Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Strona główna

Tłumacz języka migowego

Aktualności

Standardy Ochrony Małoletnich w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

Zarządzenie nr 17/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej
w sprawie wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

Standardy Ochrony Małoletnich w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

Zaproszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej zaprasza osoby zainteresowane do udziału w spotkaniach GRUPA WSPARCIA dla kobiet.

Spotkania będą odbywać się 2 razy w miesiącu w czwartki w godzinach 15:30 – 18:00 w Klubie Integracji Społecznej ul. Sikorskiego 10.

Najważniejszą ideą powstania grupy wsparcia przy tutejszym Ośrodku jest stworzenie dla kobiet bezpiecznej przestrzeni gdzie będą mogły podzielić się swoimi problemami oraz znaleźć rozwiązanie trudnej sytuacji. Do dyspozycji osób zainteresowanych w trakcie spotkań będzie pracownik socjalny oraz mediator.

Najbliższe spotkania odbędą się 11 i 25 kwietnia 2024 r.
Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

zgoda-przetwarzanie-danych

Blue Day – Niebieski Marsz

Już po raz trzynasty był obchodzony Światowy Dzień Świadomości i Wiedzy na temat Autyzmu, zorganizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Skarżysku-Kamiennej wraz ze Stowarzyszeniem „PRAXIS”.

4 kwietnia br. ulicami Skarżyska-Kamiennej przeszedł Niebieski Marsz, którego uczestnicy solidaryzowali się z osobami ze spektrum autyzmu.

Uczestnikami marszu byli również dyrektorzy i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej wraz z kadrą kierowniczą.

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej przypomina, iż termin składania  wniosków o dodatek osłonowy przypada na dzień 30.04.2024 r.

Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego należy złożyć na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Informujemy, iż sprawy dotyczące dodatku osłonowego w tutejszym Ośrodku kierujemy do:

 – Dział Dodatków Mieszkaniowych, ul. Sikorskiego 19, pokój nr 07 tel. : 41 25 29 147, 41 25 29 149, 

– Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, ul. Prusa 3A tel. :  41 25 29 122, 41 25 29 120.