Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Informacja o realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 MODUŁ II

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku- Kamiennej informuje, że przystąpił do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023- Moduł II.

Do kogo program MODUŁ II jest skierowany?

Program adresowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Cel programu MODUŁ II

Celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. ”opieki na odległość”. Wsparcie polega na zastosowaniu tzw. „opasek bezpieczeństwa lub innych urządzeń bezpieczeństwa”, które na bieżąco monitorują stan zdrowia seniora i pozwalają na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

Gdzie uzyskać informacje?

Informacje o możliwości skorzystania ze wsparcia określonego w programie można uzyskać zgłaszając się bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku- Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, piętro I, pok. nr 4 lub telefonicznie pod numerem (41) 25-21-148 (od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek- piątek od 7:30 do 15:30).

Zgłoszenia do Programu można dokonać poprzez uzupełnienie i złożenie Kraty zgłoszenia, którą można pobrać w siedzibie MOPS Skarżysko- Kamienna, ul. Sikorskiego 19 lub pobrać ze strony internetowej, link poniżej:

Strona główna

Aktualności

Zamówienia publiczne