Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Plan zamówień publicznych

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024

Aktualizacja planu zamówień publicznych na rok 2023

Plan zamówień publicznych na rok 2023

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

 

 

  

Aktualizacja planu zamówień publicznych na rok 2021

Plan zamówień publicznych na rok 2021
Plan zamówień publicznych na rok 2020


Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej przewiduje przeprowadzić w 2020 r , sporządzony zgodnie z art.13a ustawy Pzp

  • (Dz.U. z 2018 r.poz.1986 ze zm. )
Lp.Przedmiot zamówienia

Rodzaj

zamówienia

Przewidywany tryb lub inna proceduraOrientacyjna wartość zamówieniaPrzewidywany termin wszczęcia postępowania
    1.Zakup produktów spożywczych na potrzeby stołówek MOPSDostawyTryb przetargu nieograniczonego art.39 ustawy Pzp

250.000,00 zł

58.557,60 euro

Maj 2020 r

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej przewiduje przeprowadzić w 2019 r , sporządzony zgodnie z art.13a ustawy Pzp

  • (Dz.U. z 2018 r.poz.1986 ze zm. ) 
Lp.Przedmiot zamówienia

Rodzaj

zamówienia

Przewidywany tryb lub inna proceduraOrientacyjna wartość zamówieniaPrzewidywany termin wszczęcia postępowania
    1.Zakup produktów spożywczych na potrzeby stołówek MOPSDostawyTryb przetargu nieograniczonego art.39 ustawy Pzp

253 646,00 zł

58 827,38 euro

Maj 2019 r

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej przewiduje przeprowadzić w 2018 r , sporządzony zgodnie z art.13a ustawy Pzp

  • (Dz.U. z 2017 r.poz.1579 ze zm. )
Lp.Przedmiot zamówienia

Rodzaj

zamówienia

Przewidywany tryb lub inna proceduraOrientacyjna wartość zamówieniaPrzewidywany termin wszczęcia postępowania
    1.Zakup produktów spożywczych na potrzeby stołówek MOPSDostawyTryb przetargu nieograniczonego art.39 ustawy Pzp

300 000,00 zł

69 578,12 euro

Maj 2018 r

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej przewiduje przeprowadzić w 2017 r , sporządzony zgodnie z art.13a ustawy Pzp (Dz.U. z 2015 r.poz.2164)

Lp.Przedmiot zamówienia

Rodzaj

zamówienia

Przewidywany tryb lub inna proceduraOrientacyjna wartość zamówieniaPrzewidywany termin wszczęcia postępowania
    1.Zakup produktów spożywczych na potrzeby stołówek MOPSDostawyTryb przetargu nieograniczonego art.39 ustawy Pzp

360 893,00 zł

86 443,51 euro

Maj 2017 r
  • Plan Zamówień publicznych na 2016 rok.
Lp.Zamówienia do 30.000 EuroZamówienia powyżej
30.000 Euro
1.Artykuły biurowe, piśmiennicze i papiernicze. (rozeznanie cenowe)Dostawa artykułów spożywczych do MOPS z podziałem na zadania (przetarg nieograniczony) w miesiącu V 2016 roku.
2.Środki czystości.  (rozeznanie cenowe)Dostawa gorących posiłków do domu klienta MOPS (przetarg nieograniczony) w miesiącu XII 2016 roku.
3.Druki.  (bez procedury) 
4.Sprzęt komputerowy.
(rozeznanie cenowe)
 
5.Tonery. (rozeznanie cenowe) 
8.Wycieczki.
( rozeznanie cenowe )
 
9.Zakup mebli na potrzeby MOPS.
(bez procedury)