Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Projekt „Kreatywnie i Skutecznie”

projekt kreatywnie i skutecznie mops skarżysko

Tekst do odczytania dla osób niedowidzących/niewidomych

Na samym dole umieszczone jest logo Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Województwo Świętokrzyskie, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny. Powyżej znajduje się następująca treść:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej i Centrum Integracji Społecznej w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej realizują projekt „Kreatywnie i Skutecznie” dofinasowany z Funduszy Europejskich w Ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej oraz szans na zatrudnienie dla 90 osób (46 kobiet, 44 mężczyzn w tym 10 osób z niepełnosprawnością) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie miasta Skarżysko-Kamienna. Okres realizacji projektu 01.06.2019 – 31.05.2022

Osobom zakwalifikowanym do udziału w projekcie oferujemy BEZPŁATNIE wsparcie obejmujące:

 1. Usługi o charakterze społecznym (poradnictwo: zawodowe, psychologiczne, prawne. Wsparcie psychologiczne, wsparcie profilaktyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych, praca socjalna, imprezy integracyjne),
 2. Usługi o charakterze zawodowym (ścieżka zatrudnienia wspieranego CIS, prace społecznie-użyteczne, staże zawodowe, udział w szkoleniach, kursach).

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w biurze projektu: Klub Integracji Społecznej Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 10

Nabór w 3 etapach od 01.06.2019 do 31.03.2021, do utworzenia pełnego naboru uczestników.

Projekt realizowany od 01.06.2019 do 31.05.2022r. Warunkiem udziału w projekcie jest zawarcie Kontraktu Socjalnego z pracownikiem socjalnym MOPS Skarżysko-Kamienna.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej oraz szans na zatrudnienie 90 osób (w tym 10 z niepełnosprawnościami) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Skarżyska-Kamiennej.  Dla każdego uczestnika projektu zostanie stworzona Indywidualna Ścieżka Reintegracji z uwzględnieniem:

1. Usług aktywnej integracji o charakterze społecznym:

 • poradnictwo zawodowe, psychologiczne, prawne,
 • grupowe treningi kompetencji społecznych i życiowych, budżetowy, komputerowy, wizerunku i zdrowego trybu życia,
 • profilaktyka uzależnień,
 • praca socjalna,
 • wsparcie finansowe i rzeczowe,
 • imprezy integracyjne.

2. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym:

 • prace społecznie-użyteczne,
 • ścieżka zatrudnienia wspieranego w CIS,
 • staże zawodowe,
 • szkolenia i kursy zawodowe.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej oraz we współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej.

Udział w projekcie jest bezpłatny.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o kontakt ze swoim pracownikiem socjalnym.

                                             więcej informacji na temat Projektu „Kreatywnie i Skutecznie”
                                    pod adresem: https://kis.skarkam.pl/category/kreatywnie-i-skutecznie/