Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Aktualności

Informacja

Informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWŚ ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2021 r. z zakresu ekonomii społecznej.

Termin składania ofert upływa 29.03.2021 r.

Wszystkie niezbędne informacje i formularze konkursowe znajdziecie Państwo na naszej stronie:

http://www.es.umws.pl/aktualnosci/item/292-ruszyl-pierwszy-otwarty-konkurs-ofert-na-wspieranie-realizacji-zadania-publicznego-w-2021-r-z-zakresu-ekonomii-spolecznej-organizowany-przez-rops-umws

oraz pod numerami telefonów: 41 342 11 80, 342 11 40

 

Informacja program ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021

Tekst do odczytania dla osób niedowidzących/niewidomych

Na samej górze po środku umieszczone jest logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Poniżej znajduje się następująca treść:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej realizuje Program ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program zapewnia usługę asystenta, mającą na celu pomoc:

  • dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, poprzez skorzystanie z usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Informacja

W związku z art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2020 poz.1062), informujemy, iż w indywidualnym przypadku, jeżeli podmiot publiczny nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art.6 pkt 1 i 3, podmiot ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.

W przypadku, gdy klient potrzebuje dostępu alternatywnego od asystenta/ koordynatora w działach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sikorskiego 19, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem: 41 25 29 111 lub mailowy: sylwia@mops.skarkam.pl

Wówczas wyznaczony zostanie termin, godzina obsługi oraz pracownik prowadzący sprawę.

Dostęp alternatywny polega w szczególności na:

1)Zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub

2)Zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, lub

3)Wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej informuje o nowych naborach na wolne stanowiska urzędnicze. Więcej informacji na temat ofert znajduje się w zakładce praca.

Program ,,Wspieraj Seniora” na rok 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podjęło  decyzję o przedłużeniu realizacji na okres 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. programu „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów.

Program zapewnia wsparcie świadczone osobom powyżej 70go roku życia, którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia Covid-19, w formie usług, a w szczególności dostarczenie zakupów obejmujące artykuły pierwszej potrzeby (artykuły spożywcze, środki higieny osobistej), drobne sprawy urzędowe, wyprowadzanie zwierząt. Koszty zakupów pokrywa senior.

Senior, który zdecyduje się pozostać w domu dzwoni na ogólnopolską infolinię pod numer 22 505 11 11 z prośbą o pomoc. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże prośbę do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania seniora, ośrodka pomocy społecznej w danej gminie. Pracownik ośrodka pomocy społecznej skontaktuje się telefonicznie z seniorem ustalając zakres usługi wsparcia.

Seniorzy zainteresowani udziałem w Programie mogą uzyskać pomoc i informacje bezpośrednio w tutejszym Ośrodku lub pod nr telefonu:

                                                                                              Tel. 41 25 29 143

                                                                                                    690 959 642

                                                                                                   w godzinach:

                                                                                  poniedziałek :      8.00 – 16.00

                                                                                  wtorek – piątek:  7.30 – 15.30 

 

Informacja

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego „500+” na nowy okres świadczeniowy można składać od dnia 1 lutego 2021r. drogą elektroniczną (za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia, przez bankowość elektroniczną oraz portal PUE ZUS), natomiast drogą tradycyjną (papierowo w urzędzie lub za pośrednictwem poczty) od dnia 1 kwietnia 2021r.
Prawo do świadczenia wychowawczego tzw. 500+ w 2021r. będzie ustalane na czas od dnia 1 czerwca 2021r. do dnia 31 maja 2022r.

TERMIN ZŁOŻENIA

WNIOSKU

TERMIN WYPŁATY

 

1 luty 2021r. – 30 kwiecień 2021r.

 

 

do dnia 30 czerwiec 2021r.

 

1 maj 2021r. – 31 maj 2021r.

 

 

do dnia 31 lipiec 2021r.

 

1 czerwiec 2021r.-30 czerwiec 2021r.

 

 

do dnia 31 sierpień 2021r.

 

1 lipiec 2021r. – 31 lipiec 2021r.

 

 

do dnia 30 wrzesień 2021r.

 

1 sierpień 2021r. – 31 sierpień 2021r.

 

 

do dnia 31 października 2021r.

Dla nowo urodzonych dzieci wnioski można składać w ciągu 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka, a wówczas 500+ zostanie ustalone od miesiąca urodzenia się dziecka.