Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

„Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.”

,,Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.”

 

Załącznik:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu Usługi „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.” – WERSJA PDF

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

Strona główna

Aktualności

Zamówienia publiczne