Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Zaproszenie do udziału w konsultacjach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2022-2027.

Zgodnie z Zarządzeniem NR 153/2021 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 5 lipca 2021 r.  określa się:

  • termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 26.07.2021 r.,
  • termin zakończenia konsultacji na dzień: 01.08.2021 r.

Konsultacje odbędą się w następujących formach:

  • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@mops.skarkam.pl,
  • pocztą tradycyjną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna, z dopiskiem: „Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2022-2027”

Uwagi, opinie i propozycje do projektu strategii należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 153/2021.  

Projekt  uchwały w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2022-2027 oraz formularz konsultacyjny zostały udostępnione na stronie internetowej:

http://bip.skarzysko.pl/artykul/644/5907/konsultacje-projektu-uchwaly-gminnej-strategii-rozwiazywania-problemow-spolecznych-dla-miasta-skarzyska-kamiennej-na-lata-2022-2027

Zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach.

Strona główna

Aktualności

Zamówienia publiczne