Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Zamówienia publiczne

Aktualności

Informacja o wyborze oferty

Do postępowania: PS.271.13.2020

„Kurs prawa jazdy w projekcie – Kreatywnie i Skutecznie”

 

Informacja o otwarciu ofert

Numer postępowania PS.271.13.2020

„Kurs prawa jazdy w projekcie – Kreatywnie i Skutecznie”

 

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe w procedurze wyboru Oferenta
na „Kurs prawa jazdy w projekcie  – Kreatywnie i Skutecznie”
„Postępowanie nr PS.271.13.2020”

Informacja o udzieleniu zamówienia

Przygotowywanie i wydawanie oraz dowóz gorących posiłków w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” dla beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej od dnia 02.01.2021 do dnia 01.01.2022

Informacja

Sprostowanie do postępowania Nr: PS.271.7.2020

 

 

Informacja o udzieleniu zamówienia

Świadczenie usług schronienia w 2021r. dla osób bezdomnych z terenu gminy Skarżysko-Kamienna

Informacja o wyborze oferty

Postępowanie Nr: PS.271.7.2020                        

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, informuje, że w postępowaniu na: „Świadczenie usług schronienia w 2021r dla osób bezdomnych z terenu gminy Skarżysko – Kamienna” o numerze PS.271.7.2020 do momentu upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta:

  1. Akademia Innowacji Społecznych, Bieganów 72A gmina Jaktorów, 96-316 Międzyborów, która złożyła ofertę na kwotę:

Zadanie 1 – 47 500,00 zł

Zadanie 2 – 47 500,00 zł

W wyniku prowadzonego postępowania Zamawiający wybrał do realizacji ofertę Nr 1 firmy Akademia Innowacji Społecznych, Bieganów 72A gmina Jaktorów, 96-316 Międzyborów. Oferta spełnia wymogi opisane w Zapytaniu ofertowym, gwarantuje wykonanie usługi w terminie oraz zawiera cenę mieszczącą się w kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej.

Informacja uzupełniająca z otwarcia ofert

Postępowanie Nr: PS.271.7.2020                        

Informacja uzupełniająca z otwarcia ofert

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, informuje, że w postępowaniu na: „Świadczenie usług schronienia w 2021 r. dla osób bezdomnych z terenu gminy Skarżysko – Kamienna” o numerze PS.271.7.2020 do momentu upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta spełniająca wymogi formalne:

  1. Akademia Innowacji Społecznych, Bieganów 72A gmina Jaktorów, 96-316 Międzyborów, która złożyła ofertę na kwotę:

Zadanie 1 – 47 500,00 zł

Zadanie 2 – 47 500,00 zł.

Jednocześnie informujemy, iż warunkiem udziału w postępowaniu było złożenie oferty w zamkniętej kopercie z informacją: „Świadczenie usług schronienia w 2021 r. dla osób bezdomnych z terenu Gminy Skarżysko – Kamienna” na adres Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sikorskiego 19 do godz. 11:00 dnia 02.12.2020 r.          

 Z uwagi na panujący na terenie Polski stan epidemiczny wywołany rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 pozostała korespondencja wpływająca do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej kierowana jest na 48 godzinną kwarantannę, za wyjątkiem spraw pilnych bądź opatrzonych  szczegółową klauzulą informacyjną.

Dnia 04.12.2020 r. po otworzeniu dokumentów oraz korespondencji poddanej kwarantannie z datą wpływu 02.12.2020 r., wyjęta została przesyłka od Stowarzyszenia MONAR Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Komórkach, która nie była oznaczona jako oferta cenowa. W ocenie pracownika przyjmującego korespondencję dnia 02.12.2020 r.  w/w przesyłka nie miała przesłanek do wykluczenia jej z umieszczenia w kwarantannie.

Po analizie zaistniałej sytuacji oraz dokumentów zawierających ofertę cenową na w/w postępowanie Komisja Przetargowa stwierdziła nieprawidłowości, które kwalifikują ofertę do odrzucenia ze względu na nie spełnienie warunków formalnych zawartych w Zapytaniu ofertowym.