania 1 – 60.000.00 PLN,   zadania 2 – 25.000,00 PLN, zadania 3 – 6.500,00 PLN.

2. Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ w Zadaniu Nr 1 po modyfikacji przyjmuje

brzmienie

Wyjazd: 08.06.2012 r., w godzinach nocnych ( godziny między: 1:00 w nocy, a 4:00 nad ranem ).

Świadczenia zawarte w cenie:

 • Transport autokarem klasy Lux (klimatyzacja, DVD, Barek, WC, uchylne siedzenia).
 • 2 noclegi w hotelu*** lub hotelu o podwyższonym standardzie, w Wiedniu lub oddalonym do 20 km od centrum Wiednia – pokoje 2 i 3 – osobowe z łazienkami.
 • 2 śniadania w formie „szwedzkiego stołu”.
 • 3 obiadokolacje w restauracjach, z czego jedna tradycyjna, wiedeńska na Grinzingu.
 • usługa przewodnika polskojęzycznego w trakcie zwiedzania Wiednia.
 • opieka wykwalifikowanego Pilota na całej trasie przejazdu.
 • bilety wstępów:
 • Morawski Kras – spływ łodziami podziemną rzeczką Punkvią połączony ze zwiedzaniem dna przepaści Macocha,
 • Katedra Św. Szczepana w Wiedniu,
 • Pałac Schonbrunn w Wiedniu (zwiedzanie z audioguidem) – trasa dłuższa.
 • Ubezpieczenie NNW, KL, bagaż - w wysokości min.10.000zł / osobę.
 • Realizacja programu.

 

Opublikowano: 08.03.2012

Skarżysko-Kamienna, dn. 08.03.2012 r.

 

 

Postępowanie Nr: PS.II.341/02/1/2012

 

 

 

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 19 jako Zamawiający w prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na „Zorganizowanie wycieczek na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej”, informuje, że w przedmiotowej sprawie wpłynęło zapytanie o treści:

 

„ Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zakwaterowania grupy w hotelu
o podwyższonym standardzie, ale o kategoryzacji hotelowej austriackiej 2* bądź bez oficjalnej kategoryzacji?”.

 

Zgodnie z art. 38, ust.1, pkt. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie.

Zamawiający dopuszcza zakwaterowanie grupy w hotelu *** lub hotelu
o podwyższonym standardzie.

Opublikowano 05.03.2012r.

Przetarg nieograniczony na zorganizowanie wycieczek na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Skarżysko-Kamienna: ZORGANIZOWANIE WYCIECZEK NA POTRZEBY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
Numer ogłoszenia: 66450 - 2012; data zamieszczenia: 05.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2525035 w. 41, 43, 2525045, faks 041 2525025.

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.mops.skarkam.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZORGANIZOWANIE WYCIECZEK NA POTRZEBY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wycieczki do Wiednia w dniach 08-10.06.2012 r., dla pracowników MOPS i ich uprawnionych członków rodzin finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2) Wycieczki 2-dniowej do Iwonicza Zdroju dla domowników Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy i uczestników zajęć klubowych organizowanych w ramach realizowanego projektu Nowe Szanse w MOPS, finansowanej ze środków przeznaczonych na bieżącą działalność DŚDS i realizację Programów Aktywności Lokalnej w/w projektu. 3) Pięć wycieczek 1-dniowych do Bałtowa dla uczestników projektu Nowe Szanse w MOPS i ich rodzin. Zadanie finansowane ze środków przeznaczonych na realizację projektu Nowe Szanse w MOPS..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.10.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz wykonanych usług związanych z organizacją wycieczek w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania dla przynajmniej 3 zakończonych wycieczek, w których uczestniczyło po min. 30 osób w każdej o sumarycznej wartości; dla zadania 1 -PLN, zadania2 PLN i zadania 3 - PLN. Do każdej pozycji wykazu musi być załączony dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia Do każdego zadania warunek należy spełnić oddzielnie. Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedno zadanie nie możne powoływać się na te same usługi.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie; zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie; zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta cenowa przygotowana zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku Nr 3 do SIWZ. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.skarkam.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest udostępniona na stronie internetowej www.mops.skarkam.pl. oraz w siedzibie Zamawiającego ( Sekretariat), adres pkt. 1 niniejszej specyfikacji..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 19, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nowe Szanse w MOPS.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wycieczka 3-dniowa do Wiednia..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wycieczki do Wiednia w dniach 08-10.06.2012 r., dla pracowników MOPS i ich uprawnionych członków rodzin finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.10.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.06.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wycieczka 2-dniowa do Iwonicza Zdroju..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wycieczki 2-dniowej do Iwonicza Zdroju dla domowników Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy i uczestników zajęć klubowych organizowanych w ramach realizowanego projektu Nowe Szanse w MOPS, finansowanej ze środków przeznaczonych na bieżącą działalność DŚDS i realizację Programów Aktywności Lokalnej w/w projektu..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.10.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 13.06.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pięć wycieczek 1-dniowych do Bałtowa.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pięć wycieczek 1-dniowych do Bałtowa dla uczestników projektu Nowe Szanse w MOPS i ich rodzin. Zadanie finansowane ze środków przeznaczonych na realizację projektu Nowe Szanse w MOPS..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.10.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - do pobrania

