Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Koordynator ds. dostępności

Koordynator ds. dostępności w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

Sylwia Garbala

tel. 41 25 29 111

e-mail: sylwia@mops.skarkam.pl

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

1) Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej;

2) Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymaganiami określonymi w art.6 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

3) Monitorowanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

4) Wyznaczanie kierunków i prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w zakresie dostępności.