Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Program ,,Opieka wytchnieniowa”