W związku z art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2020 poz.1062), informujemy, iż w indywidualnym przypadku, jeżeli podmiot publiczny nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art.6 pkt 1 i 3, podmiot ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.

 

W przypadku, gdy klient potrzebuje dostępu alternatywnego od asystenta/ koordynatora w działach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sikorskiego 19, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem: 41 25 29 111 lub mailowy: sylwia@mops.skarkam.pl

Wówczas wyznaczony zostanie termin, godzina obsługi oraz pracownik prowadzący sprawę.

Dostęp alternatywny polega w szczególności na:

1)Zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub

2)Zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, lub

3)Wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.