Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Program ,,Opieka wytchnieniowa” dla JST

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej informuje, że od dnia 12.02.2024 realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Tekst do odczytania dla osób niedowidzących/niewidomych

Na samej górze po lewej stronie umieszczona jest flaga Polski, natomiast po prawej stronie herb Polski. Poniżej znajduje się następująca treść:

Dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego. Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024. Dofinansowanie 501 840,00 zł, całkowita wartość 501 840,00 zł. Data podpisania umowy marzec 2024.

W związku z przystąpieniem Gminy Skarżysko – Kamienna do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku -Kamiennej uprzejmie informuje, że w okresie od dnia 08.01.2024 do dnia 31.01.2024 rozpocznie przyjmowanie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych tj:

 1. karta zgłoszeń do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego -edycja 2024 stanowiącą załącznik nr 7 do Programu;
 2.  kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności.  
 3.  klauzula RODO

Karty Zgłoszeń do Programu wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności można składać w formie papierowej w siedzibie MOPS ul. Sikorskiego  19 pokój nr 10 i pokój nr 4 lub pocztą tradycyjną.

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski złożone w wyznaczonym terminie. Informuje się, że kolejność złożenia wniosków nie decyduje o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w Programie.

Złożenie karty zgłoszenia do Programu wraz z wymaganymi dokumentami nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem Kandydata do Programu.

PLIKI DO POBRANIA:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej  ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu resortowego „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Tutejszy Ośrodek złożył wniosek celem uzyskania dofinansowania na realizację zadań ww. Programu.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r. poz.100, z późn. zm.)– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Informacje dotyczące składania wniosków przez osoby zainteresowane udziałem w Programie będą podane w późniejszym terminie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej informuje, że od dnia 09.02.2023 realizuje Program resortowy „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.100) – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej
 
 
 

Tekst do odczytania dla osób niedowidzących/niewidomych

Na samej górze po lewej stronie umieszczona jest flaga Polski, natomiast po prawej stronie herb Polski. Poniżej znajduje się następująca treść:

Dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego. Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Dofinansowanie 440 640,00 zł, całkowita wartość 440 640,00 zł. Data podpisania umowy luty 2023.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej  ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu resortowego „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz.573 z późn.zm.)– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Informacje dotyczące składania wniosków przez osoby zainteresowane udziałem w Programie będą podane w późniejszym terminie.

 

Więcej informacji na stronie: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

Tekst do odczytania dla osób niedowidzących/niewidomych

Na samej górze po lewej stronie umieszczona jest flaga Polski, natomiast po prawej stronie herb Polski. Poniżej znajduje się następująca treść:

Dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Dofinansowanie 440 640,00 zł, całkowita wartość 440 640,00 zł.