Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Skarżysku-Kamiennej

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Klub Integracji Społecznej

Klub Senior +

Środowiskowy Dom Samopomocy

Dział Usług Specjalistycznych

Dla niepełnosprawnych

Model pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kam. (MOPS) oddzielenia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych

 

Pobierz

 

_______________________________________________________________________

INFORMACJA O NABORZE

Lista osób zakwalifikowanych dot. nabór na stanowisko pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

 

w ramach zatrudnienia w projekcie pn.: "Skuteczna pomoc sukcesem nowej struktury organizacyjnej MOPS w Skarżysku-Kamiennej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Lista osób zakwalifikowanych - do pobrania (pdf)

 

 

 


 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Skarżysku-Kamiennej

 

ogłasza nabór na 3 wolne etaty na stanowisko pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, w związku z realizacją projektu pn.: "Skuteczna pomoc sukcesem nowej struktury organizacyjnej MOPS w Skarżysku-Kamiennej"

 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Ogłoszenie o naborze do pobrania (pdf)

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej rozpoczął realizację projektu pn. „Skuteczna pomoc sukcesem nowej struktury organizacyjnej MOPS w Skarżysku – Kamiennej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Czas realizacji projektu: IV/2018 – III/2019. Całkowita wartość projektu: 290 153,68zł – w tym dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 244 541,52 zł.

 

 

Głównym celem projektu jest efektywne wykorzystanie zasobów i potencjału MOPS w Skarżysku – Kamiennej w celu poprawy jakości pracy i realizowanych usług na rzecz klientów. W rezultacie nastąpi oddzielenie realizacji zadań administracyjnych od pracy socjalnej i usług, co znajdzie odzwierciedlenie w nowej strukturze organizacyjnej MOPS.

 

 

Dzięki unijnemu dofinansowaniu, w ramach projektu m.in. możliwe będzie zatrudnienie trzech pracowników socjalnych, którzy wzmocnią kadrę MOPS w związku z wdrożeniem nowych rozwiązań organizacyjnych oraz doposażenie stanowisk pracy w niezbędny sprzęt komputerowy i meble biurowe.

 

 

Zostanie również zatrudniony mediator, który w sposób neutralny i bezstronny będzie wspierał rodziny w sytuacjach wymagających rozwiązania różnorodnych sporów/konfliktów.

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z bezpłatnego wsparcia mediatora prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

w Skarżysku – Kamiennej

 

ul. Sikorskiego 19

 

tel. (41) 25 29 148 

 

 

 

Godziny pracy MOPS:

 

poniedziałek :      8.00 – 16.00

 

wtorek – piątek:  7.30 – 15.30