Tekst do odczytania dla osób niedowidzących/niewidomych

Na samej górze po środku umieszczone jest logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Poniżej znajduje się następująca treść:

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku- Kamiennej informuje o rozpoczęciu realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – Moduł II. Seniorze, jeśli masz 65 lat i więcej, a Twój stan zdrowia wymaga stałego monitorowania podstawowych funkcji życiowych możesz otrzymać szansę na zwiększenie swojego bezpieczeństwa przez zapewniony dostęp do OPASEK BEZPIECZEŃSTWA. Usługa „opieki na odległość” realizowana w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 jest bezpłatna dla mieszkańców naszej Gminy. SENIORZE. Jeśli podjąłeś decyzję by wziąć udział w Programie zgłoś się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku- Kamiennej ul. Sikorskiego 19 lub skontaktuj się telefonicznie: 41 25 29 148, 41 25 29 143. Dodatkowe informacje na stronie internetowej: www.mops.skarkam.pl Dofinansowanie: 70 000 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

 

 

 

Informacja o realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 MODUŁ II

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku- Kamiennej informuje, że w związku z otrzymaniem dotacji w wysokości  70 000,00 zł z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 będzie realizował Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 MODUŁ II  w okresie od 01.06.2022 r. do 31.12.2022 r.

Do kogo program MODUŁ II jest skierowany?

Program adresowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Cel programu MODUŁ II

Celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. ”opieki na odległość”. Wsparcie polega na zastosowaniu tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które na bieżąco monitorują stan zdrowia seniora i pozwalają na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora.

Gdzie uzyskać informacje?

Informacje o możliwości skorzystania ze wsparcia określonego w programie można uzyskać zgłaszając się bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku- Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, piętro I, pok. nr 4 lub pok. nr 10 lub telefonicznie pod numerami:

  • 41 25 29 148
  • 41 25 29 143

 

od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek- piątek od 7:30 do 15:30.

Rekrutacja

Zgłoszenia do Programu należy dokonać poprzez uzupełnienie i złożenie Kraty zgłoszenia, którą można pobrać w siedzibie MOPS Skarżysko- Kamienna, ul. Sikorskiego 19 lub pobrać ze strony internetowej, link poniżej: