Tekst do odczytania dla osób niedowidzących/niewidomych

Na samej górze po lewej stronie umieszczona jest flaga Polski, natomiast po prawej stronie herb Polski. Poniżej znajduje się następująca treść:

Dofinansowano ze środków budżetu państwa. Program „Wspieraj Seniora” na rok 2021

Tekst do odczytania dla osób niedowidzących/niewidomych

Na samej górze po środku umieszczone jest logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Poniżej znajduje się następująca treść:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej informuje, że od dnia 02.01.2021-31.03.2021 realizuje Program ,,Wspieraj Seniora” – edycja 2021 w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Realizacja Programu ,,Wspieraj Seniora”- edycja 2021 została przedłużona do dnia 31.12.2021.

Program świadczy osobom starszym wsparcie w okresie pandemii COVID-19. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczaniu zakupów zgodnie ze wskazanym przez seniora zakresem obejmującym artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

W ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów działa infolinia: 22 505 11 11 na którą może zgłosić się senior potrzebujący wsparcia.

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podjęło  decyzję o przedłużeniu realizacji na okres 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. programu „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów.

Program zapewnia wsparcie świadczone osobom powyżej 70go roku życia, którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia Covid-19, w formie usług, a w szczególności dostarczenie zakupów obejmujące artykuły pierwszej potrzeby (artykuły spożywcze, środki higieny osobistej), drobne sprawy urzędowe, wyprowadzanie zwierząt. Koszty zakupów pokrywa senior.

Senior, który zdecyduje się pozostać w domu dzwoni na ogólnopolską infolinię pod numer 22 505 11 11 z prośbą o pomoc. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże prośbę do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania seniora, ośrodka pomocy społecznej w danej gminie. Pracownik ośrodka pomocy społecznej skontaktuje się telefonicznie z seniorem ustalając zakres usługi wsparcia.

Seniorzy zainteresowani udziałem w Programie mogą uzyskać pomoc i informacje bezpośrednio w tutejszym Ośrodku lub pod nr telefonu:          

Tel. 41 25 29 143

690 959 642

w godzinach:

poniedziałek : 8.00 – 16.00

wtorek – piątek:  7.30 – 15.30 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej informuje, że Gmina Skarżysko-Kamienna przystąpiła do realizacji programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020. 

Celem programu jest zapewnienie wsparcia dla Seniorów 70+, którzy zdecydują się na  pozostanie w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19.

W ramach Programu została uruchomiona specjalna infolinia dedykowana seniorom pod numerem telefonu: 22 505 11 11

Wsparcie obejmuje w szczególności dostarczanie artykułów podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

 Koszt zakupów pokrywa Senior.


Program nie przewiduje świadczenia usług wsparcia dla osób objętych przez tutejszy ośrodek pomocą w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.

Istnieje możliwość współpracy z wolontariuszami. Chętnych wolontariuszy prosimy o wypełnienie formularza na stronie www.wspierajseniora.pl.