Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Skarżysku-Kamiennej

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Klub Integracji Społecznej

Klub Senior +

Środowiskowy Dom Samopomocy

Dział Usług Specjalistycznych

Dla niepełnosprawnych

 

 

 

WAŻNE

 

Osoby składające CV w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, mogą w swoich dokumentach aplikacyjnych umieścić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

 

Treść zgody:

 

"Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19".