Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Usługa wsparcia w zarządzaniu projektem „Moja rodzina” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (FEŚ).

Usługa wsparcia w zarządzaniu projektem „Moja rodzina” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (FEŚ).

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Wykaz usług

Załącznik nr 3 – Wykaz osób

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Załącznik nr 6 – Wykaz wykonywanych usług

Załącznik nr 7 – Wykaz osób do oceny oferty

Załącznik nr 8 – Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 9 – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 2 – Wykaz usług- sprostowanie

Załącznik nr 6 – Wykaz wykonywanych usług – sprostowanie

Załącznik nr 7 – Wykaz osób do oceny oferty – sprostowanie

Sprostowanie do oferty – wersja PDF

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – wersja PDF

Strona główna

Aktualności

Zamówienia publiczne