Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Informacje dotyczące świadczenia wspierającego oraz nowe zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) rozpoczyna zmianę od 1 stycznia 2024 r. obecnego systemu świadczeń dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów.

Wprowadza ona nowe świadczenie – świadczenie wspierające kierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18 r. życia, przedstawia zmiany w zasadach ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz zakłada wygaszenie specjalnego zasiłku opiekuńczego.

 

Strona główna

Aktualności

Zamówienia publiczne