AKTUALIZACJA deklaracji na dzień 20.10.2021 r.
AKTUALIZACJA deklaracji na dzień 01.06.2021
Wersja deklaracji na dzień 01.03.2021

Dostępność architektoniczna

Działy i budynki w Skarżysku – Kamiennej:

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej,  ul. Sikorskiego 19,
2) Dział Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego w Skarżysku – Kamiennej, ul. Prusa 3A- lokal wynajmowany,
3) Dział Usług Specjalistycznych w Skarżysku – Kamiennej, ul. Plac Floriański 1 – lokal wynajmowany,
4) Klub Integracji Społecznej w Skarżysku – Kamiennej, ul. Sikorskiego 10 – lokal wynajmowany,
5) Klub Senior + w Skarżysku – Kamiennej, ul. Norwida 17,
6) Klub Senior+ w Skarżysku – Kamiennej, ul. Rynek 12

Ad. 1) Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej znajduje się przy ulicy Sikorskiego 19. Budynek posiada dwa wejścia dla interesantów/pracowników. Wejście główne do budynku znajduje się od strony ul. Sikorskiego, natomiast wejście boczne od strony parkingu. Szerokość wejścia głównego i bocznego jest dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, a dodatkowo przy wejściu od strony ul. Sikorskiego znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.

Do wnętrza budynku wchodzi się przez metalowo-szklane drzwi. Przed wejściem znajduje się przycisk (dzwonek) umożliwiający wezwanie pracownika informacji.

W budynku na piętrze po lewej stronie znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Budynek wyposażony jest w windę, która umożliwia przedostanie się osobom z niepełnosprawnością na I piętro budynku.

Pokoje nie posiadają progów.

Przy wejściu od strony ul. Sikorskiego po prawej stronie holu znajduje się Stanowisko ds. pierwszego kontaktu, gdzie pracownicy MOPS udzielą osobie niepełnosprawnej pomocy w załatwieniu sprawy urzędowej przez odpowiedniego pracownika.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych, czy oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Kontrastowo są oznaczone jedynie stopnie biegu klatek schodowych.

Do Ośrodka można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma zapewnionych informacji na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Na parkingu należącym do Ośrodka wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Ad. 2) Budynek Działu Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego w Skarżysku – Kamiennej znajduje się przy ulicy Prusa 3A.

Budynek posiada jedno wejście dla interesantów/pracowników. Wejście główne do budynku znajduje się od strony ul. Prusa i nie jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych ze względu na brak mobilnego podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Do wnętrza budynku wchodzi się przez drewniane, lekkie drzwi. Przed wejściem znajduje się przycisk (dzwonek) umożliwiający wezwanie pracownika informacji.

W budynku po prawej stronie znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Pokoje nie posiadają progów.

Po lewej stronie korytarza znajduje się hala – punkt przyjmowania wniosków, gdzie pracownicy udzielą osobie niepełnosprawnej pomocy w załatwieniu sprawy urzędowej przez odpowiedniego pracownika. Po prawej stronie znajduje się przestronna poczekalnia z krzesełkami z oparciem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych, czy oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma zapewnionych informacji na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Na parkingu należącym do Ośrodka wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Ad. 3) Budynek Działu Usług Specjalistycznych w Skarżysku – Kamiennej znajduje się  przy ul. Plac Floriański 1

Budynek posiada jedno wejście dla interesantów/pracowników. Wejście główne do budynku znajduje się od strony ul. Plac Floriański 1, które jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do wnętrza budynku wchodzi się przez szklano – metalowe, lekkie drzwi.

Dostęp do pokojów nr 313, 314, 315 i 316 (w drzwiach brak progów) znajdujących się na III piętrze jest zapewniony przy użyciu dźwigu osobowego znajdującego się przy wejściu na północnej ścianie budynku.

W budynku na parterze po lewej stronie znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Natomiast na III piętrze, gdzie świadczone są usługi specjalistyczne znajduje się łazienka, która nie jest dostosowana do osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych, czy oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku na piętrze gdzie świadczone są usługi specjalistyczne zapewniona jest informacja na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny.

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

 

Ad. 4) Budynek Klubu Integracji Społecznej w Skarżysku – Kamiennej znajduje się przy ulicy Sikorskiego 10. Budynek posiada jedno wejście dla interesantów/pracowników. Wejście główne do budynku znajduje się od strony ul. Sikorskiego.

Wejście główne  jest częściowo dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych – brak barierek dwururowych przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych.

Do wnętrza budynku wchodzi się przez metalowo-szklane drzwi. Przed wejściem znajduje się przycisk (dzwonek) umożliwiający wezwanie pracownika informacji.

W budynku po prawej stronie znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Pokoje nie posiadają progów.

Po prawej stronie korytarza znajduje się pokój kierownika klubu. Osoby wyznaczone udzielą osobie niepełnosprawnej pomocy w załatwieniu sprawy urzędowej przez odpowiedniego pracownika.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych, czy oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do Klubu Integracji Społecznej można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma zapewnionych informacji na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

W okolicy Klubu znajduje się parking przy ul. Sikorskiego, gdzie wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Ad. 5) Budynek Klubu Senior + w Skarżysku – Kamiennej znajduje się przy ulicy Norwida 17. Budynek posiada jedno wejście dla interesantów/pracowników. Wejście główne do budynku znajduje się od strony ul. Sikorskiego.

Wejście główne  jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych – brak barierek dwururowych przy przenośnym podjeździe dla osób niepełnosprawnych.

Do wnętrza budynku wchodzi się przez metalowo-szklane drzwi.

Drzwi wejściowe wewnętrzne prowadzące do poczekalni są za wąskie – szerokość 86 cm.

W budynku znajduje się toaleta niedostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Pokoje nie posiadają progów.

Po lewej stronie korytarza znajduje się pokój kierownika klubu, który udzieli osobie niepełnosprawnej pomocy w załatwieniu sprawy urzędowej.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych, czy oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do Klubu Senior + przy ul. Norwida 17 można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma zapewnionych informacji na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

W okolicy Klubu znajduje się parking przy ul. Sikorskiego, gdzie wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Ad. 6) Budynek Klubu Senior + w Skarżysku – Kamiennej znajduje się przy ulicy Rynek 12. Budynek posiada jedno wejście dla interesantów/pracowników.

Wejście główne  jest  dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do wnętrza budynku wchodzi się przez metalowo-szklane drzwi.

Drzwi wejściowe wewnętrzne prowadzące do poczekalni są za wąskie – szerokość 86 cm.

W budynku znajduje się toaleta niedostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Pokoje nie posiadają progów.

Po lewej stronie korytarza znajduje się pokój kierownika klubu, który udzieli osobie niepełnosprawnej pomocy w załatwieniu sprawy urzędowej.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych, czy oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do Klubu Senior + przy ul. Rynek 12 można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma zapewnionych informacji na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

W okolicy Klubu znajduje się parking przy ul. Rynek, gdzie wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Deklaracja dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej w wersji PDF: