Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Informacja o zakończeniu naboru do Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021″

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sikorskiego 19 informuje o zakończeniu naboru do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej  – edycja 2021”.

Wpłynęło 8 zgłoszeń osób, które wyraziły chęć wykonywania usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach umowy zlecenia.

Gmina Skarżysko-Kamienna otrzymała środki finansowe na zatrudnienie kolejnych 6 osób do realizacji powyższych zadań. W związku z powyższym z dostarczonych ofert wybrano 6 kandydatów, którzy  posiadają dokumenty potwierdzające kwalifikacje w kierunkach asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny; co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym; osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

Wszystkie miejsca dostępne w ramach edycji 2021 w/w programu zostały zajęte. Nabór został zakończony.

Strona główna

Aktualności

Zamówienia publiczne