Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom w kryzysie bezdomności