Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Zapytanie ofertowe PS.I.271.2.2023

POWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – WERSJA PDF

INFORMACJA  Z OTWARCIA OFERT – WERSJA PDF

 

 

Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E

dotyczy zamówienia publicznego,

którego wartość nie przekracza kwoty 130. 000, 00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

zaprasza do złożenia oferty na:

Zakup urządzeń pozwalających realizować usługę „opieka na odległość” na rzecz osób w wieku 65 + z terenu gminy Skarżysko-Kamienna przy wykorzystaniu tzw. „opasek bezpieczeństwa” lub innych „urządzeń bezpieczeństwa”, a także usługi obejmującej całodobową obsługę przez centrum monitoringu, systemu teleinformatycznego pozwalającego na realizację usługi „opieki na odległość”

Strona główna

Aktualności

Zamówienia publiczne