Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Skarżysku-Kamiennej

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Klub Integracji Społecznej

Klub Senior +

Sprawozdania finansowe

Dział Usług Specjalistycznych

Dla niepełnosprawnych

 

Ogłoszenia

 

 

Opublikowano: 07.07.2020 r.

 

 

Informacja

o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

w Dziale Usług Specjalistycznych

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku - Kamiennej

 

 

 

            Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku - Kamiennej ul. Sikorskiego 19 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Dziale Usług Specjalistycznych w Miejskim  Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku - Kamiennej zatrudniona zostanie Pani Joanna Czyżewska, która uzyskała 102 punkty.

                                                          

 

U Z A S A D N I E N I E

 

            Kandydatka spełniła warunki formalne wymagane na kierowniczym stanowisku urzędniczym w Dziale Usług Specjalistycznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku - Kamiennej.

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona przez komisję rekrutacyjną wykazała predyspozycje i umiejętności oraz doświadczenie, które pozwolą na prawidłowe wykonanie powierzonych zadań. Pani Joanna Czyżewska wykazała się szerokim zakresem posiadanej wiedzy, doświadczeniem i znajomością zagadnień z zakresu przepisów prawa wymaganych od kandydata na w/w stanowisku.

 

 

Dyrektor

                                               Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej

                                               w Skarżysku - Kamiennej

 

                                               Marzanna Łasek

 

 

 

Opublikowano: 06.07.2020 r.

 

 

 

Lista osób spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu

na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Dziale Usług Specjalistycznych

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku - Kamiennej

 

 

1. Joanna Czyżewska, zam. Skarżysko-Kamienna

 

Zapraszamy wyżej wymienioną osobę na II etap konkursu, który odbędzie się w dniu 7 lipca 2020 r. o godz. 9.30 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kamiennej ul. Sikorskiego 19.

 

 

 

 

 

 

Opublikowano: 24.06.2020 r.

 

Informacja

o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku - Kamiennej

 

 

 

            Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku - Kamiennej ul. Sikorskiego 19 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego w Miejskim  Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku - Kamiennej zatrudniona zostanie Pani Anna Wojtachnio, która uzyskała 111 punktów.

                                                          

 

U Z A S A D N I E N I E

 

            Kandydatka spełniła warunki formalne wymagane na stanowisku urzędniczym w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku - Kamiennej.

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona przez komisję rekrutacyjną wykazała predyspozycje i umiejętności oraz doświadczenie, które pozwolą na prawidłowe wykonanie powierzonych zadań. Pani Anna Wojtachnio wykazała się szerokim zakresem posiadanej wiedzy, doświadczeniem i znajomością zagadnień z zakresu przepisów prawa wymaganych od kandydata na w/w stanowisku.

 

 

                                               Dyrektor

                                               Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                               w Skarżysku - Kamiennej

 

                                               Marzanna Łasek

 

 

 

 

Opublikowano: 23.06.2020 r.

 

 

 

Lista osób spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu

na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Świadczeń Rodzinnych,

Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku - Kamiennej

 

 

1. Katarzyna Kędzierska, zam. Skarżysko-Kamienna

2. Edyta Lipińska, zam. Skarżysko-Kamienna

3. Izabela Małgorzata Smużyńska, zam. Skarżysko – Kamienna

4. Anna Wojtachnio, zam. Skarżysko - Kamienna

 

Zapraszamy wyżej wymienione Osoby na II etap konkursu, który odbędzie się w dniu 24 czerwca 2020 r. o godz. 9.30 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kamiennej ul. Sikorskiego 19.

 

 

 

 

 

 

Opublikowano: 15.06.2020 r.

 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej
ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Działu Usług Specjalistycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Sikorskiego 19
26-110 Skarżysko-Kamienna

 

 

OGŁOSZENIE DO POBRANIA

 

OŚWIADCZENIE

 

 

 

 

 

 

Opublikowano: 09.06.2020 r.

 

 

DYREKTOR

 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

w Skarżysku – Kamiennej ul. Sikorskiego 19

 

ogłasza nabór

 

na wolne stanowisko urzędnicze

 

w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego

 

 

OGŁOSZENIE DO POBRANIA

 

OŚWIADCZENIE

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano: 08.06.2020 r.

 

 

Informacja

 o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 w Dziale Księgowości

 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku - Kamiennej

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku - Kamiennej ul. Sikorskiego 19 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Księgowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku - Kamiennej zatrudniona zostanie Pani Anna Boy-Świerczyńska, która uzyskała 94 punkty.

 

U Z A S A D N I E N I E

Kandydatka spełniła warunki formalne wymagane na stanowisku urzędniczym w Dziale Księgowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku - Kamiennej. Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona przez Komisję Rekrutacyjną wykazała predyspozycje i umiejętności oraz doświadczenie, które pozwolą na prawidłowe wykonanie powierzonych zadań. Pani Anna Boy-Świerczyńska wykazała się szerokim zakresem posiadanej wiedzy, doświadczeniem i znajomością zagadnień z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o samorządzie gminnym a także pożądanymi umiejętnościami interpersonalnymi.

 

                                                                           Dyrektor

                                                                        Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                          w Skarżysku - Kamiennej

 

                                                                            Marzanna Łasek

 

 

Opublikowano: 03.06.2020

 

 

Lista osób spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu

na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Księgowości

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku - Kamiennej

 

 

1.     Iwona Zych, zam. Skarżysko-Kamienna

2.     Anna Boy-Świerczyńska, zam. Skarżysko-Kamienna

3.     Agnieszka Działak, zam. Skarżysko - Kamienna

 

Zapraszamy wyżej wymienione Osoby na II etap konkursu, który odbędzie się w dniu

8 czerwca 2020 r. o godz. 9.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Skarżysku Kamiennej ul. Sikorskiego 19.

 

 

 

Opublikowano: 14.05.2020

 

 

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W SKARŻYSKU - KAMIENNEJ
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Dziale Księgowości

 

Ogłoszenie do pobrania

 

Klauzula informacyjna RODO - pdf

 

Ogłoszenie

 

 

 

 

Opublikowano: 06.12.2019

 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje osób świadczących usługi ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ w formie umowy zlecenia w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020″.

Termin składania dokumentów aplikacyjnych: Nabór ma charakter ciągły i będzie trwał do momentu zakontraktowania 4 320 godzin przewidzianych do realizacji w Programie.

 

 

 

Ogłoszenie - do pobrania

 

 

 

Opublikowano: 29.11.2019

Informacja

o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

inspektor w Dziale Księgowości

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku - Kamiennej

 

 

 

            Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku - Kamiennej ul. Sikorskiego 19 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektor w Dziale Księgowości w Miejskim  Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku - Kamiennej zatrudniona zostanie Pani Katarzyna Skorek – 89 pkt.

                                                          

 

U Z A S A D N I E N I E

 

            Kandydatka spełniła warunki formalne wymagane na stanowisku inspektor w Dziale Księgowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku - Kamiennej.

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona przez Komisję Rekrutacyjną wykazała predyspozycje i umiejętności oraz doświadczenie, które pozwolą na prawidłowe wykonanie powierzonych zadań. Pani Katarzyna Skorek wykazała się szerokim zakresem posiadanej wiedzy, doświadczeniem i znajomością zagadnień z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o samorządzie gminnym a także pożądanymi umiejętnościami interpersonalnymi.

 

 

 

 

                                               Dyrektor

                                                               Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej

                                                               w Skarżysku - Kamiennej

 

                                                               Marzanna Łasek

 

 

 

 

 

Opublikowano: 25.11.2019

 

ETAP II

Lista osób zakwalifikowanych do konkursu na stanowisko urzędnicze,

Inspektor w Dziale Księgowości

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku - Kamiennej

 

 

1.     Ewa Dębicka, zam. Skarżysko-Kościelne

2.     Katarzyna Skorek, zam. Skarżysko-Kamienna

 

Zapraszamy wyżej wymienione Osoby na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2019 r. o godz. 9.30 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kamiennej ul. Sikorskiego 19 Skarżysko-Kamienna, pokój nr 3.

 

 

Opublikowano: 05.11.2019

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku - Kamiennej

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Inspektor
w Dziale Księgowości

 

Ogłoszenie do pobrania - pdf

 

Klauzula informacyjna RODO - pdf

 

 

 

 

 

 

Opublikowano: 25.06.2019

 

 

Informacja o wyniku

 naboru na świadczenie usług psychoterapeuty uzależnień w projekcie w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 19

 

           

            Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 19 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na świadczenie usług psychoterapeuty uzależnień w projekcie w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 19 zatrudniony zostanie:

 

1. Pan Dariusz Gajewski, zam. Skarżysko-Kamienna.

 

 

       U Z A S A D N I E N I E

 

            Oferent spełnił warunki formalne wymagane na stanowisku psychoterapeuta uzależnień w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej.

