Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Skarżysku-Kamiennej

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Klub Integracji Społecznej

Klub Senior +

Środowiskowy Dom Samopomocy

Dział Usług Specjalistycznych

Dla niepełnosprawnych

 

Zbiory danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

 

 

 

1. Pracownicy MOPS - zbiór nr 1

2. Pomoc społeczna - zbiór nr 2

3. Podopieczni usług opiekuńczych - zbiór nr 3

4. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zbiór nr 4

5. Beneficjenci projektów MOPS ("Skuteczna pomoc sukcesem nowej struktury organizacyjnej MOPS w Skarżysku-Kamiennej") - zbiór nr 5  zbiór danych osobowych wykreślony z dniem 31 marca 2019 r. (powód: zakończenie projektu)

6. Zaświadczenia - zbiór nr 6

7. Członkowie Klubu Senior + zbiór nr 7

8. Monitoring wizyjny - zbiór nr 8

9. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zbiór nr 9

10. Rejestr ofiar i sprawców przemocy - zbiór nr 10

11. Kontrahenci MOPS - zbiór nr 11

12. Archiwum zakładowe - zbiór nr 12

13. Korespondencja dostarczana za pośrednictwem osób upoważnionych - zbiór nr 13

14. Ubezpieczenia dobrowolne - zbiór nr 14

15. Kasa zapomogowo-pożyczkowa - zbiór nr 15

16. Piecza zastępcza - zbiór nr 16

17. Uczestnicy DŚDS - zbiór nr 17 wykreślony z dniem 31.12.2019 r.

18. Dziennik korespondencyjny - zbiór nr 18

19. Klub Integracji Społecznej - zbiór nr 19

20. Usługi opiekuńcze - zbiór nr 20

21. Asysta rodziny - zbiór nr 21

22. Świadczeniobiorcy Świadczeń Rodzinnych - zbiór nr 22

23. Specjalistyczne usługi opiekuńcze -zbiór nr 23

24. Prace społeczno-użyteczne - zbiór nr 24

25. Ewidencja Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej - zbiór nr 25 

26. Opiekun prawny – zbiór nr 26

27. Domy Pomocy Społecznej – zbiór nr 27

28. Szkolenia– zbiór nr 28 

29. Zaświadczenia lekarskie – zbiór nr 29

30. Kandydaci do pracy w MOPS –zbiór nr 30

31. Zamówienia publiczne – zbiór nr 31

32. Księgowość – zbiór nr 32

33. Księgowość-płace zbiór nr 33

34. Księgowość-wydatki zbiór nr 34

35. Księgowość-dochody zbiór nr 35

36. Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne - zbiór nr 36

37. Listy wypłat – zbiór nr 37

38. Skargi i wnioski – zbiór nr 38

39. Projekt "Skutecznie przeciw przemocy" - zbiór nr 39 wykreślony z dniem 31.12.2019r. (powód: zakończenie projektu)

40. Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - zbiór nr 40 (wpisany do rejestru zbiorów danych osobowych od 03.06.2019 r.)

41. Projekt "Kreatywnie i Skutecznie" - zbiór nr 41 (wpisany do rejestru zbiorów danych osobowych od 03.06.2019 r.)

42.  Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - zbiór danych nr 42 (wpisany do rejestru zbiorów danych osobowych od 30.12.2019 r.)