Tekst do odczytania dla osób niedowidzących/niewidomych

Na samej górze po środku umieszczone jest logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Poniżej znajduje się następująca treść:

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku- Kamiennej informuje o realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – Moduł II. Seniorze, jeśli masz 65 lat i więcej, a Twój stan zdrowia wymaga stałego monitorowania podstawowych funkcji życiowych możesz otrzymać szansę na zwiększenie swojego bezpieczeństwa przez zapewniony dostęp do OPASEK BEZPIECZEŃSTWA. Usługa „opieki na odległość” realizowana w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 jest bezpłatna dla mieszkańców naszej Gminy. SENIORZE. Jeśli podjąłeś decyzję by wziąć udział w Programie zgłoś się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku- Kamiennej ul. Sikorskiego 19 lub skontaktuj się telefonicznie: 41 25 29 148. Dodatkowe informacje na stronie internetowej: www.mops.skarkam.pl Wysokość dotacji celowej z budżetu państwa 40 676,00 zł, całość zadania 50 845,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku- Kamiennej informuje, że przystąpił do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023- Moduł II.

Do kogo program MODUŁ II jest skierowany?

Program adresowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Cel programu MODUŁ II

Celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. ”opieki na odległość”. Wsparcie polega na zastosowaniu tzw. „opasek bezpieczeństwa lub innych urządzeń bezpieczeństwa”, które na bieżąco monitorują stan zdrowia seniora i pozwalają na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

Gdzie uzyskać informacje?

Informacje o możliwości skorzystania ze wsparcia określonego w programie można uzyskać zgłaszając się bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku- Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, piętro I, pok. nr 4 lub telefonicznie pod numerem (41) 25-21-148 (od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek- piątek od 7:30
do 15:30).

Zgłoszenia do Programu można dokonać poprzez uzupełnienie i złożenie Kraty zgłoszenia, którą można pobrać w siedzibie MOPS Skarżysko- Kamienna, ul. Sikorskiego 19 lub pobrać ze strony internetowej, link poniżej:

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/korpus-wsparcia-seniorow-na-rok-2023