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona przez Komisję Rekrutacyjną wykazała predyspozycje i umiejętności oraz doświadczenie, które pozwolą na prawidłowe wykonanie powierzonych zadań. Oferent wykazał się szerokim zakresem posiadanej wiedzy, doświadczeniem i znajomością zagadnień z zakresu psychoterapii uzależnień, a także pożądanymi umiejętnościami interpersonalnymi.

 

 

 

 

                                               Dyrektor

                                               Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej

                                               w Skarżysku-Kamiennej

 

                                               Marzanna Łasek

 

 

 

Opublikowano: 20.05.2019

 

 

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARŻYSKU - KAMIENNEJ

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO NIEURZĘDNICZE - PIELĘGNIARKA W DZIENNYM ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY

(umowa o pracę – pełen etat)

 

Ogłoszenie - do pobrania pdf

 

Klauzula informacyjna RODO - do pobrania (pdf)

 

 

 

 

 

 

Opublikowano: 07.06.2018

 

Informacja

o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor ochrony danych

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

 

 

 

            Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 19 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze:  Inspektor ochrony danych w Miejskim  Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej zatrudniona zostanie:

 

1. Pani Sylwia Garbala, zam. Suchedniów.

 

 U Z A S A D N I E N I E

 

            Kandydatka spełniła warunki formalne wymagane na stanowisku Inspektor ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej.

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona przez Komisję Rekrutacyjną wykazała predyspozycje i umiejętności oraz doświadczenie, które pozwolą na prawidłowe wykonanie powierzonych zadań. Pani Sylwia Garbala wykazała się  się szerokim zakresem posiadanej wiedzy, doświadczeniem i znajomością zagadnień z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.

 

 

 

 

                                               Dyrektor

                                                               Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej

                                                               w Skarżysku-Kamiennej

 

                                                               mgr Bożena Bętkowska

 

 

 

 

 

Opublikowano: 06.06.2018 r.

 

Lista osób zakwalifikowanych do konkursu na stanowisko urzędnicze

Inspektor ochrony danych

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

 

1.     Sylwia Garbala, zam. Suchedniów.

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 07 czerwiec 2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 19, pokój    nr 3.

 

 

 

 

Opublikowano: 23.05.2018

 

 

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARŻYSKU - KAMIENNEJ

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE (1 ETAT)

Inspektor ochrony danych

 

Ogłoszenie do pobrania (pdf)

 

 

 

 

Opublikowano: 24.04.2018

 

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowiska pracy:

pracownik socjalny

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

 

Informacja o wyniku naboru - do pobrania (pdf)

 

 

 

 

Opublikowano: 23.04.2018

 

Lista osób zakwalifikowanych dot. nabór na stanowisko pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

 

w ramach zatrudnienia w projekcie pn.: Skuteczna pomoc sukcesem nowej struktury organizacyjnej MOPS w Skarżysku-Kamiennej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Lista osób zakwalifikowanych - do pobrania (pdf)

 

 

 

 Opublikowano: 10.04.2018

 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Skarżysku-Kamiennej

 

ogłasza nabór na 3 wolne etaty na stanowisko pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, w związku z realizacją projektu pn.: "Skuteczna pomoc sukcesem nowej struktury organizacyjnej MOPS w Skarżysku-Kamiennej"

 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Ogłoszenie o naborze do pobrania (pdf)

 

 

 

 

 

Opublikowano: 25.05.2017

 

 

 

Informacja

o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze:

Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

 

Informacja o wynikach naboru - do pobrania (pdf)

 

 

 

 

Opublikowano: 23.05.2017

 

        Skarżysko Kamienna, dn. 23.05.2017 r.

ETAP II

Lista osób zakwalifikowanych do konkursu na stanowisko urzędnicze,

Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

 

1.     Anna Sudomirska, zam. Skarżysko-Kamienna – pkt 73

2.     Ewa Tusińska, zam. Skarżysko-Kamienna – pkt 49

3.     Anna Fabiańska, zam. Wąchock – pkt 73

4.     Paulina Obara, zam. Skarżysko-Kamienna – pkt 49

 

Zapraszamy wyżej wymienione Osoby na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w dniu 25 maja 2017 r. o godz. 9.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kamiennej ul. Sikorskiego 19 Skarżysko-Kamienna, pokój nr 3.

 

 

Opublikowano: 22.05.2017

 

        Skarżysko Kamienna, dn. 22.05.2017 r.

