Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Klub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej

świadczy usługi z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej poprzez:

  • świadczenie pracy socjalnej w oparciu o przyjęty model z wykorzystaniem narzędzi pracy socjalnej, wynikających z przepisu prawa oraz w oparciu o dokumentację wewnętrzną z uwzględnieniem celów i ewaluacji podjętych działań,
  • organizowanie prac społecznie – użytecznych,
  • prowadzenie doradztwa zawodowego dla uczestników KIS,
  • kształtowanie samodzielności w poszukiwaniu zatrudnienia oraz poruszania się po rynku pracy,
  • udzielanie wsparcia i podejmowanie działań w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej tel. 41 25 20 596, email: pik@mops.skarkam.pl
  • współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy,
  • prowadzenie warsztatów informatycznych,
  • profilaktykę uzależnień

Poradnictwo i wsparcie udzielane przez pracownika socjalnego, psychologa, doradcy zawodowego.

Kontakt

Adres

ul. Sikorskiego 10
26-110 Skarżysko-Kamienna

Telefon doradca zawodowy/ pracownik socjalny

Tel. 41 25 28 028

Telefon kierownik KlS/
pracownik socjalny

Tel. 41 25 20 597