Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Strona główna

Tłumacz języka migowego

Aktualności

Kampania 16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet

Plakat dostępny w wersji PDF:

Informacja

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez Powiat SKARŻYSKI, w ramach którego prowadzi nieodpłatnie pomoc prawną,  poradnictwo obywatelskie oraz mediacje.

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Więcej informacji na stronie internetowej pod linkiem: 
https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-skarzyski/

Tekst do odczytania dla osób niedowidzących/niewidomych: Na samym dole od lewej strony umieszczone kolejno są loga Sursum Corda, Ministerstwa Sprawiedliwości, Powiatu Skarżyskiego. Powyżej znajduje się następująca treść: Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie, mediacje. Zapisy pod nr tel. 41 39 53 042 pon. 8.00-16.00, wt. – pt. 7.30-15.30

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 11.10.2021 r. ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
  – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

Osoby zainteresowane udziałem w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 19 w terminie do dnia 20.10.2021 r. w godzinach:

poniedziałek :      8.00 – 16.00

wtorek – piątek:  7.30 – 15.30

Tel. 41 25 29 143

690 959 642

 

Email: sekretariat@mops.skarkam.pl

kadry@mops.skarkam.pl

 

Więcej informacji na stronie: http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1300,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 11.10.2021 r. ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

 

Osoby zainteresowane udziałem w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 19 w terminie do dnia 20.10.2021 r. w godzinach:

poniedziałek :      8.00 – 16.00

wtorek – piątek:  7.30 – 15.30

Tel. 41 25 29 143

690 959 642

Email: sekretariat@mops.skarkam.pl

kadry@mops.skarkam.pl

 

Konkurs na spot zachęcający do szczepień przeciw COVID-19

plakat na konkurs 2

Tekst do odczytania dla osób niedowidzących/niewidomych

Na samej górze po lewej stronie umieszczone jest logo Wojewody Świętokrzyskiego oraz #szczepimysię

Poniżej znajduje się następująca treść:

Świętokrzyskie się szczepi!!! Świętokrzyskie wygrywa!!! Konkurs na spot zachęcający do szczepień przeciw COVID-19

Nagraj i opublikuj spot, prześlij materiały, wygraj. Konkurs dla wszystkich mieszkańców świętokrzyskiego!!! 

 • IV kategorie konkursowe,
 • nagrody finansowe: tygodniowe i główne

 

Regulamin konkursu:

 • na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 • na portalu facebook Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

Zgłoszenia od 20.09.2021 r. do 26.11.2021 r. (lub do wyczerpania środków finansowych)