Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Zgłoszenia do Programu „ Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 finansowanego ze Środków Funduszu Solidarnościowego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej informuje, że z dniem 30 grudnia 2022 rozpoczął wydawanie kart zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Karty zgłoszenia do Programu będą wydawane w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej   ul. Sikorskiego 19 w pokojach nr 2, 4,10 lub do pobrania tutaj:

Przyjmowanie wypełnionych kart zgłoszeń do Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 wraz z załączonym orzeczeniem o niepełnosprawności odbywać się będzie wyłącznie w siedzibie  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Sikorskiego 19 od dnia 2 stycznia 2023 do dnia 31 stycznia 2023.

Osoby, które bezwzględnie wymagają pomocy osób drugich mogą skorzystać z usług opiekuńczych, które są świadczone w ramach zadań obowiązkowych gminy.

Więcej informacji na temat zasad przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych pod nr telefonów 41 2529142 lub 41 2529113.

Informacje na temat Programu „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2023 pod nr telefonów 41 2529 131, 41 2529143, 41 2529148.

Strona główna

Aktualności

Zamówienia publiczne