Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przyjmowane są wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Pomoc przeznaczona jest dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od 24 lutego i zostali już wpisani do rejestru PESEL.

ZAŁĄCZNIKI:

Strona główna

Aktualności

Zamówienia publiczne