Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Strona główna

Tłumacz języka migowego

Aktualności

Informacja o realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 MODUŁ II

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku- Kamiennej informuje, że w związku z otrzymaniem dotacji w wysokości  70 000,00 zł z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 będzie realizował Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 MODUŁ II w okresie od 01.06.2022 r. do 31.12.2022 r.

Do kogo program MODUŁ II jest skierowany?

Program adresowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Cel programu MODUŁ II

Celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. ”opieki na odległość”. Wsparcie polega na zastosowaniu tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które na bieżąco monitorują stan zdrowia seniora i pozwalają na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora.

Gdzie uzyskać informacje?

Informacje o możliwości skorzystania ze wsparcia określonego w programie można uzyskać zgłaszając się bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku- Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, piętro I, pok. nr 4 lub pok. nr 10 lub telefonicznie pod numerami:

 • 41 25 29 148
 • 41 25 29 143

 

od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek- piątek od 7:30 do 15:30.

Rekrutacja

Zgłoszenia do Programu należy dokonać poprzez uzupełnienie i złożenie Kraty zgłoszenia, którą można pobrać w siedzibie MOPS Skarżysko- Kamienna, ul. Sikorskiego 19 lub pobrać ze strony internetowej, link poniżej:

Ogłoszenie o konkursie ofert ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Załączniki:

1) Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej – WERSJA SKAN

2) Ogłoszenie o konkursie ofert – wersja SKAN

3) Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o konkursie ofert – Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – wersja PDF

4) Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o konkursie ofert – wersja WORD

5) Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o konkursie ofert – wersja WORD

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przyjmowane są wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Pomoc przeznaczona jest dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od 24 lutego i zostali już wpisani do rejestru PESEL.

ZAŁĄCZNIKI:

Infolinia w języku ukraińskim w sprawach urzędowych

Urząd Miasta uruchomił telefon informacyjny dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Skarżyska-Kamiennej wskutek konfliktu zbrojnego na Ukrainie. 

Pod nr telefonu 607 917 808 pracownik gminy udzieli w języku ukraińskim podstawowych informacji dotyczących zakresu działalności gminy i pomoże w kontakcie z odpowiednim wydziałem urzędu, a także przy załatwianiu urzędowych formalności.

Telefon obsługiwany jest:

 • w poniedziałki od 7.30 do 16.00
 • we wtorki, środy i czwartki od 7.30 do 15.00
 • w piątki od 7.30 do 14.00

 

Mieszkańcy Ukrainy, którzy zgłoszą się do Urzędu Miasta (ul. Legionów 122d) w celu załatwienia spraw urzędowych, mogą kierować się do specjalnego Puntu Informacyjnego (na II piętrze, przy pokoju 206), w którym przy obsłudze pomoże pracownik gminy posługujący się językiem ukraińskim.

 

Więcej informacji pod adresem: https://um.skarzysko.pl/aktualnosci/infolinia-w-jezyku-ukrainskim-w-sprawach-urzedowych/

Solidarni z Ukrainą

Dla osób uciekających przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie w województwie świętokrzyskim przygotowana jest niezbędna pomoc.

Został uruchomiony punkt informacyjny dla osób przybywających z Ukrainy, który zlokalizowany jest na Dworcu PKS w Kielcach. Zgłaszający się tam cudzoziemcy otrzymają niezbędne informacje.

Na dworcu PKS  w Kielcach oraz w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim działa  infolinia, pod którą można dzwonić 24 godziny na dobę. Podczas rozmowy do dyspozycji jest tłumacz języka rosyjskiego i ukraińskiego.

Infolinie dla cudzoziemców:

 • Dworzec PKS w Kielcach: 538 508 081
 • Świętokrzyski Urząd Wojewódzki: 41 342 12 14

 

Osoby chętne do wsparcia osób przybywających z Ukrainy mogą zgłaszać się na adres e-mail: czkw00@kielce.uw.gov.pl

Ponadto informujemy, że wszelkie informacji na temat pobytu w Polsce można uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w godzinach pracy urzędu:

 

Więcej informacji na stronach:

Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej informuje, że do grudnia 2022 będzie realizować Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 w ramach środków Funduszu Solidarnościowego. Realizowany przez MOPS Program skierowany jest do mieszkańców gminy Skarżyska-Kamiennej.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, które wymagają stałej opieki i pielęgnacji (7 i 8 punkt orzeczenia o niepełnosprawności)
 2. osobami posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

Wsparcie w ramach „Opieki wytchnieniowej” finansowane jest w całości z Funduszu Solidarnościowego, uczestnicy Programu nie ponoszą żadnych kosztów.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 19 w godzinach:

poniedziałek :      8.00 – 16.00

wtorek – piątek:  7.30 – 15.30

Tel. 41 25 29 143

690 959 642

Więcej informacji na stronie: http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1300,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022