Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Zamówienia publiczne

Aktualności

Zaproszenie do składania ofert do postępowania nr PS.I.271.5.2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej  ul. Sikorskiego 19, zaprasza do złożenia oferty na „Dostawę „opasek bezpieczeństwa” wraz z obsługą systemu „opieka na odległość” dla uprawnionych mieszkańców Skarżyska-Kamiennej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022”.

,,Kurs kwalifikacji: Kierowca-operator wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych dla 1 Uczestnika Projektu Kreatywnie i Skutecznie posiadającego status osoby biernej zawodowo”

Informacja do postępowania nr PS.I.271.4.2022 (wersja SKAN)

Zapytanie ofertowe (wersja WORD)

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (wersja WORD)

Załącznik nr 2 – Umowa (wersja WORD)

Załącznik nr 3 i nr 4 – Oferta cenowa (wersja WORD)

Załącznik nr 5 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (wersja WORD)

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej na rzecz uprawnionych mieszkańców Skarżyska – Kamiennej w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

Informacja o wyborze oferty z dnia 14.02.2022 r. (wersja PDF)

Informacja z otwarcia i oceny ofert z dnia 07.02.2022 r. (wersja SKAN)

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania z dnia 07.02.2022 r. (wersja SKAN)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (wersja WORD)

Załącznik nr 2- Umowa (wersja WORD)

Załącznik nr 3 – Brak podstaw do wykluczenia (wersja WORD)

Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia (wersja WORD)

Załącznik nr 5 – Oświadczenie wykonawców (wersja WORD)

Załącznik nr 6 – Wykaz usług (wersja WORD)

Załącznik nr 7 – Wykaz osób (wersja WORD)

Załącznik nr 8- OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI  BĄDŹ PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ (wersja WORD)

Załącznik nr 9 – Aktualizacja (wersja WORD)

Załącznik nr 10 – Udostępnienie zasobów (wersja WORD)

Załącznik nr 11 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (wersja WORD)

Załącznik nr 12 – Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 (wersja WORD)

Ogłoszenie SWZ (wersja WORD)

Ogłoszenie BZP (wersja PDF)

„Kurs kwalifikacji: Kierowca-operator wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych dla 3 Uczestników Projektu Kreatywnie i Skutecznie posiadających status osób biernych zawodowo”. Postępowanie: PS.I.271.2.2022

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (wersja WORD)

Załącznik nr 2 – Umowa (wersja WORD)

Załącznik nr 3 i nr 4 – Oferta cenowa (wersja WORD)

Załącznik nr 5 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (wersja WORD)

Zapytanie ofertowe – wersja WORD

Ogłoszenie o zamówieniu usługi: Przygotowywanie i wydawanie oraz dowóz gorących posiłków w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” dla beneficjentów MOPS w Skarżysku-Kamiennej od 02.01.2022 r. do 01.01.2023 r.

Informacja z oceny ofert i wyborze oferty (wersja SKAN) z 01.12.2021 r.

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (wersja SKAN) z 30.11.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu (wersja PDF)

Ogłoszenie o zamówieniu SWZ (wersja WORD)

Załączniki (wersja WORD)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania:

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na:

Świadczenie usług schronienia w 2022 r. dla osób bezdomnych z terenu gminy Skarżysko – Kamienna

 

Informacja z otwarcia ofert i wyboru oferty (wersja SKAN)

Zapytanie ofertowe – (wersja WORD)

Załącznik Nr 1 – Druk oferty cenowej (wersja WORD)

Załącznik Nr 2 – Wzór umowy (wersja WORD)

Załącznik Nr 3 – Umowa RODO (wersja WORD)