Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej informuje, że do grudnia 2022 będzie realizować Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 w ramach środków Funduszu Solidarnościowego. Realizowany przez MOPS Program skierowany jest do mieszkańców gminy Skarżyska-Kamiennej.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, które wymagają stałej opieki i pielęgnacji (7 i 8 punkt orzeczenia o niepełnosprawności)
  2. osobami posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

Wsparcie w ramach „Opieki wytchnieniowej” finansowane jest w całości z Funduszu Solidarnościowego, uczestnicy Programu nie ponoszą żadnych kosztów.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 19 w godzinach:

poniedziałek :      8.00 – 16.00

wtorek – piątek:  7.30 – 15.30

Tel. 41 25 29 143

690 959 642

Więcej informacji na stronie: http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1300,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

Strona główna

Aktualności

Zamówienia publiczne