Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Zamówienia publiczne

Aktualności

Informacja o wyborze oferty

Postępowanie: PS.I.271.8.2021

„Usługa Treningu zastępowania agresji w ramach projektu Kreatywnie i Skutecznie”

Informacja o otwarciu ofert

Postępowanie: PS.I.271.8.2021

„Usługa Treningu zastępowania agresji w ramach projektu Kreatywnie i Skutecznie”

Zaproszenie do składania ofert

Informacja o wyborze oferty

Do postępowania: PS.271.13.2020

„Kurs prawa jazdy w projekcie – Kreatywnie i Skutecznie”

 

Informacja o otwarciu ofert

Numer postępowania PS.271.13.2020

„Kurs prawa jazdy w projekcie – Kreatywnie i Skutecznie”

 

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe w procedurze wyboru Oferenta
na „Kurs prawa jazdy w projekcie  – Kreatywnie i Skutecznie”
„Postępowanie nr PS.271.13.2020”

Informacja o udzieleniu zamówienia

Przygotowywanie i wydawanie oraz dowóz gorących posiłków w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” dla beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej od dnia 02.01.2021 do dnia 01.01.2022

Informacja

Sprostowanie do postępowania Nr: PS.271.7.2020