Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Klub senior

 

 

Klub Senior +

 

Klub Senior + przy ul. Norwida 17 funkcjonuje od listopada 2017 roku, natomiast rok później – w listopadzie 2018 został otwarty drugi Klub Senior + przy ul. Rynek 12. Oba kluby prowadzone są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej, zgodnie z zasadami Programu Wieloletniego Senior + na lata 2015-2020. Natomiast od roku 2021 w ramach Programu Wieloletniego Senior + na lata 2021-2025.  Uczestnikiem zajęć Klubu może być osoba, która skończyła 60 lat i jest nieaktywna zawodowo. Kluby cieszą się dużym zainteresowaniem wśród Seniorów. W każdym z nich zostały utworzone po dwie grupy uczestników, które naprzemiennie co drugi dzień spotykają się na zajęciach prowadzonych przez Klub.

            Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/26/2019 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 28 marca 2019 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior + przy ulicy Norwida 17 i Rynek 12 w Skarżysku – Kamiennej, podstawowy zakres usług świadczonych w Klubie Senior + obejmuje usługi:

  • socjalne (bez posiłku)
  • edukacyjne
  • kulturalno-oświatowe
  • aktywności ruchowej lub kinezyterapii
  • sportowo-rekreacyjne
  • terapii zajęciowej
  • aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy)

Wszystkie zajęcia prowadzone w Klubie są dobrowolne, dostosowane do możliwości zdrowotnych i predyspozycji uczestników Klubu Senior + w Skarżysku – Kamiennej.

 

Telefon

Klub Senior + ul. Norwida 17

Godziny otwarcia poniedziałek – piątek od 8:00 do 14:00

Tel. 41 24 18 062

Klub Senior + ul. Rynek 12

Godziny otwarcia poniedziałek – piątek od 8:30 do 14:30

Tel. 690 956 167

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO ODWIEDZENIA NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ

Tekst do odczytania dla osób niedowidzących/niewidomych

Na samej górze po lewej stronie umieszczona jest flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej.

Poniżej znajduje się następująca treść:

Dofinansowano ze środków budżetu państwa. Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2023

Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+”

Tekst do odczytania dla osób niedowidzących/niewidomych

Na samej górze po lewej stronie umieszczona jest flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej.

Poniżej znajduje się następująca treść:

Dofinansowano ze środków budżetu państwa. Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2022

Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+”

Tekst do odczytania dla osób niedowidzących/niewidomych

Na samej górze po lewej stronie umieszczona jest flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej.

Poniżej znajduje się następująca treść:

Dofinansowano ze środków budżetu państwa. Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2021

Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+”