Informacja w sprawie dodatku osłonowego – wersja PDF

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego – wersja PDF

Klauzula informacyjna do dodatku osłonowego – wersja PDF