Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Program ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Program „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sikorskiego 19 w związku z zamiarem  przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej  – edycja 2021” poszukuje osób,  które wyraziłyby chęć wykonywania usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach umowy zlecenia.

Usługi asystenta mogą świadczyć :

  • Osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach : asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
  • Osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,
  • Osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

W przypadku gdy usługa asystenta będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych, do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także zaświadczenie psychologa o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności przez asystenta. 

Czas trwania usług asystenta – usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Osoby zainteresowane świadczeniem usług asystenta osobistego powinny złożyć dokumenty aplikacyjne w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, rekrutacja prowadzona w sposób ciągły w godzinach:

                                                                                            poniedziałek :      8.00 – 16.00

                                                                                            wtorek – piątek:  7.30 – 15.30

                                                                                                          Tel. 41 25 29 148

                                                                                                                  690 959 642

                                                                                        Email: sekretariat@mops.skarkam.pl

                                                                                                     kadry@mops.skarkam.pl

Więcej informacji na temat Programu ”Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 na stronie: http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1132,komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2021

Strona główna

Aktualności

Zamówienia publiczne