 

Lista osób zakwalifikowanych do konkursu na stanowisko urzędnicze

Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku Kamiennej

 

1.     Anna Sudomirska, zam. Skarżysko-Kamienna

2.     Justyna Tusińska, zam. Skarżysko-Kamienna

3.     Anna Fabiańska, zam. Wąchock

4.     Paulina Obara, zam. Skarżysko-Kamienna

5.     Anna Gładyś, zam. Skarżysko-Kamienna

 

 

 

Zapraszamy wyżej wymienione Osoby do wypełnienia testu kwalifikacyjnego, który odbędzie się w dniu 23 maja 2017 r. o godz. 9.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kamiennej ul. Sikorskiego 19 Skarżysko-Kamienna, pokój nr 3.

 

 

 

 

Opublikowano: 04.05.2017

 

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W SKARŻYSKU - KAMIENNEJ

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE (2 ETATY)

Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego

 

Ogłoszenie do pobrania - (pdf)

 

 

Opublikowano: 25.02.2015r.

 

 

 

DYREKTOR

 

MIEJSKIEGO  OŚRODKA   POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  SKARŻYSKU - KAMIENNEJ

 

 

 

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Podinspektor w Dziale Dodatków Mieszkaniowych

 

 

 

 

 

I. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem

 

 

 

1.  Obywatelstwo polskie.

 

2.  Preferowane wykształcenie wyższe w zakresie:  ekonomii, pracy socjalnej, pedagogiki.

 

3.  Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych.

 

4.  Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

 

przestępstwo skarbowe.

 

5.  Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

6.  Nieposzlakowana opinia.

 

7. Znajomość ustaw: kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 poz.267), ustawa

 

o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2013 poz. 966),  art. 5c – 5g ustawy prawo energetyczne

 

(Dz. U. 2012 r. poz. 1059 ze zm.). Znajomość zarządzenia nr 253/2012 Prezydenta Miasta

 

Skarżyska-Kamiennej w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej

 

w lokalach mieszkalnych i socjalnych, których właścicielem jest miasto Skarżysko Kamienna.

 

 

 

II.  Wymagania dodatkowe

 

 

 

1.  Biegła obsługa komputera.

 

2.  Dyspozycyjność, dobra organizacja pracy.

 

3.  Umiejętność  pracy w zespole.

 

4.  Odpowiedzialność i kreatywność w działaniu.

 

5.  Zaangażowanie i terminowość  wykonywania zadań.

 

6.  Kierowanie się zasadami etyki zawodowej.

 

 

 

III.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 

 

 

1. Przyjmowanie wniosków i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

 

2. Przyjmowanie wniosków o przyznanie dodatku energetycznego.

 

3. Przygotowywanie decyzji o przyznaniu/odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego/dodatku

 

energetycznego.

 

4. Analiza wykazu osób zadłużonych otrzymanych od zarządców.

 

5. Przygotowywanie decyzji o wstrzymaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego/dodatku

 

energetycznego w przypadku nieopłacenia przez osobę uprawnioną przypadającej na nią części

 

opłat oraz w innych przypadkach wymienionych w ustawie.

 

6. Prowadzenie komputerowej ewidencji osób ubiegających się o przyznanie dodatku

 

mieszkaniowego/dodatku energetycznego.

 

7. Korygowanie danych komputerowych w oparciu o zmiany w obowiązujących przepisach.

 

8. Sporządzanie list wypłat dodatków mieszkaniowych/dodatku energetycznego.

 

9. Ponoszenie odpowiedzialności za wszystkie redagowane i podpisywane przez siebie pisma i

 

dokumenty.

 

 

 

 

IV.   Wymagane dokumenty aplikacyjne

 

 

 

1.   List motywacyjny.

 

2.   Życiorys-CV .

 

3.   Kwestionariusz osobowy.

 

4.   Dyplom ukończenia studiów wyższych  (kserokopia).

 

5.   Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych, ukończonych

 

szkoleniach i posiadanych umiejętnościach.

 

6.   Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do  czynności prawnych  oraz korzystaniu z praw

 

publicznych.

 

7.   Oświadczenie kandydata o niekaralności  za umyślne przestępstwa  ścigane z oskarżenia

 

publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

8.   Zaświadczenie lekarskie  o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do zatrudnienia na

 

stanowisku, na które prowadzony jest nabór.

 

9.   Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

 

rekrutacji, godnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

 

(Dz. U. 2014.1182).

 

10. Dokumenty potwierdzające dotychczasowy staż  pracy ( zaświadczenia, świadectwa pracy-

 

kserokopie).

 

 

 

 

 

V.   Inne informacje

 

 

 

Konkurs przeprowadzony będzie w II etapach :

 

I etap – weryfikacja formalna,      II  etap – rozmowa kwalifikacyjna

 

 

 

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej  odrębnym pismem lub telefonicznie.

