Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Podstawy prawne

Podstawy prawne

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Prusa 3A realizuje zadania zlecone i własne oraz programy rządowe na podstawie niżej wymienionych aktów prawnych :

  1. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14.06.1960 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.572)
  2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.323)
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2018 r. poz.1497)
  4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 421)
  5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.1923)
  6. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1297)
  7. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1993)