Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Podstawy prawne

Podstawy prawne

Dział Świadczeń Rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Prusa 3A realizuje zadania zlecone i własne oraz programy rządowe na podstawie niżej wymienionych aktów prawnych :

 1. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14.06.1960 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.735 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.615)
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2018 r. poz.1497)
 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.2407 ze zm.)

  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. (Dz.U. 2019 poz.924) o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw

  zmiana od 1 lipca 2019 r.

 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1329)
 6. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1297)
 7. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 877 ze zm.)