 

Opublikowano 03.01.2012r.

OGŁOSZENIE O WYNIKACH OTWARTGO NABORU PARTNERÓW

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej działając w oparciu o art. 28austawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.z 2009r., Nr 84 poz. 712 z późn. zm.), jako wnioskodawca (podmiot ubiegający się o dofinansowanie) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna w odniesieniu do wykonania pilotażowego wdrażania standardów usług w obszarze pracy socjalnej na rzecz rodzin z dziećmi oraz w obszarze pomocy osobom pozostającym bez pracy oraz przetestowania modelu realizacji usług o określonym standardzie w gminie.

Informuje o wynikach otwartego naboru Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu:
„Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”

Zadanie 2 – „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej

i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej”

 

W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, że w wyniku dokonanej oceny złożonych ofert, umowa partnerska zostanie zawarta z następującym podmiotem:

 

 1. 1. Oddział Miejski Towarzystwa Przyjaciół dzieci w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, 26-110 skarżysko-Kamienna

Wyżej wymieniony Podmiot spełnił wszystkie kryteria zawarte w ogłoszeniu
o naborze Partnerów.

Uzasadnienie:

Oferta Oddziału Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  w Skarżysku-Kamiennej wpłynęła jako jedyna oferta na przedmiotowe ogłoszenie. Oferta wskazanego podmiotu okazała się adekwatna do potrzeb realizacji projektu, a doświadczenie oferenta odpowiada w pełni potrzebom zakładanych działań,

 

Opublikowano 19.12.2011r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul Sikorskiego 19 -  informuje, że w dniu 16.12.2011 r. o godzinie 10:10 dokonano otwarcia ofert w postępowaniu nr  PS.III.341/4/02/2011 w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę gorących posiłków do domu klienta MOPS”. Badanie ofert zakończono w dniu 19.12.2011 r. o godzinie 10:00.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul Sikorskiego 19 -  informuje, że w dniu 16.12.2011 r. o godzinie 10:10 dokonano otwarcia ofert w postępowaniu nr  PS.III.341/4/02/2011 w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę gorących posiłków do domu klienta MOPS”. Badanie ofert zakończono w dniu 19.12.2011 r. o godzinie 10:00.

 

Informacja o wynikach do pobrania - pdf

 

Opublikowano 12.12.2011r.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej działając w oparciu o art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.
z 2009r., Nr 84 poz. 712 z późn. zm.), jako wnioskodawca (podmiot ubiegający się
o dofinansowanie) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna
w odniesieniu do wykonania pilotażowego wdrażania standardów usług w obszarze pracy socjalnej na rzecz rodzin z dziećmi oraz w obszarze pomocy osobom pozostającym bez pracy oraz przetestowania modelu realizacji usług o określonym standardzie w gminie.

