Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Strona główna

Tłumacz języka migowego

Aktualności

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 11.10.2021 r. ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
  – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

Osoby zainteresowane udziałem w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 19 w terminie do dnia 20.10.2021 r. w godzinach:

poniedziałek :      8.00 – 16.00

wtorek – piątek:  7.30 – 15.30

Tel. 41 25 29 143

690 959 642

 

Email: sekretariat@mops.skarkam.pl

kadry@mops.skarkam.pl

 

Więcej informacji na stronie: http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1300,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 11.10.2021 r. ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

 

Osoby zainteresowane udziałem w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 19 w terminie do dnia 20.10.2021 r. w godzinach:

poniedziałek :      8.00 – 16.00

wtorek – piątek:  7.30 – 15.30

Tel. 41 25 29 143

690 959 642

Email: sekretariat@mops.skarkam.pl

kadry@mops.skarkam.pl

 

Konkurs na spot zachęcający do szczepień przeciw COVID-19

plakat na konkurs 2

Tekst do odczytania dla osób niedowidzących/niewidomych

Na samej górze po lewej stronie umieszczone jest logo Wojewody Świętokrzyskiego oraz #szczepimysię

Poniżej znajduje się następująca treść:

Świętokrzyskie się szczepi!!! Świętokrzyskie wygrywa!!! Konkurs na spot zachęcający do szczepień przeciw COVID-19

Nagraj i opublikuj spot, prześlij materiały, wygraj. Konkurs dla wszystkich mieszkańców świętokrzyskiego!!! 

 • IV kategorie konkursowe,
 • nagrody finansowe: tygodniowe i główne

 

Regulamin konkursu:

 • na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 • na portalu facebook Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

Zgłoszenia od 20.09.2021 r. do 26.11.2021 r. (lub do wyczerpania środków finansowych)

Marsz Różowej Wstążeczki

Skarżyski Marsz Różowej Wstążeczki organizowany jest od 2010 roku. Jego ideą jest promowanie badań profilaktycznych i zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat nowotworu piersi. Zachęcanie kobiet
do regularnych badań, popularyzowanie wiedzy o raku piersi oraz okazywanie wsparcia w walce z chorobami nowotworowymi to zasadnicze cele, które mają  uświadomić wagę problemu. W tym roku przypada XII edycja Marszu Różowej Wstążeczki w Skarżysku. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną forma prowadzonych działań, podobnie jak w ubiegłym roku, została zmieniona.

Organizatorzy ogłosili konkurs plastyczny dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu skarżyskiego pt. „Niech każda kobieta będzie zawsze piękna i zdrowa
dla tych, których kocha”.
Rozstrzygnięcie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie 24 września 2021 o godz. 10.00
na Sali „Patio” w MCK.

Tego dnia w godzinach wieczornych budynek Miejskiego Centrum Kultury zostanie podświetlony na różowo
na znak solidarności z osobami zmagającymi się z nowotworem piersi.

Ponadto w Miejskim Centrum Kultury 24 września zostanie zorganizowana wystawa prac konkursowych a także kącik informacyjny z materiałami oświatowo-zdrowotnymi dotyczącymi profilaktyki chorób nowotworowych.

 

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem wśród kobiet a wczesna diagnostyka
i odpowiednie leczenie gwarantują całkowite wyleczenie. Dlatego ważne jest, aby kobiety pamiętały o poddawaniu się badaniom przesiewowym i wykonywały regularnie mammografię, która dla pań między 50 a 69 rokiem życia
jest bezpłatna raz na 2 lata.

Organizatorzy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamiennej, Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej, Skarżyski Klub Amazonek, Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej, Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Chcieć znaczy móc”, Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej
oraz Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej

Informacja

Informujemy, iż z dniem 05.08.2021 zmieniono adres strony internetowej Klubu Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej wraz z adresem e-mail.

Aktualny adres strony www: https://kis.skarkam.pl/

Aktualny adres e-mail: kis@skarkam.pl

Informacja