Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej informuje, że przystąpił do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – Moduł II.

Do kogo program MODUŁ II jest skierowany?

Program adresowany jest do Seniorów w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Cel programu MODUŁ II

Celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. ”opieki na odległość”. Wsparcie polega na zastosowaniu tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które na bieżąco monitorują stan zdrowia Seniora i pozwalają na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia Seniora.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

Gdzie uzyskać informacje?

Informacje o możliwości skorzystania ze wsparcia określonego w programie można uzyskać zgłaszając się bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, piętro I, pok. nr 4 lub telefonicznie pod numerem (41) 25-29-148 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-15.30.

Zgłoszenia do Programu można dokonać w terminie do dnia 31.05.2024 r. poprzez uzupełnienie i złożenie Karty Zgłoszenia, Karty Informacyjnej oraz klauzul RODO, które można pobrać w siedzibie MOPS Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 19 lub pobrać ze strony internetowej.

PLIKI DO POBRANIA:

Tekst do odczytania dla osób niedowidzących/niewidomych

Na samej górze po lewej stronie umieszczona jest flaga Polski, natomiast po prawej stronie herb Polski. Poniżej znajduje się następująca treść:

Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa. Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – Moduł II. Wysokość dotacji celowej z budżetu państwa 15 670,00 zł, całość zadania 19 587,50 zł.