 

Ogłoszenie do pobrania - pdf

 

Opublikowano 07.12.2011r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
DOSTAWA GORĄCYCH POSIŁKÓW DO DOMU KLIENTA MOPS
Numer ogłoszenia: 414490 - 2011; data zamieszczenia: 07.12.2011

Ogłoszenie do pobrania - pdf


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania - doc

 

Opublikowano 30.08.2011r.

OGŁOSZENIE

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

z dnia 30.08.2011 r.

Informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego.

 

Ogłoszenie do pobrania - pdf

Opublikowano 04.07.2011r.

INFORMACJA  O WYNIKACH

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19,
26-110 Skarżysko-Kamienna informuje, że w dniu 21.06.2011 r. o godz. 12:15 odbyło się otwarcie ofert w trybie przetargu nieograniczonego na „Organizację kursów w ramach projektu „Nowe Szanse w MOPS” współfinansowanego ze środków EFS”, Numer postępowania: PS.III.341/3/02/2011.Ocenę ofert zakończono w dniu 2011-07-04 r. o godz. 09:15.

Informacja - do pobrania

 

Opublikowano 14.06.2011r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

Organizacja kursów

w ramach realizacji projektu „Nowe Szanse w MOPS” współfinansowanego ze środków EFS

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zmianami – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Informacja - do pobrania

 

Opublikowano 13.06.2011r.

INFORMACJA O WYNIKACH

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul Sikorskiego 19 -  informuje, że w dniu 08.06.2011 r. o godzinie 12:10 dokonano otwarcia ofert w postępowaniu nr  PS.III.341/2/02/2011 w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę produktów spożywczych. Badanie ofert zakończono w dniu 10.06.2011 r. o godzinie 15:00

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm. - dalej ustawy) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

 

Informacja o wynikach - do pobrania

 

Opublikowano 08.06.2011r.

Numer ogłoszenia: 147710 - 2011; data zamieszczenia: 07.06.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - do pobrania

Informacja dla Wykonawców - do pobrania

Opublikowano 03.06.2011r.

 

Skarżysko-Kamienna: Organizacja kursów w ramach realizacji projektu Nowe Szanse w MOPS współfinansowanego ze środków EFS
Numer ogłoszenia: 141532 - 2011; data zamieszczenia: 03.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Ogłoszenie o zamówieniu - do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - do pobrania

 

Opublikowano 02.06.2011r.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 135170-2011 z dnia 2011-05-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skarżysko-Kamienna
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów wymienionych w załączniku nr 1a,1b do siedziby Zamawiającego przy ul. Sikorskiego 19 i stołówkę przy ul. Staffa 21 A To jes art. spożywczych i nabiału.
Termin składania ofert: 2011-06-08


Numer ogłoszenia: 139342 - 2011; data zamieszczenia: 01.06.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - do pobrania

INFORMACJA dla Wykonawców nr 1 - do pobrania

 

Opublikowano 31.05.2011r.

Skarżysko-Kamienna dn. 31.05.2011r.

 

INFORMACJA  O WYNIKACH

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul Sikorskiego 19 -  informuje, że w dniu 19.05.2011 r. o godzinie 12:10 dokonano otwarcia ofert w postępowaniu nr  PS.III.341/1/02/2011 w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę produktów spożywczych. Badanie ofert zakończono w dniu 25.05.2011 r. o godzinie 15:00

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm. - dalej ustawy) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły następujące oferty:

 

Zadanie Nr 1 – Artykuły spożywcze

 

Oferta Nr 12 - P.W. „MAT” – Marzena Tkaczuk, ul. Zgodna 4b, 27-200 Starachowice

za cenę brutto: 95.402,00 zł

 

 

Na podstawie art. 93, ust.1, pkt 4 – Zamawiający unieważnia postępowanie ze względu, że kwota oferty spełniającej warunki przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zadanie Nr 7 – Nabiał

 

 

Oferta Nr 12 - P.W. „MAT” – Marzena Tkaczuk, ul. Zgodna 4b, 27-200 Starachowice
za cenę brutto56.910,00 zł

 

 

Na podstawie art. 93, ust.1, pkt 4 – Zamawiający unieważnia postępowanie ze względu, że kwota oferty spełniającej warunki przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

Opublikowano 31.05.2011r.

DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH
Numer ogłoszenia: 135170 - 2011; data zamieszczenia: 31.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2525035 w. 41, 43, 2525045, faks 041 2525025.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów wymienionych w załączniku nr 1a,1b do siedziby Zamawiającego przy ul. Sikorskiego 19 i stołówkę przy ul. Staffa 21 A To jes art. spożywczych i nabiału..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-5, 15.55.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

Do oferty cenowej należy dołączyć szczegółową charakterystykę oferowanego przedmiotu zamówienia, która będzie zawierała nazwę przedmiotu zamówienia oraz nazwę producenta, cenę jednostkową brutto i wartość brutto

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w celu potwierdzenia umocowania osób do udzielenia pełnomocnictwa lub składania oświadczeń woli

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się zmianę asortymentu na równoważny jeżeli na rynku wystąpi niedostępność zaoferowanego asortymentu bez możliwości zmiany ceny

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.skarkam.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kamiennej ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko - Kamienna pokój nr 1 (sekretariat).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.06.2011 godzina 12:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kamiennej ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko - Kamienna pokój nr 1 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Artykuły spożywcze.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy Artykułów spożywczych.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Nabiał.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy Nabiału.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - do pobrania

 

Opublikowano 31.05.2011r.

Skarżysko-Kamienna, dn. 31.05.2011 r

Egz.nr ...

INFORMACJA  O WYNIKACH

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul Sikorskiego 19 -  informuje, że w dniu 19.05.2011 r. o godzinie 12:10 dokonano otwarcia ofert w postępowaniu nr  PS.III.341/1/02/2011 w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę produktów spożywczych. Badanie ofert zakończono w dniu 25.05.2011 r. o godzinie 15:00

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowienia art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. - dalej ustawy) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dokonano;

 

Zadanie Nr 8 – Jaja

 

 

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 8 ustawy:

NUMER

OFERTY

 

WYKONAWCA

POWÓD ODRZUCENIA

 

 

15

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LEFADAR”, ul. Limanowskiego 39, 26-110 Skarżysko-Kamienna

 

 

Złożone Oświadczenie woli i umocowanie do składania oświadczenia woli, obarczone jest wadą, gdyż stwierdzono brak podpisu osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

 

 

 

 

Opublikowano 13.05.2011r.

Skarżysko-Kamienna, dn. 13.05.2011 r.

 

 

 

Zamawiający:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

ul. Sikorskiego 19

26-110 Skarżysko-Kamienna

tel. (0-41) 25-25-035; fax (0-41) 25-25-025

REGON 290507889

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

Dostawę produktów spożywczych

 

Nr postępowania: PS.III.341/1/02/2011

 

 

 

INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI SIWZ

 

 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w podanym wzorcu Załącznika nr 1a do SIWZ, Zadanie Nr 1 – Artykuły spożywcze
o brakującą pozycję:

 

38. Pieprz prawdziwy mielony 15 g – 1500 szt.

Opublikowano 10.05.2011r.

Skarżysko-Kamienna: DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH
Numer ogłoszenia: 106114 - 2011; data zamieszczenia: 10.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2525035 w. 41, 43, 2525045, faks 041 2525025.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów wymienionych w załączniku nr 1a,1b,1c,1d, 1e, 1f, 1g, 1h, do siedziby Zamawiającego przy ul. Sikorskiego 19 i stołówkę przy ul. Staffa 21 A natomiast artykuły wymienione w załączniku 1i do Klubu Integracji Społecznej przy ul. Sikorskiego 10 i do siedziby Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Zielnej 12.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.10.00.00-9, 03.20.00.00-3, 15.55.00.00-8, 15.81.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w celu potwierdzenia umocowania osób do udzielenia pełnomocnictwa lub składania oświadczeń woli