 

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście bądź drogą pocztową na adres:  Miejski

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19,  pokój nr  1 (sekretariat) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Oferta pracy - Podinspektor w Dziale Dodatków Mieszkaniowychw terminie do 11 marca  r.  do  godz. 13.oo . Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej -www.mops.skarkam.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej .

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu :    41 25 25 035

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Bożena Bętkowska

 

 

 

 

 

Opublikowano: 25.06.2014r.

 

Informacja

o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze:

Księgowa

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

 

 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 19 informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Księgowa  w Miejskim  Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku--Kamiennej zatrudniona zostanie Pani Alicja Gębska zamieszkała  w Skarżysku-Kamiennej.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

 

 

Pani  Alicja Gębska spełniła warunki formalne wymagane na stanowisku: Księgowa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej. Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona przez Komisję Rekrutacyjną wykazała predyspozycje i umiejętności oraz doświadczenie, które pozwolą na prawidłowe wykonanie powierzonych zadań.

 

 

Pani Alicja Gębska wykazała się szerokim zakresem posiadanej wiedzy, doświadczeniem i znajomością zagadnień z zakresu  księgowości budżetowej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a  także umiejętnościami interpersonalnymi.

 

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej

w Skarżysku-Kamiennej

 

mgr Bożena Bętkowska

 

 

Opublikowano: 02.06.2014r.

DYREKTOR

MIEJSKIEGO  OŚRODKA   POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  SKARŻYSKU - KAMIENNEJ

 

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Księgowa

 

 

I. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem

 

 

1.   Obywatelstwo polskie.

2.   Posiadane wykształcenie wyższe.

3.   Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych.

4.   Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

przestępstwo skarbowe.

5.   Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

6.   Nieposzlakowana opinia.

7.  Znajomość księgowości budżetowej.

8.  Znajomość przepisów podatkowych ( w tym sporządzania dokumentów PIT)

9.  Znajomość przepisów płacowych

10. Znajomość przepisów i procesów z zakresu ubezpieczeń społecznych

11. Znajomość przepisów ZUS

 

II.  Wymagania dodatkowe

 

 

1.  Biegła obsługa komputera.

2.  Dyspozycyjność , dobra organizacja pracy.

3.  Umiejętność  pracy w zespole.

4.  Odpowiedzialność i kreatywność w działaniu.

5.  Zaangażowanie i terminowość  wykonywania zadań.

6.  Kierowanie się zasadami etyki zawodowej.

 

III.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 

 

1.  Obliczanie wynagrodzeń pracowników w oparciu o angaże i karty wynagrodzeń.

2.  Sporządzanie listy płac w tym naliczanie zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

3.  Sporządzanie deklaracji w systemie Płatnik.

4.  Sprawdzanie faktur pod względem formalno-rachunkowym.

5. Sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach pracowników (PIT).

6. Wystawianie RP- 7 dla pracowników.

 

IV.   Wymagane dokumenty aplikacyjne

 

 

1.   List motywacyjny.

2.   Życiorys-CV .

3.   Kwestionariusz osobowy.

4.   Dyplom ukończenia studiów wyższych  (kserokopia)

5.   Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych, ukończonych

szkoleniach i posiadanych umiejętnościach.

6.   Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do  czynności prawnych  oraz korzystaniu z praw

publicznych.

7.   Oświadczenie kandydata o niekaralności  za umyślne przestępstwa  ścigane z oskarżenia

publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe.

8.   Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

rekrutacji, godnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(Dz.U. z  2002 r. nr 10, poz.926 z późniejszymi  zmianami).

 

V.   Inne informacje

 

Konkurs przeprowadzony będzie w II etapach :

 

I etap – weryfikacja formalna,      II  etap – rozmowa kwalifikacyjna

 

 

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej  odrębnym pismem lub telefonicznie.

 

Z osobą wyłonioną w drodze naboru nawiązany zostanie stosunek pracy na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością  wcześniejszego rozwiązania  za dwutygodniowym wypowiedzeniem, a po uzyskaniu pozytywnej oceny wykonywanej pracy zostanie zawarta umowa na czas nieokreślony.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście bądź drogą pocztową na adres:  Miejski

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19,  pokój nr  1

(sekretariat)  w zamkniętej kopercie z dopiskiem:   „ Oferta pracy - księgowa”

w terminie do 16 czerwca 2014 r.  do  godz. 13,00 .   Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej , Miejskiego Ośrodka  Pomocy Społecznej -www.mops.skarkam.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu :    41 25 25 035

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bożena Bętkowska