Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Projekt „Skuteczna pomoc sukcesem nowej struktury organizacyjnej MOPS w Skarżysku-Kamiennej”

Model pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kam. (MOPS) oddzielenia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych

INFORMACJA O NABORZE

Lista osób zakwalifikowanych dot. nabór na stanowisko pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

w ramach zatrudnienia w projekcie pn.: „Skuteczna pomoc sukcesem nowej struktury organizacyjnej MOPS w Skarżysku-Kamiennej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Skarżysku-Kamiennej

 

ogłasza nabór na 3 wolne etaty na stanowisko pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, w związku z realizacją projektu pn.: Skuteczna pomoc sukcesem nowej struktury organizacyjnej MOPS w Skarżysku-Kamiennej”

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

prejekt_pomoc

Tekst do odczytania dla osób niedowidzących/niewidomych

Na samym dole umieszczone jest logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny. Powyżej znajduje się następująca treść:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Skuteczna pomoc sukcesem nowej struktury organizacyjnej MOPS w Skarżysku-Kamiennej”.

Celem projektu jest efektywne wykorzystanie zasobów i potencjału MOPS w Skarżysku-Kamiennej w celu poprawy jakości pracy i realizowanym usług na rzecz klientów.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej rozpoczął realizację projektu pn. „Skuteczna pomoc sukcesem nowej struktury organizacyjnej MOPS w Skarżysku – Kamiennej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czas realizacji projektu: IV/2018 – III/2019. Całkowita wartość projektu: 290 153,68zł – w tym dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 244 541,52 zł.

Głównym celem projektu jest efektywne wykorzystanie zasobów i potencjału MOPS w Skarżysku – Kamiennej w celu poprawy jakości pracy i realizowanych usług na rzecz klientów. W rezultacie nastąpi oddzielenie realizacji zadań administracyjnych od pracy socjalnej i usług, co znajdzie odzwierciedlenie w nowej strukturze organizacyjnej MOPS.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu, w ramach projektu m.in. możliwe będzie zatrudnienie trzech pracowników socjalnych, którzy wzmocnią kadrę MOPS w związku z wdrożeniem nowych rozwiązań organizacyjnych oraz doposażenie stanowisk pracy w niezbędny sprzęt komputerowy i meble biurowe.

Zostanie również zatrudniony mediator, który w sposób neutralny i bezstronny będzie wspierał rodziny w sytuacjach wymagających rozwiązania różnorodnych sporów/konfliktów.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z bezpłatnego wsparcia mediatora prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Skarżysku – Kamiennej

Sikorskiego 19

Godziny pracy MOPS:

poniedziałek :      8.00 – 16.00

wtorek – piątek:  7.30 – 15.30