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się zmianę asortymentu na równoważny jeżeli na runku wystąpi niedostępność zaoferowanego asortymentu bez możliwości zmiany ceny 20.3. Zamawiający dopuszcza waloryzację zaoferowanej ceny tylko na dostawę mięsa, drobiu i wędlin - waloryzacja cen będzie następowała jeżeli cena artykułu wzrośnie o ponad 5 % zaoferowanej ceny jednostkowej artykułu waloryzowanego w oparciu o średnią cenę z dwóch hurtowni oferujących mięso, drób i wędliny. Dobór hurtowni następuje przez wskazanie jednej przez wykonawcę drugą wskazuje zamawiający. 20.4. Zamawiający przewiduje waloryzację zaoferowanej ceny na dostawę warzyw i owoców - waloryzacja cen jednostkowych będzie następowała jeżeli cena warzywa lub owocu wzrośnie o ponad 5 % zaoferowanej ceny artykułu waloryzowanego w oparciu o aktualną cenę z giełdy owocowo-warzywnej w Rzeszowie lub Warszawie Bronisze.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.skarkam.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kamiennej ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko - Kamienna- sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.05.2011 godzina 12:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kamiennej ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko - Kamienna - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie 9 jest realizowane w ramach projektu systemowego Nowe Szanse w MOPS.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Artykuły spożywcze.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa art. z grupy ogólnospożywczych.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Mięso, wędliny.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: sukcesywna dostawa mięsa, wędlin z wieprzowiny i wołowiny.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Drób.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: sukcesywne dostawy mięsa drobiowego.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Warzywa i owoce.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 6.sukcesywne dostawy produktów wymienionych w tytule zadania.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.20.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Mrożonki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: sukcesywne dostawy produktów wymienionych w tytule zadania.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pieczywo.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: sukcesywne dostawy produktów wymienionych w tytule zadania.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Nabiał.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: sukcesywne dostawy produktów wymienionych w tytule zadania.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.55.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Jajka.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: sukcesywne dostawy produktów wymienionych w tytule zadania.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Artykuły na potrzeby projektu Nowe Szanse w MOPS.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: sukcesywne dostawy produktów wymienionych w załączniku nr 9 do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - do pobrania

PS.III.341/01/10/2013

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku - Kamiennej, ul Sikorskiego 19 - informuje, że w dniu 15.11.2013 r. o godzinie 10:00, dokonano otwarcia ofert w postępowaniu Nr: PS.III.341/01/10/2013 na „Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Zielnej 12 w Skarżysku – Kamiennej” Postepowanie o udzielenie zamówienia prowadzone było na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 Euro obowiązującym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wpłynęło 9 ofert:

1. „KLIMAWENTECH”, 25-756 Kielce, ul. Barytowa 2/13.

2. „KLIMAT” – Agnieszka Domagalska, Adam Domagalski, 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 33 A.

3. „KLIMASKO” – Robert Szmit, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Legionów 52.

4. „JCklima” – Jacek Cukrowski, 26-200 Końskie, ul. Polna 13A/9.

5. „CLIMAX - Paweł Kwiatkowski, 25-225 Kielce, ul. Gen. Grota-Roweckiego 10.

6. „BIUREX”, 25-528 Kielce, ul. Zagnańska 84.

7. PPHU „EMATEK” – Marcin Wróbel, 26-600 Radom, ul. Chrobrego 48/57.

8. „MPM – KLIM” – Maciej Wojciechowski, Łódź, ul. Bednarskiego 40/10.

9. Agencja Zarządzania Nieruchomościami, Krzysztof Kaleta, Kielce, ul. Paderewskiego 11/ok. 10.

 

Spośród otrzymanych ofert, Zamawiający jako najkorzystniejsza wybrał ofertę firmy:

Agencja Zarządzania Nieruchomościami, Krzysztof Kaleta, Kielce, ul. Paderewskiego 11/ok. 10.

W/w Wykonawca, jako jedyny zaoferował klimatyzację wymaganą przez Zamawiającego.

Umowa z w/w Wykonawcą zostanie podpisana w dniu: 18.11.2013 r.

 

 

Kierownik Zamawiającego

Dyrektor MOPS – Bożena Bętkowska