Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej informuje, że od dnia 09.02.2023 realizuje Program resortowy „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.100) – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej

Strona główna

Aktualności

Zamówienia publiczne