Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Aktualności

Informacja w sprawie rządowego programu „Dobry Start”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej informuje, że w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. (Dz.U. z 2021 poz.1092) w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ,,Dobry Start” wnioski od 01.07.2021 należy składać tylko w formie elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Program „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sikorskiego 19 w związku z realizacją Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej  – edycja 2021” poszukuje osób,  które wyraziłyby chęć wykonywania usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach umowy zlecenia.

Usługi asystenta mogą świadczyć :

  • Osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach : asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
  • Osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,
  • Osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

W przypadku gdy usługa asystenta będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych, do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także zaświadczenie psychologa o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności przez asystenta.

Czas trwania usług asystenta – usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Osoby zainteresowane świadczeniem usług asystenta osobistego powinny złożyć dokumenty aplikacyjne w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, rekrutacja prowadzona w sposób ciągły w godzinach:

poniedziałek :      8.00 – 16.00
wtorek – piątek:  7.30 – 15.30

 Tel. 41 25 29 143

 690 959 642

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

Więcej informacji na temat Programu ”Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 na stronie: http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1132,komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2021

Ogłoszenie

Apel Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach

Tekst do odczytania dla osób niedowidzących/niewidomych

Na samej górze po lewej stronie umieszczone jest logo Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach.

Poniżej znajduje się następująca treść:

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy.

Pomimo sytuacji epidemiologicznej związanej z pandemią COVID-19, świętokrzyska Policja w dalszym ciągu odnotowuje wzmożoną aktywność przestępców dokonujących oszustw na osobach starszych. W celu wyłudzenia pieniędzy oszuści podszywają się pod policjantów, najbliższych członków rodziny, a w ostatnim czasie nawet do lekarzy. Przestępcy zazwyczaj w sposób losowy wybierają swoje ofiary, najczęściej kontaktują się telefonicznie i namawiają seniorów do udziału w zasadzce na przestępców lub też przedstawiają jedną z kilku nieprawdziwych historii, np. o zagrożonych pieniądzach na koncie bankowym, udziale bliskiej osoby w wypadku samochodowym, prowadzonym postępowaniu przeciwko listonoszowi, który wypłaca emerytury posługując się podrobionymi banknotami lub też wyłudzają pieniądze na szczepionki, które rzekomo mają uratować życie najbliższym. Zwykle w tym momencie oszuści proszą o przekazanie pieniędzy, dokonanie przelewu, a czasem wręcz zachęcają seniorów do wzięcia pożyczki. Zdarzają się przypadki, że osoby starsze wyrzucają swoje pieniądze przez okno lub wyrzucają je do kosza na śmieci skąd odbierają je przestępcy. Wszystko to dzieje się za namową oszustów pod presją czasu i towarzyszących emocji.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo apeluję o czujność i rozwagę. Pamiętajmy:

  1. Policjanci nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy, nigdy nie dzwonią z żądaniem przekazania gotówki, dokonania przelewu czy wzięcia pożyczki.
  2. Policja nigdy nie prosi telefonicznie o pomoc w schwytaniu przestępców.
  3. Nie należy przekazywać pieniędzy osobom, których się nie zna, nawet jeśli twierdzą, że są znajomymi członków rodziny, lekarzami lub policjantami.
  4. Kiedy dzwoni osoba podająca się za policjanta, członka rodziny, lekarza lub przedstawiciela innej instytucji i domaga się pieniędzy, należy się rozłączyć, a następnie zadzwonić na numer alarmowy 112 lub skontaktować się z najbliższym członkiem rodziny, informując o całej sytuacji.
  5. Fałszywi policjanci często straszą swoje ofiary sankcjami karnymi za brak współpracy – jeżeli już rozmowa zostanie podjęta, nie działajmy pod presją czasu, nie dajmy się zastraszyć.
  6. Jeśli osobiście pojawi się w miejscu naszego zamieszkania nieumundurowany policjant, zażądajmy okazania legitymacji i potwierdźmy jego dane dzwoniąc na numer alarmowy 112.

Zwracam się także z apelem dla osób młodych – informujcie Waszych rodziców i dziadków, o tym, że są osoby, które mogą chcieć wykorzystać ich życzliwość. Poinstruujcie najbliższych, jak zachować się w sytuacji, kiedy ktoś zadzwoni do nich z prośbą o przekazanie pieniędzy. Pamiętajmy, że często od nas samych, od naszej rozwagi i przezorności zależy nasze bezpieczeństwo.

Informacja Program ,,Wspieraj Seniora” – edycja 2021

Tekst do odczytania dla osób niedowidzących/niewidomych

Na samej górze po środku umieszczone jest logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Poniżej znajduje się następująca treść:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej informuje, że od dnia 02.01.2021-31.03.2021 realizuje Program ,,Wspieraj Seniora” – edycja 2021 w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Realizacja Programu ,,Wspieraj Seniora”- edycja 2021 została przedłużona do dnia 31.12.2021.

Program świadczy osobom starszym wsparcie w okresie pandemii COVID-19. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczaniu zakupów zgodnie ze wskazanym przez seniora zakresem obejmującym artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

W ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów działa infolinia: 22 505 11 11 na którą może zgłosić się senior potrzebujący wsparcia.

Komunikat

K O M U N I K A T

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną – zarażenia koronawirusem zwracamy się z prośbą o: 

załatwianie wszystkich spraw nie wymagających osobistego stawiennictwa drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty e-mail sekretariat@mops.skarkam.pl

 

Przed przyjściem do MOPS  – zadzwoń, czy Twoją sprawę  można załatwić bez wizyty
w MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

PIERWSZY KONTAKT:

Sekretariat

41 25 25 035
41 25 25 045

Rejony Opiekuńcze 

41 25 29 134 – Pok. 9 – Procedura „Niebieskie Karty”

41 25 29 136 – Pok. 7 – Milica, Kamienna

41 25 29 135 – Pok. 6 – Zachodnie, Skałka, Rejów, Górna Kolonia

41 25 29 137 – Pok. 5 – Przydworcowe, Książęce, Pogorzałe, Bór

41 25 29 146 – Asystenci rodziny

41 25 29 147 – Dodatki Mieszkaniowe

41 25 29 142 – Usługi opiekuńcze

41 25 29 121 – Świadczenia Rodzinne