Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej  poszukuje odpowiedzialnych, wrażliwych na los innych wolontariuszy, którzy swoim zaangażowaniem będą wspomagać Ośrodek w realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

Wolontariat jest dobrowolnym, świadomym i niezarobkowym działaniem, mającym na celu wspieranie własną pracą wybranej inicjatywy, dającą możliwość niesienia pomocy innym czy też zdobycia doświadczenia.

W ramach współpracy przewiduje się m. in. świadczenie usług w zakresie: wsparcie/pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora lub pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, dostarczanie seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej (koszt zakupionych produktów pokrywa senior), zakup oraz dostarczanie ciepłych posiłków (koszty zakupu posiłku pokrywa senior), realizacja recept.

Jeśli jesteś osobą gotową do działania – skontaktuj się z nami! 

WYMAGANIA:

– ukończony 18 rok życia,

– stan zdrowia pozwalający na wykonywanie powyższych usług,

– niekaralność,

– posiadanie pełni praw cywilnych i obywatelskich.


W zakresie świadczonych usług wolontarystycznych zapewniamy:

– porozumienie wolontariackie,

– zaświadczenia i referencje,

– pomoc i wsparcie pracownika MOPS Skarżysko-Kamienna,

– środki ochrony osobistej, zwrot kosztów dojazdu do seniorów oraz wyjazdów związanych z realizacją zadań; bilety miejskie.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV wraz z wypełnionym kwestionariuszem kandydata na wolontariusza lub o kontakt mailowy lub telefoniczny z pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

telefon: (41) 25 29 143
e-mail:  m.niziolek@mops.skarkam.pl

Informujemy, że istnieje możliwość zgłoszenia się do współpracy w realizacji zadań ww. Programu na stronie internetowej https://wspierajseniora.pl/

Strona główna

Aktualności

Zamówienia publiczne